Přeskočit na obsah

Zrušení zdravotních průkazů se blíží

Většina pracovníků stravovacích provozů již mnoho let kroutí hlavou nad smysluplností zdravotního průkazu. Konečně zákonodárci vyslyšeli vaše přání a od letošního července tuto legislativní formalitu ruší. Co to v praxi znamená pro školní jídelny? Přečtěte si více informací.

Autor: Redakce Jídelny.cz

Od 1. července 2023 vstoupí v platnost novela zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která s účinností od 15. července 2023 ruší zdravotní průkazy.

Množí se dotazy, co to prakticky znamená pro školní jídelny. Zdravotní průkaz od 15. července 2023 už skutečně nebude potřeba vlastnit ani se jím prokazovat. Ale pozor, do 15. července 2023 průkaz mít stále musíte!

Doporučujeme, pokud se na zdravotní průkaz odkazujete ve svých vnitřních předpisech, jakékoli zmínky o něm z dokumentace vypusťte.

Co říká zákon?

Novelizovaný zákon již nezmiňuje nutnost vlastnit zdravotní průkaz. Týká se to § 19 až § 21, z nichž jsou zmínky o průkazu vyškrtnuty:

  • V § 19 odst. 2 větě první se slova „zdravotní průkaz a“ zrušují.
  • V § 19 odst. 2 se věty „Zdravotní průkaz před zahájením činnosti podle věty první vydává registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb. Vydání zdravotního průkazu nenahrazuje vstupní lékařskou preventivní prohlídku.“ zrušují.
  • V § 20 se písmeno c) zrušuje.
    Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
  • V § 21 odst. 1 písm. b) se text „§ 20 písm. d)“ nahrazuje textem „§ 20 písm. c)“.
Autor: Redakce Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se