Přeskočit na obsah

Vliv mikroorganismů na bezpečnost potravin

Jednou z přednášek, která vás na Krajských konferencích nejvíce zaujala, bylo vystoupení MVDr. Mathesové, v němž hovořila, jak mikroorganismy mohou ovlivňovat bezpečnost potravin. Nabízíme vám stručný záznam této podnětné přednášky.

Autor: Marcela Mathesová

ZÁKLADNÍ PŘEDPISY

 • zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v pozdějším znění
 • vyhláška MZ č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DŮLEŽITÉ PŘEDPISY

 • zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MZ č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky MZ č. 186/2003 Sb.
 • vyhláška č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
Nařízení č. 852/2004 o hygieně potravin – přímo použitelný předpis ES – stanovuje základní hygienická pravidla pro všechny stupně produkce, výroby a distribuce potravin včetně exportu.

PRINCIPY

 • zodpovědnost za bezpečnost potravin je na provozovateli
 • bezpečnost potravin musí být zajištěna v celém potravinovém řetězci
 • skladování potravin musí být zajištěno při bezpečné skladovací teplotě
  = DODRŽENÍ TEPLOTNÍHO ŘETĚZCE POTRAVIN

SPRÁVNÁ HYGIENICKÁ PRAXE
CÍL = PREVENCE ONEMOCNĚNÍ Z POTRAVIN

STANOVIT

 • konkrétní postupy SVHP
 • hygienické způsoby zacházení s potravinami
 • prevenci znečištění potravin mikroorganismy, chemickými látkami a cizími částicemi

CO JE TO ALIMENTÁRNÍ INFEKCE
alimentární = výživová

 • vstupuje do organismu přes trávicí soustavu
 • přenáší se nejčastěji potravou, špinavýma rukama…

ZDROJE

 • suroviny (ovoce a zelenina, vejce, drůbež, maso, masné výrobky, konzervy, zmrazené suroviny, koření)
 • nesprávné skladování potravin – TEPLOTY !!!
 • nekvalitní mytí a čištění, voda
 • nedodržení doby použitelnosti
 • nedodržení stanovených postupů
 • kontaminace při manipulaci (plochy, nástroje, zařízení, pracovník …)

SALMONELÓZA

Inkubační doba

12-24 hodiny (var. rozpětí 6-72 hodin)

Období nakažlivosti

po celou dobu vylučování stolicí s maximem v době průjmu

Obraz nemoci

nevolnost, horečky, průjmy

Úmrtnost

nevyšší u dětí do 1 roku a st. lidí

RIZIKOVÉ POTRAVINY

 • syrové maso, ryby, drůbež, syrová vejce a syrové vaječné produkty 
 • povrch skořápek, papírové proložky od vajec
 • potraviny sekundárně kontaminované salmonelami
 • při nedodržení správné hygienické praxe
 • potraviny kontaminované při nákupu

KAMPYLOBAKTERIÓZA

Inkubační doba

2 – 5 dnů

Období nakažlivost

po celou dobu vylučování stolicí (2 – 4 týdny)

Nejčastěji postihuje

děti do 4 let, 15 – 19 let

Obraz nemoci

začátek s chřipkovými potížemi (1-2 dny),horečka kolem 38,5°C, průjmy

ZDROJE NÁKAZY

 • chlazená drůbež
 • užitková zvířata
 • domácí mazlíčci – mláďata
 • divocí ptáci, hlodavci


LISTERIÓZA

Inkubační doba

3-70 dní

Nakažlivost

matky novorozenců vag.sekret, moč 7-10 dnů po porodu

Obraz nemoci

meningoencefalitida nebo septikemie, potraty

Úmrtnost

novorozenci, staří lidé, oslabení jedinci, HIV pozitivní

ZDROJE NÁKAZY – POTRAVINY

 • mléko – nepasterované
 • sýry
 • zelenina
 • studené pokrmy

ESCHERICHIA COLI

 • běžně se vyskytuje v tlustém střevě
 • slouží jako nejběžnější indikátor fekální kontaminace
 • v poli na hlávkách salátu přežívá více než 77 dní, na mrkvi nejméně 175 dní, na cibuli 85 dní

NEBEZPEČÍ – shiga toxin
ONEMOCNĚNÍ E.COLI O157

 • bakterie se nabourají do buněk střevních sliznic a přisají se na střevní stěny
 • vylučují toxin, který ničí buňky střevních stěn a dostane se do krevního oběhu
 • toxin napadá ledviny, mozek a v krajních případech může způsobit selhání více orgánů a smrt


Celoživotní následky: chronické selhání ledvin, paralyzované některé části těla, slepota.
Antibiotika nepomáhají – narušují buněčné stěny a do organismu se tak může dostat ještě více toxinu.

PROBLÉM
Klesá počet nákaz z konzumace masa díky důkladnějšímu tepelnému zpracování i v rychlých občerstveních a také lepší hygienické kontrole na jatkách.
Roste počet nákaz z výrobků tepelně neopracovaných – z ovoce a zeleniny. Postupně se objevují i nákazy dalšími kmeny (E. coli O111, E. coli O26).

PLÍSNĚ V POTRAVINÁCH
Na potravinách se nevyskytují pouze viditelné plísně, ale i plísně, které pronikají do hlubších vrstev potravin.
Platí, že čím více vody potravina obsahuje, tím hlouběji mohou plísně prorůstat. Nebezpečné jsou zejména produkty látkové výměny plísní – tzv. mykotoxiny, jsou velmi odolné i vysokým teplotám, takže opětovné převaření je neúčinné.

