Přeskočit na obsah

Další reakce na rozhovor

V posledních dnech se mnoho pracovníků školního stravování vyjadřovalo k rozhovoru z časopisu Euro, v němž byly tvrdě napadány poměry ve školním stravování. Přinášíme další oficiální reakce na tento rozhovor.
Aktualizováno 29.2.2008, 17:30 hod.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Portál Jídelny.cz rozeslal v uplynulých dnech několik žádostí o reakci na rozhovor, v němž Miroslav Šole, zástupce společnosti Compass Group, jejíž dceřinnou společností je Eurest ČR, dosti hanlivě popisuje poměry ve školním stravování.

První oficiální stanoviska k těmto tvrzením jsme otiskli v článku z 22.2.2008. Vyjádření samotných školních jídelen jsou k dispozici v diskusi na tomto portálu, některá jsme dostali i ve vzkazech nebo mailech adresovaných redakci. Nesouhlasná stanoviska nám zaslaly rovněž některé Krajské úřady.

Přinášíme další oficiální vyjádření.

Stanovisko společnosti Eurest ČR
Společnosti Eurest ČR jsme adresovali dotaz, zda souhlasí s výroky pana Šole, zda jsou i jejím stanoviskem. Od výkonného ředitele společnosti Jana Jirana přišly dva maily, v němž se píše:
…Pro upřesnění uvádím, že p. Miroslav Šole není generálním ředitelem Eurestu ČR. Vykonává funkci ředitele Zóny střední a východní Evropy společnosti Compass Group a současně je v pozici jednatele společnosti Eurest ČR….
….výroky p. Šoleho uvedené v časopisu Euro jsou jeho osobními názory.…

Stanovisko Společnosti pro výživu
Společnost pro výživu redakci portálu Jídelny.cz oznámila, že časopisu Euro zaslala požadavek na uveřejnění informací, které přinesou objektivní údaje o skutečném stavu školního stravování v ČR.
Její oficiální stanovisko je následující:
S příspěvkem paní redaktorky Anny Klepalové v časopise EURO patrně měla většina z Vás příležitost se podrobně seznámit. A asi všechny, kteří mají se školním stravováním co do činění, oprávněně pobouřil.
Vyjádření p. ředitele Eurestu jsou hodně drsná, účelová a především neodpovídají skutečnosti. Proberme jednotlivá tvrzení jedno po druhém:
1. „Ve školním stravování je nutná výraznější změna, od malička mají děti třikrát týdně knedlíky. Nekvalita, stereotyp.“
Test MF Dnes ukázal, že jídelní lístky ve všech sledovaných jídelnách jsou pestré a vyvážené, knedlíky třikrát v týdnu možná děti mají, ale zcela jistě ne ve školní jídelně, což lze snadno dokázat jídelními lístky a doporučenou pestrostí pokrmů – viz např. Zpravodaj pro školní stravování č.2/2005, č. 2/2007, Receptury pro školní stravování atd.. Kdo z Eurestu posuzoval kvalitu atd. ve školních jídelnách není známo.
2. „Krade se, „uždibuje“ téměř všude.“
Paušální obvinění  ředitelů a ředitelek škol, jejichž součástí je školní jídelna a zřejmě ji nedostatečně kontrolují; všech pracovníků školního stravování a dozorčích orgánů. Doufáme, že autor tohoto obvinění své tvrzení dokáže.
3. „Dávají lidem odpad, např. kupují vykrojenou nahnilou zeleninu“
Pokud někdo ví a navíc je řídící pracovník gastronomické firmy, že nekvalitní potraviny, zejména zdravotně závadné kdokoliv uvádí na trh nebo ve společném stravování používá, je jeho povinností bezodkladně to oznámit orgánům hygienické služby, České potravinářské a zemědělské inspekce a v případě školních jídelen také příslušnému zřizovateli a České školní inspekci.
4. „Zaměstnanci školních jídelen lobbují proti profesionálním firmám“.
Školní jídelny jsou také profesionální firmy. Zaměstnanci proti ostatním firmám nelobbují, obvykle se na jejich názor nikdo neptá. Proti přijetí firmy k provozování školního stravování v konkrétním školském zařízení mluví především fakt, že je finančně náročnější. Firma musí na rozdíl  od školní jídelny pochopitelně vydělat, proto existuje. Zvýšení ceny nepostihuje rodiče, kteří hradí pouze náklady na potraviny, ale rozpočet školy. A přeneseně daňové poplatníky.
Každý se může mýlit, ovšem „omyly“ p. ředitele jsou čistě účelové s cílem poškodit pověst školního stravování a zajistit jeho provozování firmou EUREST.
Společnost pro výživu se jménem všech pracovníků školního stravování důrazně ohrazuje proti podobným tvrzením, jaká uvádí článek v časopise EURO. Žádáme odpovědnou redaktorku, aby v nejbližší možné době uvedla informace na pravou míru. Na znění článku jsme také upozornili Českomoravský OS pracovníků ve školství se žádostí o stanovisko a požadování nápravy.
MUDr. Petr Tláskal, CSc., předseda Společnosti pro výživu, o.s.
Ing. Eva Šulcová, garant školního stravování

Stanovisko ASPOS  (doplněno 29.2.2008, 17:30 hod)
Rovněž asociace ASPOS ostře protestuje. Svoji nesouhlasnou reakci zaslala do redakce časopisu Euro spolu se žádostí, aby redakce otiskla článek, v němž ASPOS tvrzení p. Šole uvádí na pravou míru. Více …

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Evča 1

    díky
    Chtěla bych poděkovat všem, kteří se za nás, za školní stravování postavili. Díky.