Přeskočit na obsah

Prodloužení lhůt ve vyhláškách č. 107 a 108

Ministerstvo zdravotnictví ČR ošetřuje problém uzavření mnoha škol po 1. červenci 2003 pro nesplnění hygienických požadavků na prostory a provoz škol podle vyhlášek č. 107 a 108/2001 Sb. Jako řešení nabízí dva postupy, s nimiž se zde můžete seznámit.

Autor: Min. zdravotnictví

Paní ministryně zdravotnictví MUDr. Marie Součková zaslala dopis na všechny krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy, který se týká řešení problémů spojených s plněním vyhlášek ministerstva zdravotnictví č. 107/2001 Sb. a č. 108/2001 Sb. vyplývajících ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Dopis má č.j. HEM-3295-17.2.03/4789 z 21.2.2003 a je následujícího znění:

Ministerstvo zdravotnictví ČR ošetřuje problém uzavření mnoha škol po 1. červenci 2003 pro nesplnění hygienických požadavků na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení, který upravuje vyhláška č. 108/2001 Sb. a vyhláška č. 107/2001, Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, již v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Obě tyto vyhlášky stanovují stavebně technické parametry na objekty školských zařízení a zařízení stravovacích služeb, vnitřní vybavení a provoz.

Pro školy či jejich zřizovatele (pokud nemají školy právní subjektivitu) se nabízí dva možné postupy:

– podle §14 zákona o ochraně veřejného zdraví je možné povolit výjimku z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1, který upravuje vybavení škol a další hygienické požadavky. O povolení výjimky rozhoduje na žádost školy nebo jejího zřizovatele, nemá-li škola právní subjektivitu, příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

– u škol, které byly zřízeny před dnem 1. ledna 2001 a nesplňují hygienické požadavky stanovené § 7 odst. 1 nebo § 23 odst. 1 a nelze je ze závažných důvodů odstranit ani po 1. červenci 2003, mohou dále jejich ředitelé či zřizovatel (pokud školy nemají právní subjektivitu) požádat o prodloužení této lhůty na časově omezenou dobu příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (§ 105 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Považuji za nutné podotknout, že Ministerstvo zdravotnictví v souladu s § 108 zákona o ochraně veřejného zdraví stanovovalo při přípravě vyhlášky č. 108/2001 Sb., požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání (výše uvedený § 7 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví) v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Připravovaná novelizace zákona č. 258/2000 Sb., obsahuje přechodná ustanovení v dotčených problémech: stavby zřízené před 1. lednem 2001 a nesplňující požadavky § 7 odst. 1 nebo § 23 odst. 1 musí být nejpozději upraveny do 1.července 2005. Současně budou koordinovaně novelizovány i výše uvedené vyhlášky.

Podepsána ministryně MUDr. Marie Součková

Autor: Min. zdravotnictví

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se