Přeskočit na obsah

Stanovisko hlavního hygienika ČR

V únoru 2008 se stalo školní stravování opět terčem nevybíravého útoku v médiích. Stanoviska k článku v časopisu Euro vydaly již mnohé instituce a úřady. Obsáhlé vyjádření zaslal redakci portálu Jídelny.cz také hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, Ph.D.

Autor: Redakce

V únoru 2008 se stalo školní stravování opět terčem nevybíravého útoku v médiích. O článku v časopisu Euro jsme referovali v samostatném článku. Reakce na tento článek portál Jídelny.cz otiskl 22.2.200829.2.2008.

Stanovisko ke zmíněnému článku zaslal redakci portálu také hlavní hygienik ČR MUDr. Michael Vít, Ph.D. Z jeho obsáhlého dopisu vyjímáme:

… Pracovníci krajských hygienických stanic dozírají na výživovou hodnotu a pestrost podávané stravy, na její mikrobiologickou kvalitu, kontrolují i kvalitu nakoupených a uskladněných surovin. Provedené kontroly a záznamy o nich jsou hygienickými stanicemi evidovány. V případě zjištění nevhodné skladby jídelníčku, například pokud by se v něm vícekrát v týdnu objevily ony zmiňované knedlíky nebo v případě nevyhovující výživové hodnoty stravy, požaduje orgán ochrany veřejného zdraví nápravu. Porušení stanovených pravidel však nejsou častá a ze strany pracovníků školních jídelen jsou přijímána bezodkladně potřebná opatření.

Díky evidenci lze tato tvrzení doložit i číselnými údaji, neboť každé školní vyvařující stravovací zařízení je kontrolováno minimálně 1x ročně. Skutečnost, že stížnosti na školní stravování krajské hygienické stanice dostávají zcela ojediněle nepotvrzuje v článku udávanou nízkou kvalitu školního stravování. V roce 2007 bylo například hygienickými stanicemi evidováno pouze 25 stížností, přičemž celkový počet evidovaných školských stravovacích zařízení byl 10 062. Z tohoto počtu 7 224 stravovacích zařízení zahrnuje jak kuchyň, tak zároveň i výdejnu, 35 zařízení pouze vaří a 2 803 pouze vydává dovezená jídla.

Pokud bychom se na tyto stížnosti podívali podrobněji, zjistíme, že devět z nich bylo na kvalitu jídla, přičemž pouze dvě z tohoto počtu byly oprávněné. Jedenkrát byla podána oprávněná stížnost na špinavé tácy. Tři stížnosti se týkaly osobní hygieny pracovníků, z toho jedna byla oprávněná. Oprávněná byla také jedna ze dvou stížností na výskyt hmyzu, kdy nebyl řádně provedený úklid po provedené dezinsekci. Na pestrost stravy bylo poté podáno stížností pět a tři z nich byly oprávněné. Na velikost porcí si bylo stěžováno třikrát a jednou z toho oprávněně, na teplotu stravy pak dvakrát. Z celkového počtu 25 stížností devět z nich bylo oprávněných….

…Z uvedeného objektivního zhodnocení vyplývá, že kvalita školního stravování není tak špatná, jak je ve zmiňovaném článku naznačováno. Tím nechci řici, že by na školním stravování nebylo nic, co by se dalo zlepšit, naopak, vždy je co zlepšovat. Kroky k lepší úrovni školního stravování by však měly být založeny na odborné diskuzi a objektivním zhodnocení situace, a to z různých úhlů pohledu, nikoli na několika proklamativních emotivních prohlášeních.

Dále se mohu také vyjádřit k uvedeným počtům úmrtí na salmonelózu. Výskyt infekčních onemocnění je evidován a konstatuji, že za posledních pět let bylo v celé České republice zaznamenáno celkem 114 úmrtí na salmonelózu. To představuje přibližně 20 – 25 úmrtí za rok. K těmto počtům je však nezbytné poznamenat, že téměř ve všech případech se jednalo o úmrtí osob, které již před onemocněním salmonelózou trpěly jiným chronickým onemocněním. Jednalo se zejména o zdravotně handicapované děti nebo staré osoby. Salmonelóza v těchto případech přispěla k výraznému zhoršení jejich zdravotního stavu, což posléze vedlo k úmrtí. Zcela určitě však tato úmrtí nemohou být takto explicitně spojována se školním stravováním.

(Zvýraznění provedena redakcí portálu)

Autor: Redakce

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Marcela

    Stanovisko hlavního hygienika
    Tímto bych chtěla poděkovat za vyjádření hlavního hygienika ČR MUDr. Michaela Víta, Ph.D. , který objektivně a z přesných údajů popsal školní stravování.

  • Autor: adamova

    školní stravování a zdraví dět
    Stanovisko hlavního hygienika ČR je vecné podložené z výsledků kontrol KHS ve školních jídelnách. Zdraví našich strávníků ( dětí ) je nám vším . Výživové dávky, hygiena provozu a osobní hygiena je naší předností.