Přeskočit na obsah

Ať nás odpady nezavalí

Odpady se musíme zabývat dnes a denně. Neustále řešíme, kam s nimi, jak je správně zlikvidovat, co nám pomůže, aby jich bylo míň, dokonce i jak je opětovně použít. Co je nového v této oblasti? O tom se nedávno hovořilo na konferenci Předcházení vzniku odpadů 2022. Inspirujte se v naší reportáži z ní.

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech
Ať nás odpady nezavalí

Jak třídit bio/gastro odpad nebo jak darovat hotové pokrmy – to byla témata, která mě zaujala v programu národní konference Předcházení vzniku odpadů 2022. Její 8. ročník, který proběhl 25.10.2022, uspořádalo pro všechny zájemce o předcházení a opětovné použití odpadů České ekologické manažerské centrum. V inspirativních prostorech T-mobile Magenta Experience Centra v Praze se sešli účastníci, kteří pracují v odpadovém hospodářství jako zpracovatelé nebo na různých pozicích ve státní správě. Ke sledování programu se mohli přihlášení zájemci připojit i on-line.

Třídění gastroodpadu

Téměř v každé přednášce se opakovala základní myšlenka, že nejlepší je předcházet vzniku odpadů, a když už nějaký odpad vznikne, je nutné ho správně zlikvidovat. Proto je důležité cílené a dlouhodobé vzdělávání občanů. Ukazuje se, že dostatek správných informací a dostupnost míst, kam odpad odnést, jsou pro chování lidí rozhodující. Hovořil o tom ve své přednášce Tomáš Aulický ze společnosti JRK Česká republika s.r.o., která před několika měsíci rozjela pilotní projekt na sběr kuchyňského odpadu ve městech Vyškov a Bučovice a nyní na podzim rozšířila svoje působení do Slavkova u Brna a Ivanovic na Hané.

Z různých výzkumů vyplývá, že v popelnicích na směsný odpad se najde asi 30 % bioodpadu včetně odpadu z kuchyně. Když se ale správně vytřídí, lze jej použít jako cennou surovinu na výrobu elektrické energie, tepla nebo kvalitního kompostu. V podobném duchu se nesl i příspěvek Ondřeje Černého z Energy financial group a.s. pod názvem Rok projektu „Třídím gastro“, spolupráce s obcemi. Představil v něm projekt na sběr gastroodpadu, který funguje především ve městech Olomouckého kraje, jeho přínosy i problémy. Lidé se obvykle nejvíce obávají zápachu, který by se mohl ze sběrných nádob rozšiřovat po okolí. Aby se tomu zamezilo, jsou nádoby opatřeny těsněním a přítlačnou klapkou, které zamezují i přístupu hlodavců a jiných škůdců.

Kompostování

Každý chce vyhazovat, nikdo nechce přehazovat.“ To je věta, která mi utkvěla v hlavě z přednášky pana Davida Berana ze spolku Ekodomov na téma Kompostování ve městě – možnosti a bariéry. S určitou dávkou vtipu v něm představil různé způsoby kompostování ve vnitřních i venkovních prostorách, v domácnostech, ve školách i v komunitách mezi sousedy, jeho výhody i komplikace.

Zachraň oběd

Na konferenci nemohla chybět prezentace spolku Zachraň jídlo. S tématem Jak darovat hotové pokrmy vystoupila jedna z jeho zakladatelek Anna Strejcová. Mluvila o tom, jak se vyhazují potraviny po uplynutí data minimální trvanlivosti nebo jak se u nás plýtvá s již uvařeným jídlem.

Darování neprodaných nebo nevydaných pokrmů z restaurací a jídelen je jednou z možností, jak omezit plýtvání a zároveň zamezit vzniku odpadů. A i když toto darování naráží na řadu překážek v oblasti hygieny, logistiky i v právní oblasti (příspěvkové organizace nesmí ze zákona poskytovat dary), rozběhl se v Praze systém převozu zbylých porcí z restaurací do charitativních organizací Zachraň oběd. Kromě představení tohoto projektu upozornila paní Strejcová také na vzdělávací příručky Jak šetřit jídlemJak darovat hotové pokrmy, které jsou k dispozici na webových stránkách spolku.

Prevence

Na celé konferenci zaznělo dohromady 17 různých příspěvků, které díky přístupu přednášejících, své stopáži (20 min) i vtipnému propojovacímu slovu moderátora Vladimíra Kořena pro mne byly pestrým a svěžím pohledem do problematiky odpadů, která v každodenní realitě není až tak moc veselá. Nabídla mnoho různých témat. Vybrala jsem ta, která souvisejí s mojí profesí. A nakonec jsem se utvrdila v tom, že v odpadovém hospodářství (tak jako i v jiných oblastech života) platí, že důležitá je prevence.

Zdenka Macháčková – ředitelka Školní jídelny v Chlumci nad Cidlinou

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: KarelKK

    Správné hospodaření s odpady
    Dle mne jde také o to , že jediný způsob povolené likvidace kuchyňského odpadu je odvoz oprávněnou firmou v barelech. Žádné drtičky a vypouštění do Kanalizace a ani žádné zkrmovani hospodářským zvířatům . A to samozřejmě znamená nemalé náklady .