Přeskočit na obsah

7 mýtů o školním stravování

Dnes si můžete přečíst záznam další zajímavé přednášky, která zazněla na Krajských konferencích. Týká se vysvětlení dalších mýtů, které se ve školním stravování vyskytují. Věříme, že bude pro vás určitě stejně užitečná jako ta předchozí.

Autor: Vladimír Bureš

Poznámka redakce: Jde pouze o stručný záznam přednášky, nikoli o její doslovné znění.

Když se zkazí maso v lednici kvůli poruše (výpadku proudu, atd.), musí vedoucí koupit nové „ze svého“
Není to tak. Zákoník práce, § 13 odst. 2a říká, že zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance. Zkažené maso, vandaly poničená omítka, zničený počítač po postříkání vodou z prasklé trubky – to vše jsou škody, které musí hradit organizace. Proti většině z nich se případně může pojistit (a pak hradit pojistku). Něco jiného je, pokud škodu způsobí zaměstnanec hrubým porušením svých povinností – pak mu může zaměstnavatel předepsat škodu nebo její část k náhradě (max. do výše 4,5 násobku jeho průměrného výdělku). A proti tomuto riziku se zase může pojistit zaměstnanec.

A jak se škoda na zkaženém mase vyřídí administrativně?

 • samostatnou výdejkou se odepíše maso ze skladu
 • škodě se sepíše protokol (kdy, jak, proč ke škodě došlo, její rozsah a cena)
 • výdejka se nezahrne do finanční bilance ani do spotřebního koše (to by pak škodu hradily děti)
 • škoda se v měsíčním hlášení vyčíslí samostatně
 • účetní škodu zaúčtuje do mimořádných nákladů


Jídelna musí členit strávníky do kategorií podle věku
Nemusí, musí pouze zajistit, aby jejich stravování bylo v souladu s vyhláškou jak z hlediska finančního limitu, tak i z hlediska spotřebního koše. A vyhláška 107/2005 Sb. neukládá žádnou povinnost členit ve své evidenci strávníky podle věku. Pouze říká, v jakém rozpětí se musí pohybovat cena potravin a v jaké toleranci je třeba plnit spotřební koš.

Tj. pokud kontrolní orgán napadá samotnou skutečnost, že jídelna nevede odděleně např. 7leté děti v MŠ, tak postupuje nesprávně. Jeho výtka bude oprávněná pouze v případě, že bude pro 7leté děti cena potravin mimo vyhláškou stanovený rozsah, nebo nebude splněn spotřební koš, eventuálně bude porušen nějaký jiný paragraf zákona nebo vyhlášky.


Na doplňkovou činnost musí být uzavírány pro stejné pracovníky další pracovní smlouvy
Není to pravda – naopak, nesmí být uzavírány další smlouvy, je to v rozporu se zákoníkem práce. Podle § 13, odst. 4:

(4) Zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. U zaměstnavatele, jímž je stát, se věta první použije jen v případě, že se jedná o výkon práce v téže organizační složce státu.

Podstata je jinde. Jídelna  musí umět rozdělit mzdové náklady na hlavní a doplňkovou činnost. To lze ale udělat obdobně jako s náklady na potraviny a nebo třeba na energie – kalkulací v poměru rozsahu hlavní a doplňkové činnosti. Rozdělení nákladů kalkulací bude navíc mnohem přesnější, protože se může udělat podle skutečně uvařených obědů. Praxe, kdy se úvazky ve smlouvách zpětně měnily podle rozsahu doplňkové činnosti, je nezákonná (antidatované smlouvy).


Vedoucí ŠJ nemá co mluvit do odměňování svých podřízených
Není to pravda, je to nejen její právo, ale i povinnost daná zákoníkem práce, par. 302, odst. a) a d):

Zaměstnanci jsou povinni

 • a) řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky
 • b) zabezpečovat odměňování zaměstnanců podle tohoto zákona

SW, školení a servis tvoří vysoké náklady, je třeba je snižovat
Nemusí to tak být. Tyto náklady, až na vzácné výjimky, tvoří méně než 2/3 nákladů na techniku (počítače, tiskárny, terminály, tonery, spotřební materiál). Snižováním těchto výdajů nelze zásadním způsobem snížit celkové náklady na informační systém. Naopak – mírným zvýšením těchto výdajů lze dosáhnout mnohem vyšší účinnosti používání informačního systému a tím ušetřit mnohem více na jiném místě.

