Přeskočit na obsah

Výroční setkání členů ASPOS

Na počátku listopadu 2013 proběhla po celé republice výroční setkání členů Asociace společného stravování (ASPOS). Oproti minulým letům byla změněna forma setkání, monotematicky byl zaměřen i jejich obsah. Přinášíme vám dva krátké rozhovory o těchto akcích.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Na počátku listopadu 2013 proběhla po celé republice výroční setkání členů Asociace společného stravování (ASPOS). Organizátoři konference letos přestali pořádat výroční kongres a nahradili několika menšími setkáními členů ASPOS. O této změně, o průběhu seminářů a výsledcích jednání jsme hovořili s hlavní organizátorkou a předsedkyní ASPOS Ing. Lucií Janotovou, PhD. (LJ), a Ing. Vladimírem Burešem (VB), který semináře vedl.

Setkání členů ASPOS nově

Pravidelný výroční kongres vaší organizace byl letos změněn na 4 tematicky zaměřená setkání v různých regionech ČR. Proč k této změně došlo?

LJ: Důvodem byla snaha přiblížit se členům a zájemcům o účast na našich akcích. V minulých letech nám bylo v anketách vytýkáno, že např. místo konání je pro účastníky daleko, že dvoudenní akce jsou pro některé (vzhledem k pracovním povinnostem) hodně.

Odborný program seminářů byl zaměřen spíše na témata z oblasti manažerských technik, co vás k volbě této oblasti vedlo?

LJ: Proč jen jedna oblast? Pro tuto změnu jsme se rozhodli z důvodu možnosti věnovat se určité problematice, která členy a účastníky trápí, hlouběji. K výběru témat vedl zájem ze strany účastníků minulých akcí.

Zabývali se účastníci i činností sdružení ASPOS?

LJ: V rámci seminářů byl prezentován záměr-návrh zapojit aktivní členy, kteří budou mít zájem, do činnosti „Týmu expertů ASPOS“. Smyslem této aktivity je vytvořit širší základnu odborníků na určité oblasti související se školní jídelnou (ekonomika, pracovní právo, doplňková činnost, …), což pomůže zvýšit a rozšířit schopnost ASPOSu radit a pomáhat členům.

Jak hodnotíte průběh setkání?

LJ: Nová podoba akce byla účastníky přijata kladně. I z mého pohledu se tato podoba akcí jeví jako zdařilá. Díky menšímu počtu účastníků na akci a jen jednomu nosnému tématu měli účastníci během semináře více prostoru na diskuzi a vzájemnou výměnu zkušeností. Bylo více času na řešení konkrétních problémů jednotlivých účastníků, lektor „měl čas“ se věnovat konkrétním problémům účastníků z praxe.

Co bylo námětem seminářů ASPOS

Letošní setkání členů ASPOS vedl Ing. Vladimír Bureš, zkušený lektor manažerských kurzů. PO skončení seminářů ASPOS se s námi rozdělil o své postřehy a zkušenosti

Jaká dílčí témata jste na setkáních probírali?

VB: Probrali jsme celkem 5 témat. V úvodu vždy proběhla diskuse, kdy každý účastník sdělil, co je pro něj na jídelně největší problém. Každý problém jsme zaznamenali a následně společně hledali řešení. V průběhu diskuse padalo hodně dotazů na jednání a vztahy s lidmi, takže toto plánované samostatné téma jsme zpravidla vyřešili již v průběhu úvodní diskuse. Pak byl představen nový projekt „Tým expertů ASPOS“, následovalo téma na efektivní využití času ve školní jídelně, posledním tématem byl návod, jak se mohou vedoucí jídelen prostřednictvím ASPOSu sami aktivně podílet na změnách školního stravování ve svém regionu.

Prý to nebyl klasický přednáškový seminář, jaká tedy byla jeho forma?

VB: Hlavní změnou byla ta úvodní diskuse. Účastníci pokládali nejrůznější dotazy a popisovali své konkrétní problémy. Takže významná část semináře (asi polovina) se řídila bezprostřední potřebou účastníků. Jistě k atraktivitě semináře přispělo i to, že řešení nenabízel vždy lektor, ale často zaznělo z úst dalších účastníků více praktických variant možných přístupů. Diskuse probíhala samozřejmě i u dalších plánovaných témat.

Které z témat účastnice nejvíc zaujalo?

VB: Těžko říci. Já viděl u účastníků zájem o všechna témata. Nikdo se nenudil, všichni účastníci aktivně přispívali svými zkušenostmi. U velkého množství účastníků jsem viděl zájem zapojit se do projektu „Tým expertů ASPOS“, to mne příjemně překvapilo.

Na tyto akce jste jistě šel s určitou představou, naplnila se?

VB: Chtěli jsme vyzkoušet novou komorní formu setkání. To se povedlo. Chtěli jsme přiblížit setkání účastníkům a přitom nezvyšovat výrazně cenu. Zejména setkání v Praze a v Brně bylo z tohoto pohledu vnímáno kladně.

Proběhly celkem 4 semináře. Byly rozdíly mezi semináři v jednotlivých městech v tom, jak se účastnice do programu zapojovaly?

VB: Bylo to velmi podobné. Pouze v Ostravě mne překvapilo, že nikdo z účastníků neměl zájem se aktivně zapojit do projektu „Tým expertů ASPOS“. Ve všech ostatních městech se k projektu hlásila vždy většina účastníků. Rozdíl byl také v počtech účastníků, které byly zpravidla úměrné počtu obyvatel města.

Co z činnosti ASPOSu se dostalo na pořad jednání?

VB: Činnosti ASPOS se bezprostředně dotýkalo téma „Tým expertů ASPOS“ a také poslední téma o zvelebování a ochraně školních jídelen, kde právě členství v ASPOS a společné prosazování svých zájmů prostřednictvím občanského sdružení výrazně zvyšuje šance na úspěch.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se