Přeskočit na obsah

Co vás nejvíce zajímá a pálí

Musí se nulovat finanční bilance? Na kolik obědů připadá jedna kuchařka? Jak má vypadat její pracovní oděv? To jsou jen některé z dotazů, které vás často zajímají. Vybrali jsme z nich takové, které se týkají práce kuchařek a vedoucích a předkládáme vám je i s odpověďmi.

Autor: Redakce Jídelny.cz

1) Jak je to s povinností kuchařů odebírat obědy? Je někde daný předpis, že pokud je kuchařka v práci, musí odebírat oběd?

Taková povinnost neexistuje. Pro stravování kuchařek platí stejná pravidla, jako pro stravování každého jiného zaměstnance – ty také nemůže nikdo ke stravování nutit. Domněnka, že kuchařka v práci musí odebírat oběd, pochází z doby před mnoha lety, kdy taková povinnost existovala, nový Zákoník práce ji však v roce 2008 zrušil.
Pokud jde tazateli o kontrolu, jestli personál ŠJ neoprávněně nekonzumuje uvařené jídlo, tak toto musí vedoucí ŠJ vyřešit jiným způsobem.

2) Kde najdu, na kolik obědů je 1 kuchařka a jak vypočítat velikost pracovního úvazku?

Výpočty úvazků lze provést pomocí krajských normativů připadající na jednotku výkonu, které si stanoví jednotlivé kraje na kalendářní rok. Tyto normativy jsou veřejné, jsou uveřejněny na webových stránkách jednotlivých krajů. Krajským normativům jsme se na portále Jídelny.cz věnovali v samostatném článku, najdete v něm nejen odkazy na normativy jednotlivých krajů, ale i podrobný návod, jak s nimi pracovat.
Jedna věc jsou ovšem úvazky podle krajských normativů, druhá věc je názor ředitele, v jehož pravomoci je úvazky stanovit. Může přitom přihlížet k různým věcem, např. ke složitosti provozu, velikosti objektů, struktuře nabídky obědů, k technické vybavenosti kuchyně apod.
Před mnoha lety určité tabulky počtu obědů a počtu pracovníků v naší zemi existovaly, ty však dnes neplatí a nepoužívají se. Na Slovensku ale podobné tabulky stále mají, viz vyhláška o zařízeních školního stravování. Jedná se ale o doporučené počty, které se prakticky stejně nedodržují.

3) Musí jídelna na konci školního roku všem strávníkům vrátit přeplatky?

Nemusí. Záleží na pravidlech, která si školní jídelna stanoví v provozním řádu.

4) Je možné se opřít o nějaký pokyn, kolik může zůstat stav skladu na konci měsíce, pak stav skladu na konci kalendářního roku?

Stav zásob je výlučně v pravomoci každého subjektu, který skladové zásoby eviduje. Subjekt se musí chovat hospodárně a zásoby musí odpovídat jeho potřebám. Ve školní jídelně je při stanovení optimální skladové zásoby důležité mj. brát ohled na termíny spotřeby potravin, aby nemohlo dojít k narušení bezpečnosti potravin a tím k příp. ohrožení zdraví strávníka.

5) Musí se na konci roku finanční bilance jídelny dostat na nulu?

Ve vyhlášce o školním stravování je uvedeno, že školní stravování se řídí rozpětím finančních limitů na nákup potravin. Žádný další pokyn k tomu, jak sledovat, zda se jídelna řídí finančním limitem na potraviny, neexistuje. Aby školní stravování prokázalo, že finanční limity dodržuje, zavedlo nástroj obvykle nazývaný finanční bilance. Nikde ale není uvedeno, jak se zůstatkem bilance nakládat. Pokud chce jídelna k určitému datum finanční normu „vynulovat“, je rozumné si to vnitřním předpisem popsat: kdy se provede a jaká má být maximální výše zůstatku. Rozhodně je nutné tento zůstatek převést do dalšího období.

6) Jaká má být náplň práce hlavní a pomocné kuchařky?

Náplň nijak daná není, záleží na potřebách provozu – tak jak u každého jiného zaměstnavatele. Hlavní kuchařka může být pověřena plánováním jídelníčku, normováním, pomocná zase úklidem apod.
Jde-li o formulaci pracovní náplně do pracovní smlouvy, dá se vycházet z Katalogu prací, který pro každou profesi obsahuje orientační popisy prací, a do smlouvy opsat první bod příslušné platové třídy.

7) Kde je stanoveno, jak má vypadat oděv kuchařky ve školní jídelně? Je možné mít jinou barvu pracovního oblečení, než je bílá?

Požadavky na pracovní oděv kuchařek vychází z vyhlášky č. 137/2004. Pracovní oděv musí být čistý a nesmí být zdrojem kontaminace pokrmů. Barva není vyhláškou stanovena, to znamená, že kuchařka může mít pracovní oděv bílý i barevný, klidně i tmavý. Při výběru barev je ale dobré dbát na to, že na světlé barvě je znečištění lépe vidět. Podrobnosti najdete v článku o pracovních oděvech.

Autor: Redakce Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: polévka

  co vás nejvíce pálí
  Dobrý den,
  největší problém vidím v tom, že ředitelé mají neskutečnou moc. Mohou rozhodovat o celém rozpočtu
  a přelévat si peníze. U nás v letošním roce nevyplatí téměř
  160 tis při počtu 8 pracovníků. A není moci se proti nim ubránit. Proč už konečně ministerstvo nezasáhne a nestanoví, že peníze patří tam, kam je poukázali. Proč se pak namáhají se stanovením nějakých normativů, když ředitelů se nám jen smějí, když za nimi přijdu s požadavkem na zvýšení stavu pracovníků dle normativu nebo o rozdělení peněz, které do kuchyně platí. Tak ať už je konečně zastaví a bude i spokojenost ve ŠJ.
  Hezký den.

 • Autor: XYZ

  Druhý problém
  Druhý největší problém je v tom, že vy stále chcete aby někdo jiný vás brá nil.Aby někdo přikázal ředitelům že vám mají dávat všechny peníze, aby někdo zakázal praní pracovních oděvů doma atd . Proč se nepostavíte samy? Nebo proč neodejdete jinam kde jsou řediteléé lepší?
  Dokázaly jste jednou že to zvládnete, tak ředitelé nemají důvod vám povolovat

  • Autor: dudek

   Za dobrotu – na žebrotu.

  • Autor: marcik11

   Vážená osobo ,,XYZ“ evidentně nepracujete v tomto resortu nebo nemáte patřičné povědomí o problému, na který reagujete. V diskuzi se nepíše, že chceme, aby problémy odměňování a financování řešil někdo za někoho či nás někdo bránil. Jedná se jen o to, aby konečně zodpovědné instance vydaly jednotné předpisy, dle kterých by bylo vše průkazné. Určitě uznáte, že toto v kompetenci pracovníků jídelen není, zákony a vyhlášky tvoří vláda. Chaos a benevolence v odměňování tak nahrává disponujícím do karet. Najíst dobře se chce každý, ale samo se to neuvaří. Pozice kuchaře je v naší společnosti stále brána, jako podřadná a tak se s ní i jedná.

 • Autor: polévka

  co vás pálí
  My jsme se bránily. Daly jsme podnět inspektorátu práce v únoru, přišli v květnu a je konec října a stále ještě nemáme výsledek. Dočkaly jsme se jen neskutečné šikany od ředitelky. A co vím, tak se brání stále čím dál více jídelen. A proč bychom měly odcházet my, proč není potrestán ten, cosi myslí, že si může dovolit co chce k obyčejným lidem.