Přeskočit na obsah

První výsledky studie k obsahu živin ve školních obědech

Před rokem jsme vás informovali, že se plánuje realizace rozsáhlé studie zabývající se stanovením skutečného obsahu živin ve školních obědech. Práce na ní se chýlí ke konci a byly již představeny předběžné výsledky.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Před rokem jsme vás informovali, že se plánuje realizace rozsáhlé studie, zabývající se stanovením skutečného obsahu živin ve školních obědech, která by měla být podkladem pro eventuální další zdokonalování přístupu státu k výživě dětí. Tato studie má své významné místo v Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí – ZDRAVÍ 2020 a práce na ní se chýlí ke konci.

V rámci studie bylo v průběhu školního roku 2015/2016 odebráno ve školních jídelnách množství vzorků a ty byly laboratorně vyhodnoceny. Jsou známy již předběžné výsledky – byly prezentovány na pracovním jednání odborníků, které proběhlo 23. srpna 2016 na v Praze. Jeho cílem konzultovat dílčí výsledky s těmi, kdo se na realizaci podíleli nebo k ní přispěli, a zamyslet se nad formou jejich prezentace.

MUDr. Zdenka Trestrová z Ministerstva zdravotnictví na setkání uvedla, že v ČR je registrováno téměř 11 tisíc provozoven školního stravování a že v uplynulém školním roce hygienici zkontrolovali přes polovinu z nich. Zjištěná pochybení většinou nebyla vážná a dala se rychle odstranit. Z jejího referátu o činnosti hygieniků vyplynulo, že se zvýšil počet podnětů, které hygienici dostávají; týkaly se zejména jídelníčků a obsahu soli v jídlech.

Prof. Jiří Ruprich, hlavní koordinátor studie, a Mgr. Lucie Martykánová seznámili přítomné s některými závěry, ke kterým studie dospěla. Například se ukázalo, že velká část obědů má nízký energetický obsah. Hodnoty sodíku byly překročeny téměř ve všech vzorcích, a to velmi významně, někdy už jen polévka obsahovala soli více, než je doporučená spotřeba pro celý oběd. Většina vzorků neměla dostatečný obsah vápníku a draslíku, naopak byl zjištěn vyšší obsah jódu – to pramení jednak z používané jodidované soli a z toho, že celkový obsah soli v analyzovaných vzorcích byl značný. Neobjevila se žádná závislost mezi počtem porcí oběda uvařených jídelnou a nutričním složením obědů.

Alena Makovská popsala, jakým způsobem byly vzorky odebírány a zpracovány, i jaké praktické potíže odběr vzorků provázely. Mgr. Alexandra Košťálová hovořila o tom, jak při odběru vzorků zjišťovali, zda byly při přípravě obědů použity pohotové potraviny. Vystoupení Mgr. Ivany Lukašíkové se zamýšlelo nad budoucností, nad náměty, které výsledky studie přináší. Navrhla pokračovat v hodnocení školních obědů podle metodiky Nutričního doporučení, systematicky proškolovat personál v oblasti výživové gramotnosti, zavést některé krátkodobé intervence a připravit vhodné pomůcky.

Na stránkách Státního zdravotního ústavu je k dispozici oficiální zpráva s předběžnými výsledky. Do konce roku by měla být připravena podrobná závěrečná zpráva SZÚ k vyhodnocení vzorků a bude předána Ministerstvu zdravotnictví, na němž pak budou spočívat následné kroky.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Aaa

    Dotazy ke studii
    Dobrý den, studie je velmi zajímavá. Ráda bych se zeptala, zda budou zveřejněny úplné výsledky včetně uvedení jídelen, kde došlo k nedostatkům. A dále, zda je v plánu studii opakovat, aby bylo vidět, zda došlo k nápravě. Děkuji.