Přeskočit na obsah

Střípky z konference Školní stravování 2008

V programu třídenní konference Školní stravování 2008 v Pardubicích bylo množství užitečných přednášek, vystoupení, diskusních příspěvků i dalších podnětů. Několik postřehů vám přinášíme v dnešním článku.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Budou změny ve školním stravování?
Programu středečního odpoledne na konferenci Školní stravování 2008 v Pardubicích se zúčastnili i zástupci Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Za MŠMT zde vystoupil poradce ministra školství Ing. David Bartůšek, za MZd přijala pozvání organizátorů Mgr. Eva Gottvaldová. Dozvěděli jsme se, že oba jsou členy meziresortní komise, která se zabývá změnami v systému školního stravování a že obě ministerstva jsou příznivě nakloněna další existenci školních jídelen. MŠMT určitě nemá zájem rušit školní stravování a určitě se nebude rušit maso z jídelníčků ŠJ, jak by se někdy mohlo z novinových zpráv zdát.
To však byly jediné konkrétní zprávy, které jsme se dozvěděli. Jinak se oba vystupující omezili na pouhé obecná konstatování, z nichž bylo patrné, že mají o stavu školního stravování málo konkrétních zpráv.
V uvedené pracovní komisi mají školní jídelny pouze jedinou zástupkyni, za SPV se v ní účastní jednání předseda MUDr. Tláskal, jejími členy jsou dále různí odborníci na výživu a úředníci ministerstev, což se patrně odráží i na směru, jakým se její činnost ubírá. Pochybnosti o smyslu její činnosti se objevily i v krátké diskuzi.

Interní předpisy
V diskusi na portálu nebo maily nás často žádáte o přesný návod, jak jednat v určitých situacích. Požadujete čísla vyhlášek, které by měly řešit různé nestandardní situace. Takové vyhlášky však neexistují a podobné případy se musí řešit vyjednáváním nebo pomocí interních předpisů. Na důležitost provozních řádů a vnitřních předpisů jídelen poukázala i diskuse na konferenci Školní stravování 2008.
Jestliže dítě onemocní, kdo má právo si vyzvednout jeho oběd? Logicky by to měli být jeho rodiče či prarodiče. Přesně to však v legislativě nikde není dáno. Musíte si to stanovit sami a vložit do nějakého vašeho vnitřního předpisu.
Mohou si učitelé odnášet obědy v jídlonosičích domů?  Řešení této situace opět už není legislativně stanoveno, mohlo by však být ve vašem provozním řádu i se stanovením podmínek, za jakých je to možné.
Může vlastní důchodce dostávat v ŠJ dotované jídlo? Může! Ale pozor: musí to být uvedeno v Kolektivní smlouvě nebo alespoň ve vašem interním předpisu.
Jak je vidět vnitřní předpisy jídelny vám dávají oporu při řešení různých neobvyklých situací, při různých kontrolách se na tyto předpisy můžete odkázat. Jak však v diskusi uvedla p. Gleichová, metodička z Prahy, jsou-li nějaká ustanovení ve vašich interních předpisech, mají kontrolní orgány právo kontrolovat jejich dodržování.

Článek o normativech
Na jaře 2008 vás zaujal článek s výkladem o krajských normativech. Tento článek, jehož hlavní autorkou byla  Zdena Macháčková, byl na konferenci veřejně chválen jako příkladný. Protože se na jeho zadání, zpracování  a korekturách podíleli i další lidé z oblasti školního stravování, portál Jídelny.cz jim všem děkuje za spolupráci.

Proč se neozvete?
Po úvodním, nepříliš podařeném vystoupení Ing. Bartůška a Mgr. Gottvaldové byla zahájena diskuse.  Očekával jsem, že diskuse bude bouřlivá, že přítomné vedoucí nahlas vyjádří pochybnosti o naznačných směrech práce ministerské komise, že se pokusí více informovat o reálných podmínkách panujících ve školních jídelnách. Nestalo se tak. Sál mlčel, do diskuse se nikdo nehrnul, museli ji rozjíždět lidé, kteří přímo ve ŠJ nepracují a celkem brzy také skončila. Nevím, jestli se přítomné vedoucí tak bály zeptat nebo považovaly dotazy za zcela zbytečné. Mohly alespoň dát najevo, co si o vystoupení zástupců obou ministerstev či o jednání komise myslí.
Proč nevyjádříte svůj názor? Proč se neozvete? Jak pak chcete dosáhnout zlepšení vašich mzdových i pracovních podmínek?

Zahraniční host na konferenci
Konference měla i zahraničního hosta. Byla jím hlavní metodička školního stravování z Ministerstva školství SR Ing. Silvia Tokárová. Ve své přednášce nás seznámila se systémem financování ŠJ pomocí projektů. Takový způsob financování v ČR zatím neznáme. Mnozí bedlivě naslouchali, dělali si poznámky, aby byli připraveni, až podobný systém dorazí k nám. Bohužel jiní dávali zcela nepokrytě najevo, že je to pro ně nepotřebné a vesele se bavili. I to je bohužel obraz českého školního stravování. Chci-li, aby mne okolí (nadřízený, ředitel, zřizovatel, úředník) považovalo za rovnocenného partnera, musím se odpovídajícím způsobem chovat.

Musíte se ozvat!
Několikrát a nebývale razantně slyšely účastnice konference od řečnického pultíku výzvy jako: „Spojte se, vstupte do ASPOSu, přihlaste se do odborů!“ Jestliže se bude každá vedoucí potichu zlobit ve své kanceláři, školní stravování ničeho nedosáhne. Zdá se, že zejména v souvislosti se zamýšlenou stávkou se situace vyhrocuje. Spojíte se? Vstoupíte do ASPOSu? Přihlásíte se do odborů?

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: milan bonno

    pevné nervy..
    Sice to není k článku,přesto bych chtěl popřát všem ve školním stravování hezké prázdninové léto a do nového školního roku pevné nervy,zdraví a mnoho spokojených strávníků.Kdo se nestravuje ve školních jídelnách,neví o co přichází…mnamky jako od maminky..jen tak dále děvčata.Hezké dny příští přeje Milan Sládek.