Přeskočit na obsah

Školení hygienického minima na Krajských konferencích

Musí kuchařka pravidelně absolvovat školení hygienického minima? Proč? K čemu je dobré? Je to někde nařízeno? Odpovědi na tyto otázky i další poznatky ze školení Hygienického minima na právě probíhajících Krajských konferencích najdete v dnešním článku.

Autor: Monika Štachová
redakce portálu Jídelny.cz

V pondělí 13.10.2008 jsem se zúčastnila školení Hygienické minimum ve stravovacích službách, které proběhlo v rámci Krajské konference ve Zlíně. Na začátku přednášející, Ing. Janotová, rozdala tištěné materiály, které jsme si mohli ponechat. Byly tam důležité informace, zajímavé testíky i místo pro vlastní poznámky.
Celé školení je díky osobě L. Janotové vtipné, zajímavé a není vůbec nudné. Je to v podstatě příjemné posezení, kde získáte zábavnou formou spoustu pro vás důležitých a nezbytných informací, které potřebujete ke své práci. Celou přednášku dokládala příklady, se kterými se setkává v praxi při své práci. Také radila, na co si dát pozor, co kontrola vyžaduje, na co se ptá a co po vás mohou, ale i nemohou chtít. Radila, jak máte odpovídat a co všechno máte mít připraveno. Celou dobu udržovala kontakt s posluchači, ptala se, komunikovala, odpovídala na dotazy. A tak vymezený čas, necelé dvě hodiny, utekl velmi rychle. Tato přednáška rozhodně nebyla jen suché předčítání zákonů a vyhlášek.

Pro ty, kteří již něco znají, není jistě opakování na škodu, vždyť se říká, že opakování je matkou moudrosti. A co jsme se dozvěděli nebo si alespoň mohli zopakovat?
Požadavek na pravidelné vzdělávání personálu kuchyní při výkonu činnosti epidemiologicky závažné je obsažen v nařízení (ES) 852/2004 – kapitola XII. Rozsah znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu této činnosti je určen ve vyhlášce č. 490/2000 Sb. v platném znění, příloha č. 3.
Požadavky na zdravotní stav osob (zdravotní průkaz):
•  Zásady osobní a provozní hygieny při práci (vyhláška č. 137/2004 Sb., § 50 a § 49 – novelizováno vyhláškou 602/2006)
•  Zásady hygienicky nezávadného čištění a dezinfekce
•  Technologie výroby (technologické postupy)
•  Alimentární nákazy a otravy z potravin
•  Speciální hygienická problematika podle pracovní činnosti
Osoby pracující ve stravovacích službách provádí činnost epidemiologicky závažnou a tudíž zdravotní průkaz musí mít.

Dozvěděli jsme se, jaké musí mít znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a které povinnosti musí dodržovat. Kontrola z hygieny může chtít vidět váš zdravotní průkaz, takže byste ho měli mít u sebe, abyste ho mohli na požádání předložit. Rovněž tak by ho měl předložit každý, kdo vstupuje do čisté části potravinářského provozu (tedy např. do kuchyně). Připravuje se novela zákona o ochraně veřejného zdraví, v níž se ohledně zdravotního průkazu uvažuje o určitých změnách.

Víte, že?
•  Pokud nemáte problém se škůdci, nemusíte volat firmu na deratizaci. Ale musíte být schopni říct a doložit, že o tom víte a sledujete to. Pokud škůdce v provozu máte a rozhodnete se pro odbornou firmu, záleží jen na vás a na vašem posouzení stavu provozu, jak často firma na deratizaci bude docházet. Pokud vám firma řekne, že musí jezdit každé tři měsíce, je to ze zcela jiného důvodu. V legislativě není řečeno, jak často by se měla deratizace provádět, ale musíte to mít doložené a ošetřené v dokumentaci.
•  Látkové ručníky nejsou zakázané, ale jsou rizikové. Jsou výborné jako náhradní řešení v případě, že vám dojde papírový ručník a nemáte již žádné na skladě.
•  Pokud jste členové týmu systému kritických bodů, může mít kontrola dotěrnější a záludnější otázky, protože byste měli znát více věcí a podrobněji.
•  Teplota teplých pokrmů, které dostane strávník „na talíři“ má být minimálně 60°C. U studených pokrmů není v novele vyhlášky 137/2004 Sb. určena přesná teplota (hodnota). Vy však musíte vědět, že od 15°C do 60°C je nebezpečí množení většiny mikroorganismů.

Proč na školení Hygienického minima
10. listopadu 2008 začíná série posledních 5 Krajských konferencí, kde tato školení můžete absolvovat. Dostanete na nich odpověď i na další dotazy, na které se velmi často ptáte i v diskusi na portálu.
Např. se dozvíte:
•  Jak vyřešit mobily přímo v provozu, aby kontrola z KHS nic nenamítala?
•  Kdy a za co můžete dostat pokutu?
•  Co můžete nebo byste měli vyžadovat od každého, kdo přijde k vám do provozu (včetně kontrol)?
•  Jak postupovat, kdy cizí pracovník musí vstoupit do provozu a nemá zdravotní průkaz?
•  Jaké jsou zdroje nebezpečí / kontaminace?
•  Jak dlouho můžete vydávat obědy?
•  Jak často provádět sanitaci?

