Přeskočit na obsah

Žloutenka – aktuálně k 3.11.2008

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo další nové zprávy o vývoji počtu nemocných. V epidemii žloutenky došlo k obratu, počty nových případů se v uplynulém týdnu výrazně snížily. Přinášíme informace k 3.11.2008.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Aktuálně k 3.11.2008

Kraj

44. týd.

1.-44. týd

Na 100 tis. obyv.

Praha

34

673

57,205

Středočeský

7

133

11,970

Jihočeský

0

10

1,6

Plzeňský

1

26

4,706

Karlovarský

0

9

2,952

Ústecký

0

18

2,178

Liberecký

2

26

6,058

Královéhradecký

3

30

5,43

Pardubický

4

45

8,82

Vysočina

0

18

3,456

Jihomoravský

3

17

1,496

Olomoucký

1

90

14,04

Zlínský

0

14

2,338

Moravskoslezský

4

54

4,212

Podle nejnovějších údajů Ministerstva zdravotnictví z 3.11.2008 došlo v uplynulých dnech k obratu ve vývoji nemocnosti. Lékaři zaznamenali pouhých 59 nových případů (v předchozích týdnech 100 a více)  Několik krajů (Jihočeský, Karlovarský, Ústecký, Vysočina, Zlínský) neeviduje žádný nový případ, jediný případ zjistili v kraji Olomouckém, který podle své nemocnosti na 100 tis. obyv. patřil k hlavním ohniskům nákazy v ČR. Ve většině ostatních krajů se počet nových případů snížil, někde velmi výrazně, pouze v kraji Královéhradeckém, Jihomoravském a Moravskoslezském (zejména díky Frýdecko-Místecku) se tento počet udržuje.
Mimořádná opatření, která byla zavedena v ohniscích nákazy na Slovensku (včetně omezení pohybu osob), byla účinná. Epidemii se zatím daří udržet pouze v několika okresech východního Slovenska. K nejvíc postiženým patřil okres Stará Lubovňa, zejména obec Lomnička. Zde žloutenkou onemocnělo od 28.8.2008 do 3.11.2008  275 osob, převážně dětí do 10 let věku. Zatímco v polovině října zde zaznamenávali i přes 20 nových případů denně, po 22.10.2008 se podařilo snížit týdenní přírůstky nových případů pod 5 týdně. Vyléčení pacienti jsou postupně vraceni do domácího ošetřování a v místní nemocnici již zrušili i zákaz návštěv.
Zdá se tedy, že v obou zemích došlo k zásadnímu zlomu a proto touto zprávou sledování žloutenkové epidemie končíme.

Aktuálně k 27.10.2008

Podle nejnovějších údajů Ministerstva zdravotnictví z 27.10.2008 nedošlo k žádnému zásadnějšímu zlomu ve vývoji nemocnosti. Za týden přibylo celkem 106 nových případů, což je zhruba stejně jako v týdnu předcházejícím.

Kraj

1.-42.týd.

43. týd.

Celkem

Na 100 tis. obyv.

Praha

586

53

639

54,315

Středočeský

109

17

126

11,34

Jihočeský

10

0

10

1,6

Plzeňský

22

3

25

4,525

Karlovarský

8

1

9

2,952

Ústecký

17

1

18

2,178

Liberecký

17

7

24

5,592

Královéhradecký

25

2

27

4,887

Pardubický

33

8

41

8,036

Vysočina

17

1

18

3,456

Jihomoravský

12

2

14

1,232

Olomoucký

83

6

89

13,884

Zlínský

12

2

14

2,338

Moravskoslezský

47

3

50

3,90

Počty nových případů mají klesající tendenci v Praze a Olomouckém kraji (již 2-3 týdny), výrazně jich ovšem přibylo v Pardubickém, Libereckém a Středočeském kraji.
Pro školní jídelny je potěšujícím faktem, že pouhých 13% nových případů představují děti ze ZŠ a MŠ.
Nemocnost na 100 tis. obyvatel se v naprosté většině krajů stále zvyšuje, někde nepatrně, jinde výrazně o celá procenta. Mezi mimopražské okresy s nejvyššími počty onemocnění patří: Jeseník (12), Liberec (12), Kolín (29), Pardubice (34), Frýdek-Místek (38), Olomouc (62)

