Přeskočit na obsah

Program konference „Školní stravování 2009“

Ve dnech 19.- 21. května 2009 proběhne v Pardubicích každoroční konference Školní stravování. Přijměte pozvánku na tuto akci, významnou zejména pro školní jídelny. V článku se můžete seznámit s programem konference, s doprovodným programem a s dalšími podrobnostmi.

Autor: Redakce

ÚTERÝ 19. května
Odpoledne 14,00 – 17,00 hod.

Zahájení: MUDr. P. Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu

I. blok: INFORMACE A AKTUALITY VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
Moderátoři: MUDr. P. Tláskal, CSc., FN v Motole, Praha; Bc. A. Strosserová, ÚMČ, Praha 3; Bc. J. Koutová, ČŠI, Praha

Mgr. E. Gottwaldová, MZd ČR; Ing. D. Bartůšek, MŠMT ČR: Příprava novely vyhlášky o školním stravování, informace o pracovní skupině MŠMT ČR ke školnímu stravování
Mgr. M. Malát, Bonno Gastro Servis s.r.o, České Budějovice: Výzva k podpoře a propagaci školního stravování
Ing. A. Fürstová, Bc. J. Koutová, ČŠI, Praha: ČŠI a školní stravování, informace o materiálu PROJEKT ZDRAVÍ

Diskuze

Přestávka

A. Packová, OŠ MÚ, Brno; Ing. Z. Hladík, Vitana a.s., Byšice a Asociace kuchařů, Praha: Soutěž o nejlepší školní jídelnu
MVDr. P. Otoupal, CSc., Společnost pro výživu, Praha (dále jen SPV): Správná hygienická a výrobní praxe – kde jsou nejčastější prohřešky

Firma Vitana a.s. zve všechny účastníky konference od 20,00 hod. na divadelní představení. Vstupenku s programem obdrží účastníci při prezenci.

STŘEDA 20. května
Dopoledne 8,30 – 12,00 hod.

II. blok: ČÍM A JAK ŘÍDIT KVALITU ANEB PODLE ČEHO VAŘIT VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ
Moderátoři: Ing. J. Blattná, CSc., SPV, Praha; A. Packová, OŠ MÚ, Brno, E. Ložeková, ÚMČ, Praha 13

1.část: Spotřební koš jako pomůcka pro školní jídelnu k zajištění správné výživy
Ing. L. Věříšová, CSc., SPV, Praha: Z historie spotřebního koše ve školním stravování
Bc. A. Strosserová, ÚMČ, Praha 3: Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky podle platné vyhlášky
Ing. A. Marek, Altisima, spol. s r.o., Praha: Správné nastavení programu pro výpočet spotřebního koše

Diskuze

Přestávka

V průběhu dopoledního programu představení první části výrobců a distributorů potravinářského zboží, kuchyňského zařízení a strojů, čisticích a ochranných pomůcek, počítačových programů apod.

2. část: Jídelní lístky – základ přípravy pokrmů
A. Packová, OŠ MÚ, Brno: Nutriční a gastronomické zásady sestavování jídelních lístků
O. Johanidesová, OŠMT, KÚ Vysočina; I. Špráchalová, KÚ Královéhradeckého kraje: Provozní a finanční hlediska sestavy jídelních lístků
Ing. P. Ludvík, Jídelny.cz, s.r.o., Plzeň: Prezentace jídelních lístků a výsledků plnění spotřebního koše na internetu

Diskuze

Odpoledne 14,00 – 18,00 hod.
V průběhu odpoledního programu vystoupení druhé části výrobců

III. blok: PREZENTACE ŠKOLNÍ JÍDELNY A PANELOVÁ DISKUZE
Moderátoři: Ing. L. Věříšová, CSc., SPV, Praha; Z. Dlouhá, SPV,Praha; P. Gleichová, ÚMČ, Praha 6; MVDr. P. Otoupal, CSc., SPV, Praha; Mgr. P. Zeman, Jindřichův Hradec

Doc. Ing. J. Dostálová, CSc., VŠCHT, Praha; Bc. A. Strosserová, ÚMČ, Praha 3: Pohotové potraviny, polotovary, instantní potraviny (konvenience) a jejich používání ve školních jídelnách
Mgr. P. Zeman, Jindřichův Hradec: Aktuality z legislativy – zákoník práce, nemocenská, účetnictví

Diskuze

Přestávka

Panelová diskuze k aktuálním tématům školního stravování
a) Odpovědi na otázky předem zaslané
b) Informace o krajských normativech
c) přímá diskuze

Firma AG FOODS GROUP a.s. Vás srdečně zve ve středu 21. května večer od 20 00 hod. na diskotéku, která se koná v restaurantu PHILADELPHIA, Dům techniky (1. patro), náměstí Republiky.

ČTVRTEK 21. května
Dopoledne 8,00 – 12,00 hod.

IV. blok: PŘÍSPĚVKY K DALŠÍMU ZKVALITNĚNÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ
Moderátoři: Ing. E. Šulcová; Ing. J. Blattná, CSc., SPV, Praha; O. Süssová, samostatná školní jídelna, Plzeň

MUDr. P. Tláskal, CSc., FN v Motole, Praha: Doporučené výživové dávky v teorii a denní praxi školy a domova
MVDr. H. Matějová, LF MU, Brno: Výživové pyramidy – jedna z variant hodnocení spotřeby potravin
NT. J. Rusková, Quent, s.r.o., Praha: Medializace školního stravování v tisku, rozhlasu a televizi, tisková konference ke školnímu stravování 2008

Diskuse

Přestávka

Školní jídelna – propagace, image a PR
H. Jahodová, ŠJ, Vrané nad Vltavou: Samostatná školní jídelna – pravidla právní subjektivity (prezentace závěrečné bakalářské práce)
O. Süssová, samostatná školní jídelna, Plzeň: Referát o studiu školského managementu na PdF UK
Mgr. H. Blehová, OKIN Educa, Praha; Ing. E. Šulcová, SPV, Praha: Celoživotní vzdělávání vedoucích pracovníků školních jídelen

Diskuze

Zhodnocení a závěr: MUDr. P. Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu

Místo konání: Velký sál DOMU HUDBY (konzervatoř), Sukova tř. 1260, 530 02 Pardubice
Přihlášky najdete vložené v časopisu Výživa a potraviny č. 2/2009. Případně si je můžete vyžádat v sekretariátu Společnosti pro výživu telefonicky (267 311 280) nebo e-mailem (vyzivy.spv@volny.cz)

Autor: Redakce

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se