Zúčastníte se také?
Určitě na školení přijďte, nebudete litovat. Přehled termínů najdete v pozvánce na konference. V některých místech jsme zaznamenali velmi velký zájem o toto školení, jinde menší. Věřím, že i pro vás se najde volné místo.
Jen pozor! Uzávěrka přihlášek je týden před zahájením konference. Pak již není možné se přihlásit elektronicky a zbývá poslední, trochu komplikovaná možnost zkusit si rezervovat místo telefonicky.


 

Monika Štachová, redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Monika Štachová
redakce portálu Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Jolana Knobová

  Konference Zlín
  Dobrý den,
  chtěla bych reagovat na článek paní Štachové. I já jsem ěla tu možnost zúčastnit se konference hromadného stravování ve Zlíně a nemůžu souhlasit s některým z názorů paní Janotové a oslavným opěvováním její přednášky. Blo zde vyřčeno pár mylných informací, které bych ráda opravila. Jednak paní Janotová nabádala vedoucí jídelen k tomu, aby vesele přasypávali a přelívali suroviny do náhradních láhví či jiných balení s tím, že stačí pouze označit příslušným štítkem, o jakou surovinu či potravinu se jedná.Toto nelze provádět.Surovina by měla vždy zůstat v originálním balení od dodavatele.Pak paní Štachová ve svém článku opěvuje „látkové ručníky“. V nařízení Evropského parlamenstu a rady (ES) č. 852/2004 v příloze II č.4 je JASNĚ napsáno, že v provozu, kde se manipuluje s potravinami a kde dochází ke znečištění rukou, musí být umývadlo vybaveno mimo jiné prostředkem na mytí rukou a má být zajištěno hygienicky osoušení rukou, což textilní ručník nezajiš´tuje.A poslední věc, která je zcela mylná je informace o zdravotním průkazu.Zdravotní průkaz kontrolní orgán samozřejmě má vždy u sebe, ale nemusíme se prokazovat při vstupu do kuchyně, nebo´t nepřicházíme do přímého kontaktu s potravinami.

 • Autor: Pavel Ludvík, Jídelny.cz

  Reakce na výtky
  Ad ručníky: Nevím, o jakém opěvování mluvíte. Autorka článku jasně píše:“Látkové ručníky nejsou zakázané, ale jsou rizikové.“
  Na další výtky upozorním Ing. Janotovou, doufám, že se k nim vyjádří.

 • Autor: Jana Hartová

  konference
  Škoda,že na pozvánce na hygienické školení není napsáno pár řádků o čem školení asi bude .tak jako obsah konference.Školení je placené a všechny vedoucí jsou proškolené a pokud žádáme o uvolnění na školení nevidí důvod proč nám platit další hygien školení .Žijem v domnění,že je především pro nové pracovnice a až z článku p.Štáchové ,kde bylo velmi podrobně popsáno co se projednávalo zajímavého.Nastal ohlas p. Knobové opravněný a pravdivý co je skutečnost v provoze.Kdyby na školení bylo více vedoucí s letitou praxí tak se určitě ozvaly na místě.P.Štáchová je redaktorka která se velmi snaží nám vedoucím pomáhat a vyburcovávat nás ke spolupráci napsáním o naší činnosti ve školních jídelnách .Co děláme pro spokojenost strávníků o své vůli zadarmo a  na úkor našeho času:Tyto články pracně zpracovává a uveřejňuje .Je to jediný člověk,který se zajímá ,aby se o naší náročné práci vědělo a né jen četlo a poslouchalo z médií samé urážlivé kritiky.Pracuji 30 roků v ŠJ a nepamatuji,že by někdo měl zájem naší práci zveřejňovat.P.Štáchová DĚKUJEME

 • Autor: majka

  školení
  Na školení ing.Janotové jsem šla ráda, protože jsem již podobné školení v jejím podání absolvovala jednou a forma mě mile překvapila. Každý má právo se vyjádřit, celé školení je vlastně jedna velká diskuse. Hlavně je vše propojeno zkušenostmi a poznatky z praxe.Myslím si, že krajské konference jsou díky této slečně poutavé a zajímavé a touto cestou jí děkuji.

 • Autor: Leoš

  Školení na konferencích
  Proškolení pracovnic(níků) školních kuchyní a jídelen je povinné v pravidelných intervalech. Obsah je však komplexní (sanitační plán a řád, HACCP, vnitřní předpisy, všeobecné BOZP a dokonce i vyhl. 50/1978 na úrovni pracovníka seznámeného) a nestačí jen hygienické minimum. To konference většinou negarantují a Osvědčení o absolvovaném povinném úvodním či periodickém školení většinou taky nevydávají. Takže: školení na konferencích, kde není garantován potřebný obsah a nejsou vydávána osvědčení, povinné není.