Přeskočit na obsah

E-neschopenka – noční můra vedoucích ŠJ?

Spouští se nový elektronický systém eNeschopenka. Děsíte se toho, až vaší první kuchařce vystaví lékař elektronickou neschopenku? Jak se dozvíte o její pracovní neschopnosti? Jak budete získávat údaje pro vaše zpracování a pro výplatu nemocenských dávek? Vše podstatné se dozvíte v našem článku.

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Po několikaletém avizování začíná od ledna 2020 fungovat nový elektronický systém tzv. eNeschopenka. Je součástí postupné elektronizace státní správy v ČR, která v této oblasti stále ještě dost zaostává. Má přinést jednodušší předávání informací mezi lékaři, ČSSZ, pacienty a zaměstnavateli bez nutnosti předávat papírové formuláře. Musíme věřit, že je po tolika letech příprav vše nastaveno tak, aby systém fungoval opravdu efektivně ke spokojenosti všech zúčastněných.

Návštěva u lékaře a začátek neschopenky

Při návštěvě u lékaře, který rozhodne o dočasné pracovní neschopnosti, dostane nemocný zaměstnanec do ruky v papírové podobě pouze „Průkaz práce neschopného pojištěnce“. Jde o nový tiskopis, který bude kromě osobních údajů zaměstnance obsahovat také údaje o pobytu, termín další kontroly u lékaře a případně povolené vycházky. Pro zaměstnavatele nebude už lékař vystavovat žádné papírové dokumenty. Nemocný přesto musí bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnavateli, že onemocněl a byla mu vystavena neschopenka. Jestli to provede osobně, telefonicky, mailem nebo sms, to závisí na pravidlech, která jsou u daného zaměstnavatele nastavena (např. ve vnitřní směrnici). Nemocnému zaměstnanci tedy odpadá povinnost doručit svému zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (osobně nebo poštou) a může se starat jenom o to, aby se co nejdříve uzdravil.

Získávání údajů o neschopenkách

Veškeré informace o pracovních neschopnostech budou lékaři elektronicky předávat přímo ČSSZ. Zaměstnavatelé již s předstihem získali informace, jakým způsobem budou moci odtud získávat potřebné údaje pro svoje zpracování a pro výplatu nemocenských dávek.

Výplata nemocenských dávek

Nemocenské bude zaměstnanci vypláceno stejným způsobem, jakým mu zaměstnavatel vyplácí mzdu nebo plat. Tuto informaci sdělí ČSSZ zaměstnavatel. Pozor ale v případě, pokud se bude požadovat výplata v hotovosti. To bude muset určit podmínky výplaty sám zaměstnanec, a to buď prostřednictvím tiskopisu „Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti“ nebo dopisem písemně poštou, případně datovou schránkou.

Konec papírových formulářů?

S novým projektem eNeschopenky ale používání papírových formulářů nekončí. Neschopenky vystavené do 31. 12. 2019 budou nadále zpracovávány postaru, tedy prostřednictvím papírových tiskopisů, až do doby jejich ukončení.
Papírové dokumenty použijí lékaři také v případě technického výpadku (porucha PC, výpadek elektronického systému, přerušení internetového spojení). V takové situaci budou tiskopisy předávány mezi lékařem, zaměstnancem, zaměstnavatelem a ČSSZ jako doposud.

Je na místě zde rovněž uvést, že elektronizace se týká pouze dočasných pracovních neschopenek. Nová právní úprava nijak neřeší postupy u ostatních dávek z nemocenského pojištění, tj. peněžité pomoci v mateřství, otcovské, ošetřovného, dlouhodobého ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství a postupů při nařízení karantény. U všech těchto dávek se tedy od 1. 1. 2020 nic nemění.

Zdenka Macháčková – ředitelka Školní jídelny v Chlumci nad Cidlinou

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se