Přeskočit na obsah

Budou obědy v novém roce dražší?

Na konci roku 2010 se objevily zprávy, že z důvodu rostoucích cen se budou ve školních jídelnách zdražovat obědy. Jaká je skutečnost? Jak se změnily v poslední době ceny potravin a energií? Náklady rostou, projevily se v cenách jídel? Doplňujeme výsledky redakčního průzkumu, který ukazuje, zda jídelny zdražily stravenky.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Začátek nového roku vždy bývá pro obchodníky příležitostí ke změnám cen. Nejinak tomu je i v segmentu školního stravování. Jeho materiálové i režijní vstupy zaznamenaly v poslední době řadu změn. Na konci roku se v médiích objevily zprávy, že gastronomické provozy (včetně školních jídelen) budou nuceny zdražovat. Jak to tedy vypadá s cenami vstupů ve skutečnosti? Je ke zdražení obědů důvod?
Začněme daní z přidané hodnoty: Prakticky po celý loňský rok se objevovaly zprávy o tom, že budou upraveny sazby DPH. Nestalo se tak, a do nového roku jdeme se základní sazbou 20 % a se sníženou sazbou 10 % (ta se mj. týká většiny potravin). V průběhu roku je však nutno počítat u daně z přidané hodnoty s možností změn daňových sazeb a to by mohlo cenu stravenek ovlivnit.

Energie
Je nepochybné, že ceny vstupů se v poslední době výrazněji mění. Ceny energií budou asi po celý rok 2011 jedním z hlavních důvodů růstu inflace. Zatímco dříve byly největší položkou výdajů české domácnosti potraviny, dnes už to je nájemné a energie. Mnohem rychleji než inflace postupuje také vývoj cen vody. Zdražení vodného a stočného na rok 2011 činí v průměru 5 %, jsou ale místa v ČR, kde se tyto ceny zvyšují i o desítky procent. Podle odborníků v oblasti vodárenství máme očekávat, že cena vody stoupne do roku 2016 na 130 Kč za kubík. Relativně příznivá zůstává cena plynu (zdražení kolem 2 %, někde se dokonce zlevňuje), horší je to s otopem, jehož cena stoupne asi o 4 %. Rostou také ceny elektřiny. To vše postupně způsobí, že v dohledné době bude v jídelnách nutno zvednout cenu stravenek.

Potraviny
Významnou položkou v cenových kalkulacích jídelen jsou ceny potravin. Když srovnáme „předvánoční“ maloobchodní ceny potravin v roce 2009 a 2010 (podle šetření ČSÚ), dozvíme se například:
– Výrazně dražší byly na konci roku 2010 brambory, někde až 2x.
– Další výrazný nárůst zaznamenaly ceny zeleniny a ovoce, v průměru o 20-40 %.
– Zdražila také mouka a výrobky z ní, zde je nárůst 4-12 %.
– Cena másla se zvýšila o 17 %, cena mléka a mléčných výrobků o 3-9 %.
– Mírný pokles zaznamenal cukr, rýže, maso, vejce.
– V průměru vychází zvýšení cen mezi prosincem 2009 a 2010 přibližně na 6 %.
Toto jednoduché srovnání potvrzují i oficiální zprávy Českého statistického úřadu, které uvádí, že spotřebitelské ceny v podzimních měsících 2010 mírně rostly – asi o 0,2 % měsíčně. Meziroční růst spotřebitelských cen činil v listopadu 2 %. ČSÚ však navíc uvádí, že tato zvýšení jsou jednoznačně způsobena zejména růstem cen potravin a nealkoholických nápojů, který byl v řádu i desítek procent.

Mzdy
Po realizaci vládních úsporných opatření v oblasti platů lze očekávat, že mzdové náklady jídelen poklesnou. Situace je však v současné době naprosto nepřehledná, takže se nedá předvídat, jak se na ceně obědů projeví mzdová režie jídelen.

Ceny stravenek a skutečnost
Redakce portálu Jídelny.cz zorganizovala bleskový průzkum mezi náhodně vybranými jídelnami, při němž zjišťovala, zda od nového roku zvýšily ceny stravenek. Oslovili jsme jídelny v různých krajích ČR.
Ani jedna z těchto jídelen nezvýšila ceny jídel. Komentáře k odpovědím, které nám došly z Prahy, Brna, Plzně, Zlína, Hodonína, Všestar, Hukvald, Příbrami a Sušice, však byly různorodější:
– Jídelny zachovávají loňské ceny stravenek pro I.-III. stupeň v rozmezí 17-26 Kč. Většina oslovených jídelen vůbec ani neuvažuje o tom, že by stravenky zdražovala.
– Z vyjádření některých plyne, že ve finančním normativu mají dost velkou volnost, která jim umožňuje podávat bohatá a kvalitní jídla. Některé vedoucí s potěšením uvedly, že mohou dávat přednost čerstvým surovinám a že nepoužívají konvenienci. K obědům navíc často dávají ovoce nebo mléčné výrobky jako přídavek.
– Z odpovědí vyplývá také fakt, že jídelny pozorně hledají cesty, jak nakupovat kvalitní potraviny za co nejnižší cenu.
– Jen menší část jídelen přiznává, že o zdražení již uvažuje, ale zároveň dodávají, že budou pečlivě sledovat vývoj cen v prvním čtvrtletí roku 2011, a teprve pak se rozhodnou.
– Velmi potěšitelná je informace, že o zdražení budou uvažovat až podle toho, jak jim bude vycházet spotřební koš. Jinými slovy: chtějí podávat kvalitní jídla a tomuto požadavku uzpůsobí cenu stravenek.

Ze zjištění redakce portálu Jídelny.cz tedy vyplývá, že i přes postupný nárůst cen vstupů zůstává jídelnám stále určitá rezerva. A jak se staví ke zdražení stravenek vaše jídelna? Zdražila či ne? Hlasujte, prosím, v naší anketě.


 

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: vilma

    Pouze někomu
    Zvedli jsme cenu pouze u kategorie strávníků na 15 let, rozdíl mezi touto a nižší kategorií byl pouze 1,- Kč a to již neodpovídalo skutečnosti.

  • Autor: Quatro

    Cena oběda ?
    BUDE ASI ROZUMNÉ DLE MÉHO NÁZORU JEŠTĚ VYČKAT. PAK SE UVIDÍ.