Přeskočit na obsah

Zdraví na talíři na Gymnáziu v Nitře

Zajímavý projekt na podporu výchovy mládeže ke zdravému životnímu stylu realizovali na gymnáziu v Nitře. Ne teoreticky poučovat studenty, ale prakticky: „Sám si připrav nápoj.“ Projekt byl provázený spoustou dalších aktivit.

Autor: Monika Polonecová

Školní jídelna Gymnázia Golianova 68 v Nitře byla otevřená v roku 1997. V současnosti se v naší školní jídelně stravuje 601 strávníků – 533 žáků a 68 zaměstnanců. Ve spolupráci s rodiči a školou se snažíme vést naše žáky ke správné životosprávě a vytvářet pro strávníky příjemné prostředí. Aby se žáci naučili vážit si práce kuchařek, dáváme jim možnost, aby sami připravili jednoduché pokrmy a vyzkoušeli si, jaká náročná je jejich příprava. 1x ročně pořádáme soutěž v přípravě jednoduchých pokrmů – saláty, pomazánky apod., spojenou s ochutnávkou pro všechny žáky a zaměstnance školy. Žáci připravují pokrmy podle vlastních receptů.

K dosáhnutí našich cílů využíváme kromě jiného i různé projekty. V roce 2012 jsme se zapojili do projektu na podporu Celospolečenských programů podpory zdraví a zdravého životního stylu „Zdraví na talíři“, vyhlášeného a finančně podporovaného Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu SR. Náš projekt jsme zaměřili na pitný režim a rozdělili jsme ho na 4 aktivity.

Rozhlasová relace

Ke Světovému dni výživy jsme připravili rozhlasovou relaci, v které jsme přiblížili žákům historii tohoto dne. Ve zkratce jsme vysvětlili význam správné životosprávy, rozebrali jsme potravinovou pyramidu a zaměřili jsme se taky na pitný režim a vhodné nápoje pro pitný režim.

Beseda o nápojích

V spolupráci se SPU Nitra, Katedrou výživy lidu, jsme zorganizovali besedu na téma „VODA“ – přednášející zajímavým způsobem prezentovala žákům potřebu přijímání tekutin, vhodné a nevhodné nápoje pro mládež, kdy a v  jakém množství pít energetické nápoje, jejich obsah a vliv na organismus, jak se projevuje dehydratace u člověka apod.

 

Soutěž v přípravě nápojů

Nejrozsáhlejší aktivita spočívala v uspořádání mezitřídní soutěže v přípravě míchaných zeleninových a ovocných nápojů a mléčných koktejlů. Studenti mohli při výrobě nápojů použít čerstvé odšťavněné ovoce nebo zeleninu, které jim připravili kuchařky, anebo svoje přinesené suroviny. K odšťavňování jsme použili profesionální odšťavňovač zakoupený z prostředků získaných z dotace MŠVVaŠ SR.

Soutěže se zúčastnilo 22 dvojčlenných družstev. Soutěžící si připravili svoje vlastní recepty, plné fantazie, ale taky neobyčejných kombinací.

Nejzajímavější byl mléčný, zeleninovo-ovocný koktejl, na který použili kromě např. banánů i brokolici, ale v takovém poměru, aby nepřebila chuť ovoce a byla pro mladé lidi chutná.  Zároveň si vyzkoušeli práci s domácím mixérem nebo šejkrem. Soutěžící byli odměněni malými balíčky se zdravými potravinami – ovoce, cereálie, mléčné výrobky.

                         

Zajímavou součástí aktivity byla prezentace žáků SOU Levická, Nitra. Předvedli nám ukázky profesionálního míchání nápojů, obeznámili nás s profesionálními pomůckami a zásadami, jak takové nápoje připravovat. I ostatní žáci školy měli možnost ochutnat nápoje, které připravili jejich spolužáci, žáci SOU nebo čisté ovocné a zeleninové šťávy.

Soutěž se konala během vyučování ve školní jídelně, proto jsme do všech prací, kromě odšťavňování, zapojili žáky – členy žákovské školní rady. Pomáhali s přípravou jídelny, čištěním ovoce a zeleniny, doplňováním surovin a nakonec i úpravou jídelny tak, aby byla připravená k výdaji oběda.

Zakoupený odšťavňovač bude v budoucnu sloužit pro potřeby školní jídelny na výrobu šťáv. V den, kdy bude k obědu nabízeno ovoce, odšťavňovač budou mít strávníci k dispozici pod dozorem dospělé osoby v jídelně a když nebudou mít chuť ovoce sníst, můžou si z něj vyrobit šťávu.

Tuto aktivitu podpořila svojí účastí i paní PaedDr. Mária Plačková, odborná referentka pro školní stravování ÚNSK.

Pitný režim během vyučování

Poslední aktivita má dlouhodobý charakter. V naší škole je velmi dobrá spolupráce s rodiči, kteří kromě jiného už víc než deset let finančně přispívají svým dětem i na pitný režim během vyučování. Tento návrh vyšel ze strany rodičů a vedení školy s ním souhlasilo. Do teď se připravovala ovocná šťáva nebo čaj. V prostorách školy v blízkosti kuchyně jsou během celého vyučování umístěné várnice, a žáci si v libovolném množství do svých nádob naberou nápoj podle své chuti. Nápoje připravují kuchařky, nákup surovin zabezpečuje školní jídelna a hrazené jsou z prostředků rady rodičů podle potřeby přibližně 200 € ročně.

V posledním období však stále častěji žádali žáci i rodiče čistou vodu. Proto jsme se rozhodli v rámci tohoto projektu rozšířit nabídku nápojů a  pronajali jsme dispenzor na čistou vodu. Dispenzor jsme umístili taky do prostorů školy a pronájem a galony s vodou budou hradit rodiče.

Tento zajímavý projekt pro studenty Gymnázia připravili p. ředitelka RNDr. Marta Rácová, vedoucí ŠJ Mgr. Monika Polonecová a p. profesorka Mgr. Silvia Páleníková s finanční podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Rady rodičů při Gymnáziu a Gymnázia Golianova 68, Nitra.

Všem děkujeme

Mgr. Monika Polonecová, vedoucí školní jídelny Gymnázia Golianova 68, Nitra

Autor: Monika Polonecová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se