Přeskočit na obsah

Donáška stravy a Krabičkové desatero

Požadují po vás někteří rodiče, že svému dítěti chtějí kvůli dietě připravovat vlastní stravu? Při donášce stravy do jídelny je třeba si ohlídat několik důležitých věcí. Dobré je řídit se určitými prověřenými zásadami, které jsme nazvali Krabičkové desatero. Inspirujte se jím.

Autor: Mgr. Alena Strosserová
metodička školních jídelen

Donáška a ohřev jídel se řídí Stanoviskem hlavního hygienika – pokynem hlavního hygienika č.j.: 34059/2011, ze dne 3.5.2011. Stanovisko hlavního hygienika zůstává dále v platnosti a tato možnost je tedy pro rodiče a jídelny stále otevřená. Donášení a podávání stravy připravované v rodině dítěte ve školní jídelně není stravovací službou. Realizace tohoto způsobu stravování je plně v kompetenci provozovatele stravovací služby na základě jeho dohody s rodiči nebo jiným zákonným zástupcem dítěte.

V uvedeném případě si provozovatel stravovacího zařízení stanoví podmínky pro způsob uchování a další manipulace s pokrmem, které zapracuje do systému HACCP, včetně zajištění písemného souhlasu rodičů nebo jiného zákonného zástupce dítěte, že zodpovídají za zdravotní nezávadnost pokrmu doneseného do provozovny školního stravování.

Zároveň je třeba způsob tohoto stravování zapracovat do vnitřního řádu školní jídelny. Další postup si zpracuje školní jídelna i do provozního řádu, aby byl postup znám všem zainteresovaným a stravování bylo bezproblémové a bezpečné.

Krabičkové desatero

Zásady zajištění dietní stravy donesené rodiči do zařízení školního stravování.

1) Potvrzení lékaře

Zákonný zástupce doloží vyjádření praktického lékaře dítěte, že dítě má příslušnou indikaci k dietnímu stravování – druh diety. Potvrzení lékaře je nezbytné k zahájení kteréhokoliv druhu přípravy diet, krabičky nevyjímaje.

2) Stanovení podmínek individuálního stravování

Provozovatel stanoví podmínky pro způsob uchování donesené stravy a další manipulace s pokrmem (HACCP, vnitřní i provozní řád školní jídelny).

3) Vnitřní řád jídelny

Podmínky tohoto druhu dietního stravovaní se musí zapracovat též do vnitřního řádu zařízení školního stravování.

4) HACCP

Popis manipulace s přineseným pokrmem, přejímka, uskladnění, ohřátí a vydání, bude popsáno v dokumentaci HACCP.

5) Písemné prohlášení zákonného zástupce

Písemné prohlášení zákonného zástupce, že zodpovídá za zdravotní nezávadnost donesené stravy. Toto je součástí smlouvy, kterou uzavře zařízení školního stravování se zákonnými zástupci strávníka.

6) Kontrola při převzetí

Jídelna pověří osobu pro manipulaci s přinesenou dietní stravou. Kvalifikovaná (proškolená) osoba přejímá potraviny a kontroluje senzoricky (zrak, čich, konzistence) nezávadnost potravin. V případě pochybností, zda je jídlo v pořádku, odmítne pokrm přijmout.

7) Uložení převzaté stravy

Strava bude uložena v lednici zařízení školního stravování s tím, že místo bude písemně označeno DIETA. Pokrm bude uložen odděleně v samostatné poličce nebo boxu v lednici. Nebo v samostatné lednici pro diety, pokud ji má jídelna k dispozici.

8) Regenerace a servírování

Strava se ohřívá v originálních přinesených nádobách v mikrovlnné troubě nebo je připravena ke konzumaci (regenerována) v nádobí zařízení školního stravováni. Vydána je na talířích jídelny. Pokud se strava ohřívá a vydává v nádobí zařízení školního stravování, musí mít jídelna vyčleněné nádobí na manipulaci s dietní stravou, aby se zabránilo sekundární kontaminaci dietní stravy (například lepkem nebo alergenem).

Kontrola správné teploty pokrmu (teplé nebo studené) probíhá před výdejem stejným způsobem jako u standardní stravy. Pozor zejména u ohřevu v mikrovlnné troubě, aby byl pokrm prohřátý rovnoměrně. Při udržování teploty dietní stravy u výdeje je třeba nádoby zakrývat, aby nedošlo k sekundární kontaminaci.

9) Výdej

Zařízení školního stravování zodpovídá za správné vydání přinesené stravy konkrétnímu strávníkovi a pedagogové při jídle dbají, aby dítě jedlo jen svoje jídlo a nevzalo si nedovolenou potravinu.

10) Likvidace zbytků

Nevydané potraviny – vrácený pokrm se likviduje. Výjimku tvoří diety, u kterých je důležité, kolik potravin pacient sní, tam je možné po dohodě nesnědený pokrm strávníkovi vrátit v jím donesené nádobě nebo dle dohody s rodiči evidovat množství nesnědené stravy.

Závěrem můžeme jen shrnout, že stravování strávníků s potřebou dietních úprav pomocí donášených krabiček je řešením, jak vyjít těmto dětem vstříc, pokud školní jídelna nemá podmínky pro vaření diet. Je vždy v kompetenci vedoucí jídelny, aby vyhodnotila všechny aspekty, a dle toho se rozhodla, jakým způsobem vyjít strávníkovi vstříc.

Mgr. Alena Strosserová – metodička školních jídelen

Autor: Mgr. Alena Strosserová
metodička školních jídelen

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Anna

  Obědy domu za školní jidelny
  Dobrý den, mohu poprosit o pravidla co se týče obědu do krabiček a nosí je děti domu?

  • Autor: Moni

   U nás se také rozmáhá nešvar, že dítě si přinese krabičku, sní trochu jídla nebo žádné a vše si odnáší domů. Když se tážeme proč se nenají v klidu teplé stravy v jídelně, tak často odpovídá že neví, případně že mu jídlo nechutná. Výmluvné že. Požádáme dítě, aby oznámilo doma, že jídelna je určená pro stravování žáků a ne pro službu vaření rodičům za žákovské ceny. Odkážeme se na vyhlášku. Proti odnášení ovoce či jogurtů nic nenamítáme.

  • Autor: emmo

   Dobrý den, jídlo v krabičce si může strávník, respektive jeho zástupce odnést domů pouze první den nemoci. Vyhláška o školním stravování § 4 (9) První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení.
   Co se týká druhého dotazu, zase na něj odpovídá vyhláška o školním stravování § 2 (9) Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování (dále jen „provozovna“…
   Je zde vyjmenovaná pouze výjimka prvního dne nemoci.
   V poslední době, se stoupající cenou oběda, se často setkávám s tím, že i rodiče sami nařizují dítěti, aby si jídlo, které nedojí vzali domů, a vybaví je krabičkou.
   Z legislativního důvodu to není dovolené, ale i dospělí jsou zvyklí nechat si jídlo zabalit, když ho v restauraci nedojí.
   Asi to bude chtít nové stanovisko, zejména z hlediska hygieny, protože tlak na toto řešení se bude zvyšovat.