Přeskočit na obsah

Školní obědy po zavření škol

Také nevíte, zda po zavření škol můžete dětem vařit? Vydávat jim obědy v jídelně, nebo do jídlonosičů? Co učitelé a cizí strávníci? Náhlé zavření škol přineslo spoustu problémů. Seznamte se s odpověďmi na všechny vaše otázky k tomuto tématu. Aktualizováno 16.10.2020 – stanovisko Ministerstva zdravotnictví.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

V době zavření škol podle usnesení vlády z 12.10.2020  pohlíží Ministerstvo školství (MŠMT) na žáky a studenty jako na účastníky povinné distanční výuky, kteří mají právo na dotovaný školní oběd. Školní jídelny nejsou uvedeným usnesením vlády uzavřeny a proto mohou školní stravování i nadále poskytovat. 

Stravování dětí a studentů

MŠMT na svých stránkách připouští dvě varianty výdeje obědů. Podle té první mohou děti přijít do jídelny, kde oběd zkonzumují. Musí se tak dít za splnění podmínek platných pro provoz stravovacích služeb, tedy max. 4 lidé u stolu, rozestupy mezi osobami, v jídelně nesmí pobývat více lidí, než je míst u stolů, apod. Zajištění těchto podmínek bude obtížné a při větším zájmu o obědy může vést k tomu, že se děti budou při čekání na výdej shlukovat mimo jídelnu.
Druhou možností je výdej a konzumaci obědů v jídelně zrušit a obědy vydávat formou „výdejního okénka“ podobně, jako to mají nařízeno restaurace.

Stravování učitelů a jiných strávníků

Učitelé se mohou stravovat v jídelně tehdy, jsou-li na svém pracovišti nejméně 3 hodiny. Pracují-li z domova, platí stanovisko MŠMT uvedené v závěru článku Školní stravování v době covidu.

Cizí strávníci nesmí vstupovat do školních jídelen a pokud si chtějí oběd vyzvednout, musí tak učinit přes okénko (podobně jako restaurace).

Jakým způsobem vydávat obědy

MŠMT ve svých pokynech (v části o školních jídelnách)  připouští možnost, že po zavření školy bude přerušen i provoz školní jídelny. Bližší pokyny k tomu neuvádí, tzn. o zavření jídelny nebo způsobu výdeje obědů rozhodne ředitel školy. Je samozřejmé, že při výdeji je nutné zachovávat současná přísná pravidla hygieny.

Mají děti při distanční výuce nárok na školní oběd?

Podle názoru MŠMT byla zavřením škol všem dětem nařízena distanční výuka a proto mají nárok na oběd. Tento názor však nesdílejí některé kraje, které doporučují jídelnám, aby dětem školní stravování nezajišťovaly. Vycházejí přitom z ustanovení školského zákona, který za podmínku pro poskytnutí školního stravování považuje „pobyt ve škole“. Tato podmínka podle názoru některých není při distanční výuce splněna.

Co s potravinami ve skladech

Školní jídelny se dostaly do složité situace, protože i když nebude jejich provoz přerušen, dojde k velkému poklesu počtu připravovaných obědů a nebudou mít jak použít některé nakoupené potraviny. O způsobech, jak se zbavit skladových zásob, se můžete dočíst v článku Co se zásobami potravin ve skladech jídelen.

Zmatek v informacích MŠMT

Školní jídelny zažívají velmi složitou dobu, kdy musí přijímat okamžitá rozhodnutí, aniž existují jasná pravidla. K tomuto zmatku přispívá nekvalitní školská legislativa, jejíž ustanovení jsou místy formulována doslova diletantsky a musí být doplňována nezávaznými pokyny a metodikami, přinášejícími další nejasnosti.

Podle informací z posledních měsíců projevují kontroly ČŠI velkou míru tolerance při hodnocení činnosti jídelen v době covidu. Věřme, že školní jídelny s tím mohou počítat i nadále.

