Přeskočit na obsah

Den naší vody?

22. březen je Světovým dnem vody. Pitná voda není všude ve světě tak lehce dostupná třeba jako u nás, kde otočíte vodovodním kohoutkem a voda teče. Oslavte tento svátek, uspořádejte ve vaší jídelně zajímavou akci, vždyť jídelny a kuchyně by se bez pitné vody těžko obešly.

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

V roce 1993 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 22. březen jako Světový den vody. Tehdy členské státy doporučily konkrétní kroky k zajištění ochrany vodních zdrojů. Je dobré si při této příležitosti připomenout, že ačkoli se Zemi říká modrá planeta a 71 % povrchu Země pokrývá voda, jenom 3 % z celkového vodstva tvoří sladká voda. Její větší část je však vázaná v ledovcích a sněhu, takže pro zavlažování, pití a další potřebu můžeme využít jenom 1/3. Průměrná denní spotřeba na 1 obyvatele se udává 40-60 l, přitom na moderním sídlišti s vybudovanou kanalizací dosahuje až 500 l. A zatímco spotřeba vody stoupá, zásoby sladké vody se snižují.

Voda ve světě
Světový den vody má každý rok vyhlášeno jiné téma, v roce 2010 je tématem „Čistá voda pro zdravý svět“. Jeho cílem je zvýšení povědomí o problematice kvality vody a podpora akcí vlád, organizací a jednotlivců z celého světa, aby se zapojili do preventivních opatření a předcházeli tak znečištění vody. Na světě je totiž jen necelých 40 % obyvatel, kteří mají přístup k čisté pitné vodě. Pro zajímavost uvádím, že Světová zdravotnická organizace definuje dostatečný přístup k pitné vodě jako dostupnost nejméně 20 litrů vody na osobu a den ze zdroje vzdáleného do 1 km od místa bydliště. Situace v mnoha afrických a asijských zemích je však taková, že zdroje pitné vody jsou vzdálené i desítky kilometrů a na jejím donášení se podílejí nejen ženy, ale i děti místo toho, aby chodily do školy.

Voda v České republice
Naštěstí nám v České republice takové problémy nehrozí, stačí otočit vodovodním kohoutkem a voda teče. Hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody upravuje vyhláška 252/2004 Sb. Pitná voda z veřejného vodovodu podléhá velmi přísné kontrole. O kvalitě takové vody má právo být informován každý spotřebitel. Výsledky pravidelných rozborů se objevují na internetových stránkách, v zákaznických centrech a v informačních materiálech vodárenských společností. Kromě toho Státní zdravotní ústav každoročně vydává podrobnou zprávu o jakosti pitné vody v celé České republice.

Voda z vodovodu
Pitnou vodu si dokonce můžeme koupit balenou. Ve školních jídelnách ji sice nepoužíváme, ale v restauracích je její nabídka samozřejmostí. Proto se některé vodárenské podniky pustily do kampaně propagující nabízení vody z vodovodu k pití v českých kavárnách a restauracích. Propagátoři uvádějí: “Voda z vodovodu je šetrná k životnímu prostředí. Nepotřebuje obaly, sklady ani kamióny na přepravu. Navíc vám doma teče vždy čerstvá, protože je optimálně uskladněná v chladu a temnu ve vodovodním potrubí.“

Voda ve školní jídelně
Zkusme tedy i v našich jídelnách nabídnou během tohoto svátku vody dětem i dalším strávníkům čistou vodu z vodovodu! Mohou si ji třeba výjimečně děti samy nalévat ze džbánků nebo ji nalijete jako jiné studené nápoje do výdejníků. Když k tomu přidáte informace o aktuálním rozboru vody nebo o cestě vaší vody z řeky nebo přehrady až na stůl, jistě to bude zajímavé zpestření!

Zajímavé akce
U příležitosti Světového dny vody se v České republice koná mnoho různých akcí. Mimořádně se otvírají dveře u řady vodních nádrží nebo čistíren odpadních vod, zajímavé akce pořádají kryté bazény. Je jenom na vás, jestli se poohlídnete po nějaké ve vašem okolí. A nebo si spolu s Hradišťanem můžete zazpívat:

„Ubývá míst, kam chodívala pro vodu
Má starodávná milá, starodávná milá
Kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička
A poutníci skláněli se nad hladinou
Aby se napili z dlaní

Ubývá míst, kam chodívala pro vodu
Voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má
Voda má, voda má rozpuštěné vlasy
Chraňte tu vodu
A nedejte oslepnout prastaré zrcadlo hvězd“


 

Zdenka Macháčková je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se