RIZIKOVÉ POTRAVINY

 • chléb, pečivo – (aflatoxiny, ochratoxin A)
 • masné výrobky – trvanlivé salámy – (aflatoxiny, ochratoxin A)
 • tvrdé a tavené sýry – (aflatoxiny, ochratoxin A)
 • plísňové sýry – (kyselina cyklopiazonová)
 • koření – (aflatoxiny)
 • sušené plody např. fíky – (aflatoxiny), hrozinky – (ochratoxin A)
 • rýže – (aflatoxiny)
 • kojenecká výživa – (aflatoxiny. patulin)
 • ovocné a zeleninové potraviny – (aflatoxiny, ochratoxin A, patulin)

MYKOTOXIKÓZY – PŘÍKLADY
aflatoxin B1 –  rakovina jater, poruchy obranyschopnosti (pečivo, zelenina, ovoce, ořechy, rýže)
ochratoxin – poškozuje především ledviny (ořechy, suché plody)
patulin – poškození žaludeční sliznice, může způsobit deformaci plodu v těle matky (ovoce, zejména jablka – při výrobě moštů, kompotů a zavařenin je proto třeba používat pouze nezávadné, nepoškozené ovoce)

Plísňové jedy poškozují i zdraví zvířat, zůstávají ve velkém množství v krvi a orgánech i po porážce a následně jsou i v zabijačkových produktech.

PREVENCE onemocnění z potravin ve stravovacích zařízeních
KVALITA SKLADOVÁNÍ POTRAVIN
MANIPULACE S POTRAVINAMI
PROVOZNÍ HYGIENA
OSOBNÍ HYGIENA

PROVOZNÍ HYGIENA – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

 • čistitelnost povrchů zařízení
 • neporušenost povrchů
 • ukládání odpadů
 • umyvadla s přívodem t/s vody
 • větrání, osvětlení
 • kanalizace
 • hygienické zázemí pro zaměstnance

OSOBNÍ HYGIENA  – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

 • teplá a studená pitná voda
 • mycí, čistící prostředky
 • dezinfekční prostředky
 • jednorázové ručníky, osoušeče
 • pracovní oděv a pomůcky
 • ruce – ne laky, ozdoby, nehty

HYGIENA RUKOU
NEJJEDNODUŠŠÍM ZPŮSOBEM, JAK ZASTAVIT ŠÍŘENÍ BAKTERIÍ, JE SPRÁVNÁ HYGIENA RUKOU

JAK MUSÍ BÝT RUCE UMÝVÁNY

 • ruce umývejte mýdlem a pod tekoucí teplou vodou
 • pořádně ruce promněte (cca 20 sekund)
 • umyjte celý povrch rukou včetně zápěstí, hřbetu rukou, prostoru mezi prsty a pod nehty (na čištění nehtů použijte kartáček)
 • ruce dobře opláchněte tekoucí vodou
 • vysušte ruce pomocí ručníku pro jednorázové použití či osoušečem

ZÁKLADNÍ ETAPY MYTÍ RUKOU

 • namočit si ruce
 • nanést jednu dávku ze zásobníku
 • nanést mýdlo na celou plochu rukou
 • omýt dlaně
 • omýt ruce mezi prsty
 • omýt konce prstů
 • omýt nehty
 • omýt palce v dlani
 • omýt konce prstů v dlani
 • pečlivě opláchnout
 • vyjmout ručník
 • osušit dlaně a hřbety rukou
 • osušit prsty a okolí nehtů (uzavřít kohoutek papírovým ručníkem)
 • odhodit použitý ručník do koše

KDY MUSÍ BÝT RUCE UMÝVÁNY

 • před započetím práce i při přechodu z nečisté práce na čistou
 • před manipulací s potravinami a pokrmy
 • před manipulací s čistým nádobím
 • před navlečením čistých rukavic
 • po použití toalety
 • po jídle a pití
 • po každém přerušení práce
 • po dotýkání se všeho, co může být zdrojem kontaminace
 • po opuštění a při návratu do výrobny
 • po svlečení špinavých rukavic
 • po kouření, smrkání, kýchání a kašlání

!!!   UVĚDOM SI NA CO PRÁVĚ SAHÁŠ A CO BUDEŠ POTOM DĚLAT   !!!

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SPRÁVNÉ HYGIENY NA PRACOVIŠTI

 • nekouřím
 • nekonzumuji žádné potraviny
 • udržuji pořádek
 • myji si ruce
 • hlásím podezření z onemocnění

10 ZLATÝCH PRAVIDEL SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE (WHO)

 • vybírej při nákupech takové potraviny, které jsou po technologickém zpracování zdravotně nezávadné
 • zabezpeč dokonalé provaření potravin
 • zkonzumuj stravu bezodkladně po uvaření
 • po uvaření uchovávej potraviny velmi uvážlivě
 • potraviny již jednou uvařené ohřívej důkladně
 • zabraň styku mezi syrovými a již uvařenými potravinami
 • umývej si opakovaně ruce
 • udržuj všechno kuchyňské zařízení v bezvadné čistotě
 • ochraňuj potraviny před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty
 • používej pouze pitnou vodu

MVDr. Marcela Mathesová, Státní zdravotní ústav Praha

Autor: Marcela Mathesová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Králová

  Poděkování
  Děkuji za zveřejnění přednášky, byla velice zajímavá.

 • Autor: Václava

  Nevyčerpávající informace
  V tomto případě je velice zásadní uvést citaci vyhlášky č. 137/2004 Sb. v jejím platném znění – tedy ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., která ji velice podstatně změnila – tedy přímo tzv. „ostrouhala“.