Přeskočit na obsah

Užitečná školení pro vás na konci prázdnin

Na konci prázdnin a v září plánujeme uskutečnit řadu školení, která budou pro vás a zejména pro vaše nově nastupující kolegyně velmi užitečná. Seznamte se s těmito akcemi a myslete na přihlášky již nyní.

Autor: Jitka Fejtková

Na konci prázdnin budou nastupovat do práce vaše nové kolegyně, vedoucí jídelen i kuchařky, a budete jim muset předat spoustu informací. Možná ale i vy budete zahajovat působení na novém pracovišti a po týdnech odpočinku si budete chtít zopakovat některé důležité informace, které jsou pro školní stravován velmi potřebné.

Společnost Jídelny.cz připravila na konec prázdnin několik seminářů, které vám i vašim novým kolegyním mohou v novém školním roce pomoci.

Hygienické minimum a systém HACCP v kostce

Cílem semináře je připomenout, doplnit či zopakovat vše, co by měli pracovníci ve stravovacím provozu vědět a dodržovat v oblasti hygieny a HACCP. Seminář má dvě části. První část – Hygienické minimum – se bude zabývat bezpečnou manipulací s potravinami. Proberete si základní požadavky osobní i provozní hygieny, zásady správné výrobní a hygienické praxe i v souvislosti s manipulací s alergeny, dále základní znalosti o mikroorganismech a dozvíte se, jak předcházet tomu, aby způsobily onemocnění strávníků.

Druhá část bude zaměřena na systém HACCP. Připomenete si problematiku nebezpečí z potravin a systému HACCP a dozvíte se, jak systém HACCP ověřovat v praxi.

Lektorkou je Ing. Lucie Janotová, Ph.D.

Termíny:

22. 8. 2017  Brno

23. 8. 2017  Zlín

28. 8. 2017  Plzeň

29. 8. 2017  Praha (obsazeno)

Další podrobnosti

Odpady ve školní jídelně – jak třídit odpady a kam s nimi, jak likvidovat odpad

Seminář přináší odpovědi na otázky, co se má udělat s odpadem před jeho vyhozením, jak správně likvidovat zbytky jídel, a mnoho dalších informací.

Téměř při každé činnosti ve stravovacím provozu vznikají odpady. Víte, jaké všechny to jsou, jak je správně třídit a kam s nimi? Znáte, jaké máte povinnosti jako původce odpadů? A jste si jisti, že všechny povinnosti plníte (např. vedení průběžné evidence odpadů, označení provozovny identifikačním číslem, tzv. IČP)? Předáváte odpady jen oprávněným osobám a víte, kdo takovou osobou je?

Lektorkou je Ing. Lucie Janotová, Ph.D.

Termíny:

24. 8. 2017  Praha

30. 8. 2017  Plzeň (zrušeno)

Další podrobnosti

Teorie a praxe spotřebního koše

Seminář přináší všechny informace potřebné pro úspěšné dodržování spotřebního koše. Úvodem budou účastníci seznámeni s legislativou, jejími úskalími a praktickými dopady, a s platnými výživovými normami. V další části budou podrobně rozebrány všechny údaje, které mají vliv na správnost výpočtu spotřebního koše. Víte, které to jsou? Mimořádná pozornost bude věnována zařazování potravin do skupin (včetně praktických příkladů a rozboru etiket výrobků), a zkušenostem, jak zlepšit dodržování spotřebního koše.

Lektorem je Ing. Pavel Ludvík

Termíny:

22. 8. 2017  Olomouc

23. 8. 2017  Zlín (zrušeno)

29. 8. 2017  Praha (obsazeno)

30. 8. 2017  Plzeň

31. 8. 2017  České Budějovice

Další podrobnosti

Účastníci všech seminářů obdrží osvědčení o absolvování. Věříme, že nejen osvědčení, ale i praktické znalosti získané na těchto seminářích, budou výborným základem pro to, aby nový školní rok byl pro vaši jídelnu úspěšný.

Přejeme vám krásné prázdniny a těšíme se na další setkání s vámi!

Jitka Fejtková – organizační tým seminářů 

Co by nemělo uniknout vaší pozornosti

A ještě než se rozejdeme užívat si klidu a pohody letní dovolené, přinášíme vám termíny našich dalších podzimních akcí, které by neměly uniknout vaší pozornosti.

Odborné kurzy ústavního stravování – HACCP aneb máte kritické body správně?

(Kurzy jsou zařazeny do kreditního systému ČAS.)

05. 9. 2017  Ústí nad Labem
06. 9. 2017  Hradec Králové
07. 9. 2017  Ostrava
12. 9. 2017  Olomouc
13. 9. 2017  Zlín
14. 9. 2017  Brno
19. 9. 2017  Praha
20. 9. 2017  České Budějovice
21. 9. 2017  Plzeň

Pozvánky budeme rozesílat 14. srpna 2017, ale už nyní máte možnost přihlásit se.


Krajské konference hromadného stravování

Konference proběhnou v říjnu 2017. Přihlášky na konference budou k dispozici od 4. září 2017.

Autor: Jitka Fejtková

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se