O průběhu epidemie žloutenky na Slovensku nejsou prakticky žádné zprávy. Úrad verejného zdravotníctva uvalil na informace o epidemii informační embargo, nezveřejňuje žádné oficiální zprávy. Zdá se, že počet případů onemocnění i nadále vzrůstá. V ohniscích nákazy je ovšem vyhlášen mimořádný stav a šíření nemoci zde brání státní správa i např. omezením styku obyvatelstva s okolím.

Aktuálně k 20.10.2008
V pondělí 20.10.2008 opět zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví aktuální informace o vývoji epidemie žloutenky (virové hepatitidy A, VHA). Přibylo 104 nových případů, celkem je v ČR 998 onemocnění.

Kraj

1.-41.týd.

42. týden

Celkem

Na 100 tis. ob.

Praha

524

62

586

49,81

Středočeský

106

3

109

9,81

Jihočeský

9

1

10

1,600

Plzeňský

20

2

22

3,982

Karlovarský

8

0

8

2,624

Ústecký

15

2

17

2,057

Liberecký

16

1

17

3,961

Královéhradecký

18

7

25

4,525

Pardubický

31

2

33

6,468

Vysočina

17

0

17

3,264

Jihomoravský

10

2

12

1,056

Olomoucký

66

17

83

12,948

Zlínský

9

3

12

2,004

Moravskoslezský

45

2

47

3,66

Vysoké absolutní počty nových onemocnění jsou stále v Praze a Středočeském kraji, avšak zdá se, že se zde již daří epidemii tlumit. To rovněž platí o dalším ohnisku nákazy, kraji Moravskoslezském, kde počet nových případů je také nižší než minulý týden.
Nové statistiky však ukazují, že poněkud více přibylo onemocnění v krajích, které zatím odolávaly: Zlínský a Královéhradecký (zejména okres Náchod). Příští týdny ukážou, zda jde o náhodu či setrvalý trend. Žádná nová onemocnění nehlásí kraj Vysočina a Karlovarský. Z celkového počtu 104 nových případů je 10 dětí ze ZŠ a MŠ.
V září se také velmi mírně zvyšoval počet případů onemocnění žloutenkou i ve Slovenské republice. Mezi nemocnými byli i lidé,  kteří pobývali pracovně v ČR. Odhady odborníků očekávaly vzestup počtu onemocnění žloutenkou koncem roku 2008.
Stalo se však něco jiného. V polovině října propukla prudká epidemie žloutenky na východním Slovensku, kde je v současnosti nakaženo kolem 200 dětí, zejména v okresech Stará Lubovňa a Bardejov. Vzhledem k migraci dělníků ze Slovenska do České republiky a zpět lze očekávat, že k šíření žloutenky v ČR přispěje i toto nové ohnisko.

Aktuálně k 13.10.2008
V pondělí 13.10.2008 byly na stránkách Ministerstva zdravotnictví zveřejněny další přesné informace o vývoji epidemie žloutenky (virové hepatitidy A, VHA).

Kraj

1.-40. týd

41. týd

Celkem

na 100 tis. obyv.