Názor MŠMT, že žáci si mohou přijít na oběd do školní jídelny, jde jasně proti záměru omezit sociální kontakty mezi lidmi. Podle informací redakce portálu Jídelny.cz je rovněž v rozporu se stanoviskem Ministerstva zdravotnictví.

Aktualizováno 16.10.2020: 

Podle sdělení tiskové oddělení Ministerstva zdravotnictví “ je zařízení školního stravování je ve vztahu k dětem/žákům/studentům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny.“ Musí však přitom dodržovat pravidla pro provozovny stravovacích služeb.

Tomuto názoru odpovídá i stanovisko některých KHS, které budou tuto praxi akceptovat.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Klára

  spotřební koš – jídlo s sebou
  Dobrý den, mám dotaz v návaznosti na uzavření škol od 14. 10. 2020.
  Má někdo, v tuto chvíli, v ruce legislativní předpis, který v případě poskytování stravy do menu boxů s sebou, vyžaduje dodržování spotřebního koše ?
  Děkuji za odpověď.

  • Autor: Pavel Ludvík

   Jde-li o školní stravování, pak ten předpis dobře znáte – vyhláška o školním stravování. Poskytujete-li ŠS v jakékoli formě, jste povinni SK dodržovat. Za současné komplikované situace to samozřejmě moc nejde, takže můžeme jen doufat v toleranci ČŠI. Různá vyjádření a praktické zkušenosti z kontrol v jídelnách z období červen-září nasvědčují, že ČŠI bude leccos tolerovat.

 • Autor: ivka6

  Ošetřovné
  informace k čerpání ošetřovného z důvodu uzavření škol v týdnu 26. 10 – 1. 11. 2020 zveřejněné aktuálně na www stránkách MPSV, příp. FB.
  „Ze zákona není možné čerpat ošetřovné během prázdnin a tzv. ředitelského volna. Konkrétně v týdnu 26. 10. – 1. 11. došlo k souběhu několika typů dnů – státní svátek, víkend, prázdniny, atd. V toto týdnu bude nárok na ošetřovné následující:
  26. 10. – 27. 10. ošetřovné bude náležet, školy jsou uzavřené nařízením vlády
  28. 10. – ošetřovné bude náležet, jedná se o státní svátek
  29. 10. – 30. 10. ošetřovné nenáleží, jedná se o dlouhodobě avizované podzimní prázdniny – rodič musí řešit se zaměstnavatelem např. dovolenou
  31. 10. – 1.11. ošetřovné bude náležet, jedná se o víkend

 • Autor: Jana Samcová

  ŠKOLNÍ OBĚD DO JÍDLONOSIČE
  Dobrý den, mám dva dotazy:
  1. zda oběd ze školní jídelny může dítěti vyzvednout i rodič. Děti mají distanční výuku a je pro ně časově nemožné si pro jídlo dojít. V naší jídelně vyzvednutí rodičem neumožňují. Nevím, jestli na to mají právo.
  2. vstup do jídelny je možné po přiložení čipu. Syn ukončil výuku a stravování v červnu 2020. V řádu jídelny je uvedeno, že je možné čip vrátit do 3 měsíců od ukončení stravování. Nikde však není uvedeno, že se jedná o kalendářní měsíce a ne školní měsíce. Jak postupovat, aby mi za čip vrátili peníze. Děkuji.

  • Autor: IvanaJeč

   Dobrý den, k dotazu č. 1: ředitelka školní jídelny má právo
   určit pravidla pro výdej obědů podle podmínek v jídelně, aby byla dodržena zvýšená hygienická opatření v souvislosti s Covid 19
   k dotazu č. 2 – čipy slouží k vyzvedávání obědů a pravidla pro hospodaření s nimi jsou uvedena v řádu jídelny, čip lze použít i ke stravování v jiné školní jídelně, kde systém s čipy používají nebo jako náhradní při ztrátě. Na vrácení peněz je pozdě