Přeskočit na obsah

Školení BOZP na Krajských konferencích

Součástí právě probíhajících Krajských konferencích je i samostatné školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Školení od počátku provází velmi dobré ohlasy, proto jsem jedno školení osobně navštívil.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Součástí právě probíhajících Krajských konferencích je i samostatné školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Školení od počátku provází velmi dobré ohlasy, proto jsem jedno školení osobně navštívil.

Školení vede Ing. Július Slávik, dlouholetý pracovník školských inspekčních orgánů. Pracoval jako inspektor BOZP a PO České školní inspekce a vede vzdělávací kurzy BOZP. Vlastní akreditaci k provádění školení BOZP a účastníkům školení na Krajských konferencích vystavuje Osvědčení o absolvování.

Na začátku školení všichni zúčastnění obdrží seznam dokumentace k BOZP: lektor pak prochází jednotlivé dokumenty, vysvětluje jejich obsah, význam, jejich vyplňování, souvislosti s jinými dokumenty. Lektor udivuje množstvím příkladů, kterými prakticky dokumentuje potřebnost dodržování předpisů BOZP. Na několika případech ukázal, jak dodržování zdánlivě bezvýznamného postupu (který bychom považovali spíše za zbytečnou byrokracii) může chránit provozovatele při případném sporu se zaměstnancem. Celý kurz doprovází odkazy na příslušné paragrafy nového Zákoníku práce a další právní předpisy.

Mezi zajímavé dokumenty, o nichž  byla na školení řeč, patřily např.:

  • Osnova školení zaměstnanců k BOZP
  • Školení zaměstnanců k BOZP – písemná příprava
  • Řešení mimořádných situací – např. Požární poplachové směrnice, plán činnosti při anonymním oznámení o uložení výbušniny, Plán činností při povodni a zátopě. aj.
  • Test znalostí z oblasti BOZP
  • Přehled o vstupních, preventivních a výstupních lékařských prohlídkách
  • Protokoly o pravidelných kontrolách el. spotřebičů

Seznam dokumentů byl ovšem daleko delší, měl celkem 29 položek. Všichni účastníci školení dostali nejen tento seznam, odnesli si i CD se vzorovou dokumentací BOZP, celkem v rozsahu více než 70 stran A4.

Kladný dojem ze školení dokumentuje i vzkaz, který jsme do redakce dostali ze vzkazovníku:


Sympatické bylo, že přednášející dokázal upravit výklad vzhledem k potřebám školních jídelen, jejichž zástupkyně v publiku převažovaly, a že dokázal rozlišit, kdy je příslušný dokument BOZP vhodné vést v jídelně a když na ředitelství školy.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se