Praha

434

91

524

44,54

Středočeský

96

10

106

9,54

Jihočeský

8

1

9

1,44

Plzeňský

15

5

20

3,62

Karlovarský

7

1

8

2,62

Ústecký

13

2

15

1,815

Liberecký

10

6

16

3,728

Královéhradecký

15

3

18

3,258

Pardubický

26

5

31

6,076

Vysočina

16

1

17

3,264

Jihomoravský

9

1

10

0,88

Olomoucký

47

19

66

10,296

Zlínský

8

1

9

1,503

Moravskoslezský

39

6

45

3,510

Nemocnost opět ve všech krajích stoupla, někde nepatrně, jinde výrazně. Bylo evidováno 152 nových onemocnění, nejvyšší přírůstky vykazuje Praha (91), Olomoucký kraj (19) a Středočeský kraj (10). Menší, ale na počet obyvatel významné nárůsty počtu onemocnění však zaznamenal i kraj Plzeňský, Královéhradecký, Pardubický.
Mezi okresy s vyšší nemocností patří Frýdek-Místek (35), Jeseník (12), Kolín (28), Olomouc (43), Pardubice (25), Praha (524), Praha východ (19), Praha západ (15). Epidemii zatím odolávají zejména okresy jižní a jihovýchodní Moravy a pohraniční okresy.
Stále se potvrzuje trend, že onemocnění míjí věkovou skupinu školních dětí: Ze  152 případů bylo evidováno pouze 14 případů u dětí ze ZŠ a u dvou dětí z MŠ.

Aktuální informace o počtu onemocnění
V pondělí 6.10.2008 byly na stránkách MZd zveřejněny další přesné informace o vývoji epidemie žloutenky (virové hepatitidy A, VHA).

Kraj

1.-39. týd.

40. týd.

Celkem

Na 100 tis. obyv

Praha

346

88

434

36,805

Středočeský

83

13

96

8,64

Jihočeský

7

1

8

1,28

Plzeňský

11

4

15

2,715

Karlovarský

6

1

7

2,296

Ústecký

11

2

13

1,573

Liberecký

10

0

10

2,33

Královéhradecký

9

6

15

2,715

Pardubický

23

3

26

5,096

Vysočina

14

2

16

3,072

Jihomoravský

8

1

9

0,792

Olomoucký

31

16

47

7,332

Zlínský

8

0

8

1,336

Moravskoslezský

35

4

39

3,042

Nejvíce přibylo případů tohoto onemocnění v Praze, Středočeském a Olomouckém kraji. Jak však uvádí stránky MZd, nemocnost v dalších krajích je na obvyklé sezónní úrovni. Nové případy onemocnění nebyly zjištěny v kraji Libereckém a Zlínském. Srovnáním s údaji z minulého týdne však zjistíme, že nemocnost na 100 tis. obyvatel kromě 3 krajů stoupla, někde jen o desetiny procenta, jinde výrazněji. Obezřetnost a důsledné zachování hygienických pravidel je tedy na místě!

Vyjádření hlavního hygienika pro školní jídelny
Na dotazy škol týkající se žloutenky odpovídá i Hlavní hygienik MUDr. Vít na stránkách MŠMT. Mj. uvádí:
Pokud ve školním kolektivu nebyl hlášen případ virové hepatitidy A (VHA), není důvod pro zavedení desinfekce rukou. Desinfekce rukou je součástí opatření v případě likvidace ohniska nákazy. Každopádně je třeba opakovaně zdůrazňovat požadavek na dodržování zásad osobní hygieny (mytí rukou mýdlem a vodou zejména po použití WC s použitím jednorázových ručníků či bezdotykových automatických vysoušečů rukou). Uvedené zásady nejsou žádnou novinkou a je třeba je dodržovat zcela automaticky i když není riziko VHA.

Na otázku, zda vzhledem k epidemii nějak upravovat jídelníčky ŠJ, odpovídá: Z hlediska prevence VHA není třeba úprava jídelníčku ve školním stravování.

Když kuchařka dostane žloutenku
Všem jídelnám přejeme, aby se nedostaly do ohnisek nákazy. Opatření, která jsou přijímána v případě, že se v jídelně vyskytne onemocnění žloutenkou, jsou tvrdá a výrazně zasahují do chodu jídelny i školy. O jednom takovém případu informuje město Bechyně, kde z důvodu onemocnění kuchařky byla celá jídelna na více než 1 měsíc uzavřena.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se