Přeskočit na obsah

Seznamte se s návodem, jak stávkovat

Protesty proti vládním škrtům ve školství sílí. Také se vás dotklo, že místo slibovaného přidání peněz kuchařkám by to naopak mělo být v příštím roce dokonce ještě horší? Chcete plánovanou stávku podpořit? Přečtěte si podrobnější informace od zástupkyně školských nepedagogických odborů.

Autor: Markéta Cermanová
Seznamte se s návodem, jak stávkovat

Když jsem před nějakým časem psala článek pro Jídelny.cz, bylo to o petici a mírné formě protestu, bohužel situace se začala vyhrocovat každým dnem a všechny vládní sliby jsou pryč a jako by neexistovaly. Důvody stávky není třeba vyjmenovávat, nám nepedagogům jde o hodně, o platy, a dokonce i o zaměstnání. I když jsme v té nejspodnější tabulce, pracujeme za platy, které reálně klesly na úroveň předchozích let, i přesto na nás chtějí ušetřit – a to nejen ministerstvo (které neví, kde už by vzalo zaměstnancům peníze), ale i poslanci a senátoři.

Na stávku máte právo

Ke stávce se může připojit každý zaměstnanec školského zařízení. Právo na stávku mají všichni zaměstnanci, je omluvenou nepřítomností v práci a zároveň překážkou v práci. Po dobu účasti na stávce nenáleží zaměstnanci plat, zároveň však nemusí dodržovat povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy.

Zdravotní a sociální pojištění v den stávky

Zdravotní pojištění – odvíjí se od výše dosaženého platu, musí být odvedeno nejméně z částky odpovídající minimální mzdě. Pokud tedy zaměstnanec dosáhne za měsíc (i při jednom dni účasti na stávce) hrubý plat v částce nejméně 17 300 Kč, nebude se zdravotní pojištění dopočítávat. Pokud však tuto částku nedosáhne, provede zaměstnavatel dopočet do minimální mzdy, zaměstnanci tedy bude stržena adekvátní částka z platu. (Hrubá mzda 17 200 Kč, zaměstnanec doplatí zdravotní pojištění z částky 100 Kč, tedy 13,50 Kč.)

Sociální pojištění – zde není stanoven minimální vyměřovací základ, výše pojistného záleží pouze na výši příjmu (hrubém platu). Sociální pojištění nebude zaměstnanec doplácet.

Na stránkách www.skolskeodbory.cz jsou všechny informace podrobněji.

Jak postupovat, pokud byste se chtěli do stávky zapojit

Ustanovení stávkového výboru, který na základě předešlé výzvy ještě nebyl ustanoven:

 • Organizace přípravy stávky ani ustanovení stávkového výboru není upraveno žádným právním předpisem. Záleží proto na vůli a rozhodnutích osob, které chtějí využít svého ústavního práva stávkovat, jak budou postupovat.
 • Pokud u zaměstnavatele působí základní odborová organizace, doporučujeme svolat členskou schůzi s možnou účastí všech zaměstnanců (nejen členů odborového svazu) a projednat zapojení školy (školského zařízení) do stávky.
 • Pokud u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace, svolá iniciátor stávky shromáždění všech zaměstnanců, kde bude projednáno zapojení do stávky.
 • Na tomto shromáždění ustanovit stávkový výbor. Počet jeho členů ani kompetence nejsou nijak upraveny, záleží na rozhodnutí kolektivu zaměstnanců. Kde působí odborová organizace, je vhodné, aby tuto funkci plnil výbor základní organizace odborového svazu (ZOOS). Není vyloučeno, aby místo stávkového výboru byla určena kontaktní osoba. Kde působí odborová organizace, je praktické, aby touto osobou byl předseda ZOOS.
 • Stávkový výbor nebo kontaktní osoba mají plnit funkci informační směrem ke kolektivu zaměstnanců i zaměstnavateli, svolávat podle potřeby shromáždění zaměstnanců, být v kontaktu se zaměstnavatelem a zajišťovat další potřebné operativní úkony.
 • Neustanovení stávkového výboru či kontaktní osoby neznamená, že se zaměstnanci případné stávky nemohou zúčastnit. Vzniká tu však riziko možných sporů se zaměstnavatelem.

Postup v případě vyhlášení stávky

Stávkový výbor (kontaktní osoba) oznámí zaměstnavateli písemně alespoň 3 dny předem tyto údaje:

 • kdy bude stávka zahájena a dobu předpokládaného trvání,
 • důvod a cíle stávky,
 • jména zástupců stávkového výboru nebo kontaktní osoby, kteří jsou oprávněni zastupovat účastníky stávky,
 • oznámit počet zaměstnanců, kteří se zúčastní stávky.

Při zahájení stávky

 • předat zaměstnavateli alespoň den předem jmenný seznam zaměstnanců, kteří se do stávky zapojí,
 • předat zaměstnavateli pro účely řádné výplaty platu jmenný seznam zaměstnanců, kteří se zúčastnili stávky.

Ukončení stávky

 • oznámit písemně bez zbytečného odkladu zaměstnavateli.

Zaměstnanec se může stávky zúčastnit i v případě, že v dostatečném časovém předstihu svou účast neoznámí.

Kontakty na osoby, kterým se hlásí zakládání stávkových výborů, jsou také na stránkách www.skolskeodbory.cz. Sledujte, prosím, tyto webové stránky, každý den přibývají informace, včetně informací, jak podpořit stávku i v případě, že nebudete stávkovat.

Ing. Markéta Cermanová – Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, sekce nepedagogických pracovníků

Foto: Freepik.com

Autor: Markéta Cermanová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se