Přeskočit na obsah

Veřejné stravování 2005

Na brněnském výstavišti se 2.3.2005 konala konference Veřejné stravování – hygienické, nutriční a senzorické aspekty 2005. O čem se zde jednalo? Bylo na konferenci i něco zajímavého pro jídelny? O těchto tématech pojednává náš článek.

Autor: Lenka Dohnalová
je spolupracovnicí redakce portálu Jídelny.cz

Ve dnech 1. – 3. 3. 2005 se konal na brněnském výstavišti veletrh G+H, gastronomie a hotelnictví. V rámci této akce Společnost  pro výživu se sídlem v Praze ve spolupráci s 
Veletrhy Brno, a.s. uspořádala dne 2. 3. konferenci s názvem VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ – hygienické, nutriční a senzorické aspekty 2005.

Vystoupilo zde osm přednášejících.

MUDr. Jarmila Číhalová  – Přehled novinek v legislativě pro hygienu veřejného stravování – upozornila na změny v legislativě v posledních dvou letech, mimo jiné na § 21, kde jsou uvedeny podmínky provozování činností epidemiologicky závažných.

MVDr. Pavel Otoupal, CSc. – Zavádění kritických bodů – nutný, ale obtížný dlouhodobý proce – se pokusil s ročním odstupem o stručnou bilanci. Zmínil se i o přístupu státu, který podporoval závádění a provoz  systému při výrobě potravin, což bohužel neplatí v případě zavádění HACCP při výrobě a distribuci jídel. To situaci trochu komplikuje, protože i tady platí, že „peníze jsou až na prvním místě“.

Ing. Marie Jechová  – Zkušenosti z výkonu hygienického dozoru v zařízeních poskytující stravovací služby – mluvila především o nejčastějších nedostatcích objevených při kontrolách. Zdůraznila, že snahou hygieniček není „vydělávat“ na sankcích a pokutách, ale pokusit se sjednat nápravu.

Doc. MUDr. Miroslav Stránský – Veřejné stravování ve Švýcarsku – se s posluchači podělil o své zkušenosti s veřejným stravováním ve svébytném a vyspělém státě, jakým Švýcarsko bezesporu je.

Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. – Nutriční prohřešky ve veřejném stravování – upozornila především na nutnost racionální stravy také ve veřejném stravování, především pak ve školních jídelnách a doložila vše výsledky statistik z posledních let.

Prof. Ing. Jan Pokorný, DrSc. – Senzorické prohřešky ve veřejném stravování – vysvětloval, jak se naučit jídlo správně dochutit i vychutnat a jaké jsou nejčastější chyby degustátorů.

Ing. Jiří Vaníček, CSc. – Zkušenosti z prověřování systémů HACCP a hygienických požadavků ve stravovacích provozech v zemích Blízkého východu – jeho referát byl velmi odborný a vyvracel spoustu mýtů o stravování v této části světa.

Prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc. – Maso ve veřejném stravování – hovořil o tom, že i maso by mělo být součástí našeho jídelníčku, a o tom, jak správně posoudit jeho jakost.
 
Každý z nich měl 20 minut na svou přednášku a někdy to bylo opravdu málo, protože třeba  pan Doc. MUDr. Miroslav Stránský ze Švýcarska by se dal poslouchat donekonečna. Ale všechny příspěvky byly velmi zajímavé a přínosné, každý si určitě vybral téma jemu nejbližší. Ty nejzajímavější referáty bychom v budoucnu rádi uveřejnili na tomto portálu v podrobnějším znění. Určitě bude stát za to si je přečíst. Konference se zúčastnilo poměrně dost posluchačů a i když si někteří z nich přišli poslechnout jen některé přednášky, diskuse k nim byly velmi živé, což svědčí o zájmu a nutnosti spolupráce mezi provozovateli a kontrolními orgány.

Akce byla dle mého názoru organizačně poměrně slušně zvládnutá, vše fungovalo dle časového plánu a pokud se nějaký ten nedostatek vyskytl, velice rychle a bez problémů ho pořadatelé vyřešili ke spokojenosti všech.

AKCE I PRO VÁS
 
Myslím si, že podobné akce jsou velmi přínosné pro obě strany a měly by se konat častěji, ale hlavně by měly mít hojnou účast. A také příští výstava (bude až za dva roky, jelikož se střídá se Salimou) by si jistě zasloužila vyšší zájem odborné veřejnosti, mezi kterou vedoucí školních jídelen bezesporu patří. Zkuste si na takovou akci udělat čas, zjistíte, že i na kontrolních úřadech pracují „pouze“ lidé, a třeba se konečně dozvíte odpověď na otázku, která vám již dlouho leží v hlavě. A určitě to nebude ztráta času.

 

Lenka Dohnalová je spolupracovnicí redakce

Autor: Lenka Dohnalová
je spolupracovnicí redakce portálu Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se