Přeskočit na obsah

Technika na mytí nádobí

Jaké možnosti máme, když se rozhodujeme o koupi nové myčky? Přečtěte si přehled novinek o mycí technice od renomovaných společností, které působí na našem trhu.

Autor: Foodservice

Otisk rtěnky na okraji skleničky, zbytky jídla na talíři. Podle prvního pohledu na nádobí hosté často usuzují na hygienu v podniku. A to je dostatečný důvod pro to, abychom v případě mytí nádobí kladli ty nejvyšší nároky na koncepci a strojní techniku.

Co nabízí trh

Paleta přístrojů na mytí skleniček, příborů, stolního a varného nádobí je velká. Sahá od menších přístrojů pro instalaci pod kuchyňský stůl přes zařízení s horním víkem až po velkoobjemové myčky s pásovým dopravníkem nádobí. V hotelnictví se nejvíce používají individuální koncepce strojního vybavení: zahrnují malé myčky na skleničky v baru i vysoce výkonné přístroje pro zvládání velkých objemů v banketovém a konferenčním úseku. To ovšem zdaleka neznamená, že zařízení musí neustále dosahovat jenom maximálních výkonů. Žádný hoteliér nebude platit za něco, co nepotřebuje. Má zájem o přístroje odpovídající kapacitě jeho zařízení, které je možné podle potřeby a daných podmínek rozšířit o požadované moduly. Jako příklad lze uvést podnik, který nedisponuje odpovídajícím místem pro instalaci stroje, což není zcela neobvyklý případ. V takovém případě dovoluje rohové provedení účelné využití stávajících prostor. Stejně tak je vhodné použít univerzální přístroje zejména tam, kde je potřeba umýt všechno pokud možno v jedné myčce od sklenic na pivo až po kuchyňské přístroje. Ideální je, když se v rámci modulového systému použijí pro jednotlivé druhy nádobí menší moduly; takový modulový systém dokáže integrovat i úpravnu vody, protože základní podmínkou je, aby se systémy na mytí nádobí plynule začlenily do daného kuchyňského zařízení.

Požadavky na mycí techniku

Za podmínek, kdy je ze všech stran vyvíjen tlak na snižování nákladů, je velmi obtížné sladit nároky na maximální hygienu s co nejnižšími provozními náklady. Dalšími aspekty pak jsou snadná obsluha a nízká spotřeba elektrické energie, vody a čisticích přípravků. Protože se u myček nádobí v první řadě jedná o hygienu, musí i samotné přístroje splňovat vysoké hygienické požadavky. Neboť pojem hygiena znamená i snadné čištění přístrojů, měli bychom při nákupu myček dbát zejména na to, aby úsek pro mytí měl zaoblené hrany, aby se daly snadno vyjímat mycí ramena a sítka a aby byl vnější povrch hladký. Za ekologicky šetrné se kromě toho považují zařízení s volbou různých mycích cyklů pro optimální výsledek při maximální hospodárnosti provozu, minimální hlukové zátěži a vyzařování tepla, při měřitelné úspoře vody, energie a čisticích přípravků a za použití recyklovatelných materiálů. Ovšem patentní řešení pro všechny problémy neexistují.

Zařízení Winterhalter

Společnost Winterhalter Gastronom si je velmi dobře vědoma významu čistých sklenic pro gastronomické provozy, a proto stanovuje svými automaty na mytí sklenic GS 202 a GS 215 nová měřítka. To se týká jak designu z ušlechtilé oceli s ergonomickým stabilním držákem na dvířkách a barevného displeje, tak také technického řešení, které klade minimální nároky na obsluhu. Kromě toho všeho je náročná koncepce dodržování hygienických požadavků zárukou bezpečnosti. Konkrétně se jedná o zapuštěnou nádrž beze spár, trojitý sítový systém a speciální technologii Winterhalter Indirect Heating (nepřímé vyhřívání), která se vyznačuje tím, že se uvnitř nádrže nenacházejí žádné topné tyče ani jiné výčnělky, na kterých by se mohla zachytávat nečistota. Jako doplněk k tomuto technickému řešení vyvinula společnost Winterhalter pro myčky sklenic a nádobí GS 302 a GS 315 kompaktní mycí systém, sestávající ze dvou spodních mycích polí s nově koncipovanými a integrovanými kolizními tryskami, které dále doplňuje rotační horní mycí rameno. Tato kombinace zaručuje celoplošné optimální mytí nádobí a sklenic.

