Přeskočit na obsah

Seminář Ovoce a zelenina ve školním stravování

Pozoruhodná vzdělávací akce pro školní jídelny probíhá každoročně v Banské Bystrici. Pravidelně již několik let zde Slovenská společnost pro výživu pořádá odborný seminář. Ten z listopadu 2012 byl na téma ovoce a zelenina. Víte, jaké zkušenosti se spotřebou ovoce a zeleniny mají v jídelnách na Slovensku?

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Pozoruhodné vzdělávací akce připravuje pro školní jídelny v Banské Bystrici a okolí místní pobočka Slovenské společnosti pro výživu. Pravidelně každý rok pořádá seminář na určité téma z oblasti školního stravování a výživy.

V čem je banskobystrický seminář jiný než v Česku

Tyto akce se podstatně liší od podobných akcí probíhající v naší zemi. Jejich organizace je mnohem méně profesionální, než jsme zvyklí u nás, atmosféru však mají o to bezprostřednější. Program je často jen rámcový, upřesňuje se na místě, časový harmonogram je třeba brát velmi orientačně. Přesto program účastníky zaujme a většina z nich vydrží až do konce. Organizátoři i přednášející obvykle pracují ve svém volném čase, bez nároku na honorář. To se však neprojevuje v kvalitě přednášek, mezi nimiž se najdou vystoupení vynikající odborné úrovně, jak co do obsahu, tak co do podání. Na seminář se vždy platí vstupné: sice jen malé ve výši 5 EUR, ale při platech slovenských kuchařek, kterou jsou ještě menší než u nás, to není zanedbatelná částka.

Největším rozdílem však je, že mezi přednášejícími jsou kromě lékařů a různých odborníků na hygienu a výživu také vedoucí jídelen. Z jejich přednášek je vidět, že mnohem větší znalosti z oblasti výživy než v Česku. Jejich vystoupení jsou často na velmi dobré úrovni, obsahují zajímavé zkušenosti ze školních jídelen a v posledních letech se výrazně zlepšila i jejich formální úroveň, projev. České vedoucí jídelen mají v tomto směru co dohánět.

Seminář v listopadu 2012

V úterý 27. listopadu 2012 proběhl v zasedací místnosti Městského úřadu v Banské Bystrici již 7. ročník tohoto odborného semináře. V úvodním příspěvku doc. Cejpek uvedl, že spotřeba ovoce a zeleniny na Slovensku zdaleka nedosahuje doporučené hodnoty. Podílí se na tom mj. úpadek vlastní produkce a převažující dovoz těchto potravin ze zahraničí.

Na programu semináře pak bylo osm přednášek, které se týkaly podílu ovoce a zeleniny na zdravé výživě, jejich spotřeby ve školních jídelnách, několikrát byl zmíněna rovněž problematika zdravého životního stylu. V přednášce portálu Jídelny.cz byli účastníci seznámeni i se zkušenostmi s podáváním ovoce a zeleniny v českých školních jídelnách.

Mezi vystupujícími byli nejen vysokoškolsky vzdělání odborníci, lékaři a odborníci na výživu, ale i vedoucí školních jídelen. Přijměte stručný výtah z jejich vystoupení, obsahujících praktické zkušenosti ze školních jídelen. Patřily k nejzajímavějším bodům programu.

Ovoce a zelenina ve výživě dětí MŠ

Na toto téma promluvila Jana Vrtiaková, ředitelka školní jídelny při MŠ Jilemnického v Banské Bystrici. Uvedla, že dnešní děti mají zvýšený příjem energie a málo pohybu. Proto je nutné zvýšit příjem zeleniny, ovoce, luštěnin a dalších potravin. Většina lidí dnes nedbá na zdravou výživu a jedním z důvodůje mj. i zanedbání informovanosti obyvatelstva. Zde hrají důležitou roli různé grafické pomůcky, letáky. Jako příklad uvedla pyramidu zdravé výživy.

Podle paní Vrtiakové si děti přináší z rodin do mateřské školy nesprávné stravovací návyky, přitom rodiče by měli jít příkladem. V MŠ Jilemnického se snaží, aby děti braly ovoce a zeleninu jako samozřejmou součást stravy. Paní Vrtiaková doporučila, aby zeleninová jídla byla barevná, protože děti často vnímají očima, aby měli možnost ochutnat v kolektivu. Podle jejich zkušeností je také vhodné, aby konzumace ovoce a zeleniny byla spíše ochutnávkou a ne jídlem.

Spotřeba ovoce a zeleniny v jídelnách ZŠ

Viera Hoghová z jídelny Základní školy Pieninská rovněž upozornila na důležitou roli rodičů. Ve své přednášce se však spíše zaměřila na teorii, podrobně prošla všechny běžné druhy ovoce a zeleniny a seznámila s jejich výživovými hodnotami a s obsahem živin.

Praktické zkušenosti s ovocem a zeleninou v jídelně gymnázia Revúca

S mimořádnými a velmi praktickými zkušenostmi seznámila všechny účastníky Ľudmila Lakyová, vedoucí jídelny gymnázia v Revúci. V této jídelně vaří dva druhy jídla na výběr. Ovoce a zeleninu podávají ve velké míře v pokrmech, ovoce také ve formě ovocných šťáv. Připřípravě zeleniny kladouvelkýdůraz na šetrnou tepelnou úpravu. Nové druhy potravin jako tofu, bulgur, kuskus umožňujíjejich kombinace se zeleninou a tyto nové pokrmy se příznivě projevují v zájmu studentů. Uvedla zkušenost s tortilami, plněnými směsí masa a zeleniny, z nichž se do odpadu nedostane skutečně nic. Na závěr přidala zážitek ze setkání s bývalou studentkou gymnázia, která ji vyprávěla, jak si na kolejích VŠ po vzoru středoškolské jídelny připravuje k večeři rychle a šetrně upravenou zeleninu.

Na závěr jednu z mnoha pozoruhodných myšlenek, které na semináři zazněly: „Jíme to, co nám chutná, a ne to, co potřebujeme. Zdraví si však uchová jen ten, kterému chutná to, co potřebuje.“

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se