Přeskočit na obsah

Test znalostí hygieny ve školním stravování

Opět hygienici bombardují vaši jídelnu zákazy a příkazy? Opět nevíte, co si myslet o doporučeních, které v oblasti hygieny zveřejňuje MŠMT? Nevíte, zda vaše znalosti hygieny odpovídají požadavkům na „vykonávání činnosti epidemiologicky závažné“? Udělejte si test znalostí hygieny a zjistěte, jak na tom jste.

Autor: Redakce Jídelny.cz

1. Jaký právní předpis určuje zásady osobní a provozní hygieny kladené na stravovací provozy?

a) Vyhláška č. 107/2005 Sb.
b) Vyhláška č. 137/2004 Sb.
c) Vyhláška č. 490/2000 Sb.
d) Nařízení EU 852/2004

2. Při jaké teplotě se musí skladovat balené potraviny?

a) Max. 20 °C
b) Max. 10 °C
c) Při teplotě stanovené legislativně anebo výrobcem
d) Při pokojové teplotě

3. Jaké požadavky jsou kladeny na pracovní oděv kuchařky?

a) Musí být čistý a nesmí představovat riziko kontaminace
b) Musí být bílý
c) Musí zakrývat celé nohy i ruce
d) Musí být z materiálu, který snese vyvařování

4. V jakých stravovacích zařízeních musí být zaveden systém HACCP?

a) Ve všech stravovacích provozech bez výjimky
b) Ve všech s výjimkou výdejny
c) S výjimkou malých zařízení do 50 strávníků
d) Ve všech stravovacích provozech vyjma těch, které mají výjimku od KHS,

5. Kde musí mít kuchařka uložen zdravotní průkaz?

a) Doma
b) Na pracovišti
c) U ředitele jídelny nebo školy
d) U sebe na pracovišti

6. Jaké požadavky musí splňovat pokrývka hlavy?

a) Musí se dát vyvařit
b) Musí mít kšilt
c) Nesmí být síťovaná
d) Musí zakrývat všechny vlasy tak, aby pracovníkům nepadaly vlasy nebo šupinky kůže

7. Musí mít kuchařka pokrývku hlavy při naskladňování potravin?

a) Nepřipravuje pokrmy, tedy nemusí
b) Není v kuchyni, tedy nemusí
c) Ano, musí v případě, že by mohlo dojít ke kontaminaci nebalených surovin
d) Musí, jen pokud je stanoveno vnitřním řádem

8. Je možné na osušování rukou používat látkové utěrky?

a) Ne
b) Ano, pokud jsou suché a čisté
c) Ano
d) Pouze po použití WC

9. Může mít kuchařka v provozu nalepovací nehty?

a) Nesmí
b) Může
c) Pouze když pracuje v rukavicích
d) Jen při výdeji

10. Kde mohou kuchařky skladovat vlastní svačiny?

a) Kdekoli v provozu
b) Pouze v chladničkách
c) Jen ve vlastní chladničce
d) Mimo prostor výroby, přípravy, skladování potravin a produktů

11. Jak lze rozmrazovat maso v tekoucí pitné vodě?

a) Voda musí mít teplotu max. 30 °C a musí přitékat a odtékat
b) Voda musí mít teplotu max. 21 °C, musí přitékat a odtékat a délka rozmrazování nesmí překročit 4 hodiny
c) Voda musí mít teplotu max. 10 °C
d) Je to zakázáno

12. Jakou teplotu musí mít teplé pokrmy v gastronádobách připravené na výdej?

a) Musí být taková, aby strávník dostal pokrm na talíři při teplotě min. 60 °C
b) Teplota není stanovena
c) Min. 75 °C
d) Min. 60°C

13. Lze používat láhev od sanitačního prostředku pro rozlévání jiného sanitačního prostředku?

a) Ano
b) Ano, když je na ní uveden název jiného prostředku
c) Ne, nikdy
d) Pokud je obal vhodný pro danou chemikálii

14. Jak dlouho po dohotovení se mohou pokrmy vydávat?

a) Jsou-li uchovávány při teplotě nad 60 °C, pak 24 hodin
b) 3 hodiny
c) 4 hodiny
d) Tak dlouho, jak je stanoveno v HACCP

15. Z jakého materiálu mohou být prkýnka na krájení potravin?

a) Pouze z umělé hmoty
b) Pouze ze dřeva
c) Z jakéhokoli materiálu
d) Z materiálu určeného pro styk s potravinami

16. Lze ve skladu brambor a zeleniny schovat sanitační přípravky?

a) Ano
b) Ano, když potraviny a sanitační přípravky nebudou vedle sebe
c) Ne
d) Ano, ale jen v době letních prázdnin

17. Může vedoucí jídelny do varny bez pracovního oděvu?

a) Může pouze při kontrole provozní hygieny ve varně
b) Ano
c) Ano, pokud tak stanoví vnitřní předpis
d) Nemůže


Správné odpovědi:
1 b, 2 c, 3 a, 4 a, 5 d, 6 d, 7 c, 8 b, 9 a, 10 d, 11 b, 12 a, 13 c, 14 d, 15 d, 16  c, 17 d

Autor: Redakce Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: iriss

    test znalosti hygieny
    test jsem si udělala jen tak ze srandy, a ouha, měla jsem tam pár chyb. Doporučuji udělat