K tomu si můžete stáhnout jednoduchou programovou pomůcku v programu MS Excel, která Vám umožní rychle vyčíslit veškeré náklady na informační systém a porovnat s přínosy, které Vám informační systém poskytuje.


Rozladění, špatnou náladu a nesnesitelné podmínky na pracovišti lze rychle změnit novými volbami, lepšími zákony, podporou ASPOSu nebo vstupem do odborové organizace
Není to tak. To vše může pomoci, ale jen trochu a zpravidla za dlouhou dobu. Vše nejrychleji změníme tím, že změníme sami sebe a začneme jednat jinak. Ne více pracovat – to mnohdy ani nejde. Jde o to začít jinak řídit jídelnu, jinak jednat se zaměstnanci, jinak jednat s ředitelem školy, strávníky, dealery, jinak si zorganizovat svůj čas, změnit svůj postoj k životu a ke svému okolí – na pracovišti i v soukromí. Mnoho lidí dosáhlo úspěchu, když poznali, že to opravdu jde a funguje.
Více k tomuto tématu najdete zde.


Školní jídelna musí vést školní matriku a v ní všechny údaje dle školského zákona
Je to trochu jinak. Povinnost vést matriku má právní subjekt, ne školní jídelna pod školou. Je na řediteli školy, kde a jak matriku vede. Dále není pravda, že matrika musí obsahovat vše dle zákona – v zákoně je uvozena tato povinnost slovy „dle povahy své činnosti“. V zákoně jsou údaje vyjmenovány ne jako povinnost, ale jako právo evidovat tyto údaje především s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Tyto a další zákony a vyhlášky jsou z pohledu potřeb školní jídelny podrobně vysvětleny v SW produktu Organizace. Tento na trhu ojedinělý produkt představuje neocenitelnou pomůcku pro každou vedoucí školní jídelny, případně i pro ředitele školy, který chce provozovat školní jídelnu v souladu s platnými zákony a vyhláškami.

SW Organizace umožňuje:

 • lehce a pohodlně získat detailní informace o pracovních povinnostech jednotlivých zaměstnanců jídelen. Povinnosti v seznamu obsahují odkazy na konkrétní předpisy, jejichž pomocí je možné zobrazit odpovídající místo příslušné legislativní normy. Některé z pohledu školních jídelen významné právní předpisy jsou upraveny do přehledné formy a okomentovány
 • seznam povinností je doplněn o předpokládanou časovou náročnost, což umožňuje vypočítat pracovní úvazek podle skutečné pracovní zátěže
 • jednoduše sestavit provozní řád pro prostory školní jídelny 

Objednávka SW Organizace je možná v sekci Objednejte si

Ing. Vladimír Bureš je ředitelem společnosti Veřejná informační služba, spol. s r.o., Plzeň

Autor: Vladimír Bureš

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Olina

  Blábol
  Zejména v odstavci o nešetření náklady na SW jsem se pobavila. Každému je jasné, že ruční počítání stravenek je pracnější a SW dokáže uspořit…jen se nesmí jednat o SW od VISPLZEŇ. Obecně by měl SW být jednoduchý , srozumitelný a automaticky bezplatně udržovaný. Měly by fungovat aktualizace. To vše je ale zcela odlišné od programů VIS. Neustále k nám musí jezdit technik, jsme nuceni do servisních smluv, abychom zajistili plynulý přísun peněz do VISU. Když tu čtu, jak je to pro nás výhodné, směju se.
  Každoročně se výdaje za údržbu systému zvyšují a možná by se pan Bureš divil, ale náklady z roku 95 byly nižší než každý další rok po zavedení systému výdeje s programem VIS. Nedošlo k úsporám na platech a o ostatních nákladech ani nemluvím. Ta čísla,která jsou v článku uvedena jsou velmi zavádějící. Skutečností je, že jsem od roku 95 zaplatila celkovou vstupní investici (94000,-Kč) za 12 let už znovu čtyřiapůlkrát, přitom došlo k k postupné výměně zařízení jednou.