Zařízení Palux

Na diferencované nároky v hotelové praxi se soustřeďuje i společnosti Palux. Ve svém výrobním programu má čtyři různé série mycích automatů, které dokáží při vhodné kombinaci zajistit potřebnou organizaci činností na úseku mytí nádobí. Jako výkonný a pružný se osvědčil automat Palux ESL 700 se třemi různými základními mycími programy a sedmi nastavitelnými časy. Umyje až 60 košů s 1.200 talíři, příp. 1.500 šálky, kromě toho podnosy, hrnce a plechy. Plošné síto a vodní systém se dvěma čerpadly zkracuje dobu mytí, dvojí cirkulace mycí lázně je zárukou intenzivního výsledku mytí a nízké spotřeby vody a čisticích přípravků. Menší přístroje, jako mycí automat EC 500 nebo ES 600, jsou určeny pro menší objemy nádobí. Pro speciální ošetření citlivých sklenic nabízí firma Palux například myčku GL 40.

Zařízení Hobart

Snižování nákladů na spotřebu a tedy i nákladů na vodu, energii a čisticí přípravky sleduje také společnost Hobart. Za myčkami sklenic a nádobí série AMX 70E/ AUX 70 E se skrývá celý komplex inovačních nápadů. Patří sem cirkulační čerpadlo vlastní konstrukce, mycí turbosystém se čtyřlopatkovým mycím ramenem a volitelné zařízení na zpětné získávání tepla, které dokáže studenou vodu bez jakýchkoliv dalších nákladů ohřát minimálně na 45 °C. To znamená snížení připojovacího výkonu bojleru z 13,7 kW na 8,2 kW, tedy téměř o 40 %. Vedle velkokapacitních přístrojů firma Hobart nabízí v podobě sérií FX a HX také individuální řešení pro menší objemy nádobí a menší rozpočet.

Myčky příborů Miele

Stejně důležité jako čisté sklenice a nádobí jsou i dokonale čisté příbory. Problém mnoha gastronomických provozů spočívá v tom, že nože, vidličky apod. sice umyje v myčkách s nádrží nebo v dopravníkových zařízeních, ale že je musí potom ručně leštit. Tento problém úspěšně řeší průmyslová myčka příborů G 7856 firmy Miele, Güttersloh. Přístroj je nově osazen čtyřmi zásobníky z ušlechtilé oceli a v takové sestavě je možné jej používat výhradně jako myčku příborů. Mytí je plně automatické s různými programy. Výsledek mytí je možné zlepšit volitelně zvýšením teploty nebo aktivováním druhého oplachu. Přístroj se používá jako doplněk ke stávajícím myčkám nádobí, při vybavení příslušnými moduly se dá používat i pro mytí nádobí, hrnců nebo sklenic.

Změkčování vody Meiko

Inovační variantu na téma změkčování vody nabízí společnost Meiko. V rámci série automatů na nádobí Eurotronic je novinka s typovým označením FV 40.2 založena na integrovaném, speciálním systém změkčování vody pod názvem Activ Clean. Během automatické regenerace mycí vody pokračuje stroj bez přerušení v práci, aniž by bylo nutné vypouštět obsah nádrže. Díky tomuto systému se zvyšuje kapacita změkčování vody, podle údajů fimy Meiko o 140 % oproti tradičním změkčovačům. Napříště se tento systém bude obecně jako změkčovací systém používat ve všech nových programovacích automatech, které bude podnik vyrábět.

Technické vybavení – hardware – ovšem představuje pouze jednu stranu mince. Druhou je pak servis. A to nejen jako prodejní argument výrobců, ale jako záruka plynulého odstranění poruch v provozu. I ta nejmodernější technika není k ničemu, když nefunguje řádně nebo když se musí odstavit z provozu. Pravidelná údržba se tak skutečně vyplácí: v podobě nízké spotřebě vody, čisticích přípravků a energie a zejména v krátkých odstávkách, příp. výpadcích.

TIPY PRO NÁKUP

– Zvážení faktoru úspory času, ekologické vhodnosti, hygienických požadavků.
– Sestavení rozpočtu investičních a běžných nákladů, stanovení výkonu podle potřeby, pozor na předimenzování, nezapomenout na špičky.
– Vyjasnění otázek průběžného mytí nebo nárazovitého využití techniky.
– Zohlednění počtu potřebných košů na jedno mytí.
– Otázka vlastní úpravy vody nebo externího zařízení, příp. integrovaného přístroje.
– Prověření stávající elektrické přípojky.
– Organizace pracovních postupů a personálu při mytí.
– Jaký servis je zapotřebí a jaké příslušenství nebo doplňkové moduly jsou účelné

Článek byl převzat z časopisu Foodservice 2/2002.                           

Autor: Foodservice

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Karolinka

    Zkušenost
    Zdravím všechny, my jsme v našem provozu zkoušeli spoustu výrobců, bohužel ne všichni se osvědčili, to byla i spousta reklamací. Nakonec jsme brali myčky odsud https://eshop-franke.cz/720-mycky-nadobi a naprostá spokojenost, snad to vydrží!Krásný den a děkuji za článek