Přeskočit na obsah

Chcete podporu ASPOSu? – Podpořte ASPOS!

Síla každé organizace spočívá mimo jiné i v počtu jejích členů. Nejinak je tomu u Asociace společného stravování. Nový výkonný výbor ASPOS vás proto vyzývá k posílení členské základny.

Autor: ASPOS

V jednotě a počtu je síla. Opravdu hodně záleží na tom, zda bude mít ASPOS 1000, 5000 nebo 15000 členů. S vytvořením mohutné členské základny může pomoci každá vedoucí ŠJ v celé ČR.

Proto se výkonný výbor na Vás touto cestou obrací a prosí Vás o pomoc. Dejme si společně reálný cíl – do konce února 2007 dejme dohromady seznamy všech zájemců o členství v ASPOSu ze všech okresů. Co pro to můžete udělat?

Zde je náš návrh, jak můžete pomoci:

1. Dohodněte se v každém okrese a dejte se dohromady cca 4 vedoucí, které jsou ochotny pro ASPOS něco udělat – říkejme jim skupináři.

2. Napište výkonnému výboru na sebe (na ty skupináře) kontakt – alespoň telefon a mailovou adresu

3. Výkonný výbor Vám pošle elektronický seznam školních jídelen v okrese s kolonkami k doplnění

4. Sejděte se, seznam zkontrolujte ev. doplňte, a označte si v seznamu, kdo si vezme na starost kterou jídelnu (v průměru by na jednu vedoucí mělo vyjít cca 25 jídelen – ve velkých okresech může být samozřejmě skupinářů více).

5. Svým jídelnám volejte, mailujte, navštivte se – a přitom se vzájemně informujte o ASPOSu, o jeho záměrech, o Vašich problémech a přáních. A hlavně při těchto setkáních zjistěte, kolik pracovníků z které jídelny je ochotno do ASPOSu vstoupit a co jsou ochotni pro ASPOS udělat, jaká témata preferují. Případně si hned zvolte (potvrďte) Vašeho skupináře, který Vám bude zprostředkovávat kontakt se zástupcem kraje ev. výkonným výborem. K tomuto bodu ještě vypracujeme podrobné pokyny.

6. Vaše zjištění doplňte do elektronického seznamu a odešlete zpět výkonnému výboru ASPOSu.

To není málo práce, v tomto okamžiku Vám za ni nemůžeme přislíbit ani žádnou odměnu. Ale bez práce to nejde. Chceme-li změnu, musíme pro ni něco udělat – my sami a teď.

Výkonný výbor tyto výsledky soustředí a provede tyto další kroky:

 • Dle získané členské základny navrhne další strategii.
 • Vzájemně informuje všechny skupináře v rámci krajů.
 • Pomůže v krajích zorganizovat diskusi skupinářů (elektronicky na dálku) a volbu krajských zástupců.
 • Vzájemně informuje všechny krajské zástupce.
 • Vytvoří diskusi krajských zástupců.
 • Zorganizuje setkání krajských zástupců se skupináři – půjde-li vše rychle, tak možná již na jarních konferencích Jídelny.cz.

Takto vzniklá organizační a informační struktura pomůže dostat ASPOS na novou úroveň:

 • Některé problémy bude možno vyřešit v rámci skupin nebo okresů
 • Specifické záležitosti v kompetenci krajů budou moci řešit krajští zástupci
 • Společná celostátní témata převezme k řešení výkonný výbor
 • Díky mohutné členské základně se stane ASPOS skutečně soběstačným a akceschopným
 • Skupináři a krajští zástupci vytvoří síť poradců, kteří budou moci rychle a poměrně levně poskytnout vedoucí jídelny odbornou informační podporu (jeden zástupce bude radit max 25 vedoucím – to by pro něj neměla být nezvládnutelná zátěž)

Tak co, najde se mezi 8500 vedoucími jídelen v celé ČR cca 320 takových, které se tohoto úkolu ujmou a dají dohromady ve svých jídelnách členskou základnu v počtu 10-100 členů ASPOSu?

Napište nám své připomínky, návrhy nebo postřehy a úspěchy při získávání nových členů ASPOSu. A hlavně dlouho neváhejte, začněte bodem 1 a pak postupujte dál …

Další články k této na toto téma:
Rozhodněte o dalším směřování sdružení ASPOS
Chcete změnu? Nedejte se!

Výkonný výbor ASPOS

Autor: ASPOS

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Zdeňka

  Zapojte se i ostatní
  Právě jsem se zaregistrovala do ASPOSU. Ostatní neváhejte!!! Společně určitě něčeho dosáhneme. Zdravím.

 • Autor: Vladimír Bureš

  Přihláška nestačí
  Přihlášením do ASPOSu též podpoříte dobrou věc, nicméně zde by podstatně více pomohlo, kdyby se tu začaly objevovat zprávy typu: Okres XY – už jsme 2 skupináři a další 2 určitě seženeme! Organizaci s opravdu mohutnou člensku základnou nelze rychle byudovat jinak, než že si to v každém okrese vezme za „své“ několik dobrovolnic. Najdou se mezi Vámi? Který okres bude první?

 • Autor: Jan

  Úvaha ze zkušeností
  Změnit postavení pracovníků ŠJ je určitě dobrá myšlenka,ale již 17 let stará.
  Změnit postavení pracovníků ŠJ, znamé mít velmi dobré zalosti ,zejména pracovněprávní a umět využít současného právního stavu .
  Změnit postavení pracovníků ŠJ – k tomu mají nástroje zejména odbory,ale pokud nemají zájem samotní pracovníci ŠJ změnit své pracovní a platové postavení tak všechny snahy a to i ASPOSu jsou marné.

 • Autor: Vladimír Bureš

  Ještě k odborům
  Souhlasím s Vámi. I já si myslím, že v pracovněprávní oblasti mohou nejvíce pomoci odbory. Moje představa vždy byla, že by mělo existovat profesní sdružení, které by se více zaměřilo na profesní podmínky k práci, způsob naplnění zákonů. atd. – vše pro celou profesi (ne tedy služba pro jednotlivou jídelnu), a vedle něj odbory, které by měli hájit zaměstnance – především jejich mzdy. V diskusi na portálu jsem zmínku o odborovém sdružení nepedagogických pracovníků zahlédl – určitě i to by mohla být dobrá věc, stálo by za to zjistit více informací. Každopádně ale odbory, pokud jsou opravdu připraveny řešit i jednotlivé problémy každého svého člena, určitě budou potřebovat vyšší členské příspěvky.