  • Autor: Vladimír Bureš

   Re: Blábol
   Jestli jsem to dobře přepočítal, tak za informační systém v průběhu 12 let platíte v průměru 3590 Kč měsíčně. To je částka, která je o něco nižší, než mnou uváděný příklad v kalkulaci na internetu. Jestli Vám ten systém celou dobu dobře sloužil (asi ano, protože jinak byste ho už dávno vyměnila), tak je to cena běžná a obvyklá pro větší karetní systém a mělo by být vše vpořádku.

   Pokud ovšem Vám systém neušetřil žádný čas (mzdové náklady) a dokonce ještě zvyšuje nějaké nezahrnuté ostatní náklady – pak je to na pováženou. V takovém případě je něco špatně. Nabízím Vám, že k Vám přijedu, společně ty náklady a přínosy spočítáme a určitě najdeme velmi snadné řešení, které celou situaci rychle změní do obvyklého stavu – informační systém musí být pro Vás výhodou a významným přínosem – jinak nemá smysl (ev. ho opravdu musíte vyměnit za nějaký jiný, vhodnější).

   • Autor: Olina

    Re: Blábol
    Tyhle diskuze nemají smysl. Vyměnit celý systém je tak drahé, že přínos jiného systému by to nevyvážil. Já se ale smála tomu, že je nutné dokola platit za SW a je to zdůvodňováno přínosem. Když jsem si pořídila legální Windows, stál zhruba deset tisíc a slouží bez přestávky už osmým rokem, za tu dobu jsem dostávala pravidelné aktualizace zdarma, nikdy u nás nebyl žádný technik a i instalaci jsem zvládla sama. Chcete tvrdit, že systém je méně složitý? Víte, takhle si představuji službu, něco koupím, zaplatím a víc se nemusím starat. To se systémem VIS neplatí..ale dost, je před námi víkend a nechci si ho kazit prázdnými řečmi a poslouchat srovnání počtu instalací a zákazníků. Myslím si, že když švec ušije ručně boty, budou o něco dražší než sériovka od Bati, ale kvalita by měla být stejná a příplatek odpovídat exkluzivitě. U VIS se platí a platí za standard a ještě se to rozmělní do měsíčních položek a zhodnotí jako výhoda.

    • Autor: Vladimír Bureš

     Re: Blábol
     Pokud máte systém 12 let, tak určitě již nejméně jednou (spíš dvakrát) musela nastat situace, kdy bylo možno systém vyměnit za jiný bez ztráty původní investice, protože ten původní již byl odepsán a morálně i technicky zastaralý. Jsem rád, že jste to neudělala – píši to jen proto, aby bylo vidět, že VIS nemá možnost nikoho tzv. „držet v kleštích“, zneužívat svého postavení. Krátkodobě samozřejmě to lze, ale bylo by to krátkozraké – to VIS nedělá. Mrzí mne Vaše negativní pocity směrem k firmě VIS – to že jste u VIS zůstala, svědčí o tom, že opravdu jde jen o pocity, ale fakta o užitné hodnotě a prospěchu jsou jiná. A já jsem připraven Vás navštívit a i o těch pocitech jednat a naše ev. chyby napravit – stačí se s kritikou obrátit přímo na mne a neřešit to takto anonymně.

     To srovnání s Windows tak úplně nesedí. I my zdarma opravujeme chyby progamu. I někteří naši zákazníci používají 10 let starý program VIS bez jedniného placeného upgrade. Ani my – ani Microsoft nedodává nové verze programu -operačního systému zdarma. Oba systémy jsou složité, každý ale v něčem úplně jiném. OS je ohromně složitý produkt distribuovaný ve stamiliónových nákladech, programy VIS jsou výrazně jednodušší a distribuovány v tisícových nákladech při podobné ceně. Microsoft utrží za OS v ceně 10000 Kč od 100 mil. uživatelů 1 bilión Kč, VIS utrží od 1000 uživatelů 10 mil. Kč (tedy 100000x méně). SW VIS ovšem není 100000x jednodušší než operační systém. Toto bude platit pro SW VIS i pro obdobné programy konkurence.

     Znovu Vám tedy nabízím: Vystupte z anonymity a společně projděme vše, co Vás při používání systému VIS trápí. Netvrdím, že vše snadno změníme, ale určitě oddělíme oprávněné požadavky od nesplnitelných snů, vyjasníme si naše i Vaše možnosti a najdeme schůdné řešení. Diskuse zde na internetu cenu nemají – konkrétní jednání ano.