Přeskočit na obsah

Fakta o firmě VIS Plzeň

O firmě VIS se bouřlivě diskutuje. Má své zapřísáhlé odpůrce i zastánce. Je drahá, nevstřícná, monopol. Klamou, vydírají, za vše chtějí platit a platit! Kde je pravda? Co lze čekat do budoucna? Kde je možné zlepšení?

Autor: Vladimír Bureš

V poslední době se na portálu Jídelny.cz objevila série diskusí se společným jmenovatelem – velmi razantní kritikou firmy VIS. Někdy šlo o kritiku věcnou, s racionálním jádrem, jindy přehnanou, nepravdivou a často velmi vulgární. Tam, kde šlo alespoň trochu o věcnou polemiku, jsem se pokusil vyjádřit stanovisko firmy VIS rovnou v diskusi. Někde to ale opravdu nešlo, je opravdu těžké vést diskusi s anonymním přispěvatelem, který nereaguje na fakta a své často zcela nepodložené výpady prokládá urážkami a vulgarismy. Proto jsem využil nabídky firmy Jídelny.cz, abych formou článku reagoval na tuto kritiku, vyjádřil stanovisko VIS a také přinesl zamyšlení, co a jak lze změnit a také co a proč změnit nelze.

Díky za kritiku
Hned na úvod chci všem za kritiku poděkovat. Je mi jasné, že napsat třeba i anonymní kritický článek vyžaduje určité odhodlání, čas, možná i trochu té odvahy. Silně kritický článek nikdy není bez příčiny. I v přehnaných, někdy až nepravdivých tvrzeních se často skrývá racionální jádro – konkrétní pochybení firmy VIS, které kritiku vyvolalo. I skutečnost, že se kritici neobrací přímo na firmu VIS s konkrétní reklamací, ale volí veřejnou prezentaci své nespokojenosti, musí mít své velmi vážné příčiny. Je na nás, abychom se je pokusili nalézt a odstranit.

Co zákazníkům vadí nejvíce?
Prošel jsem velmi pečlivě všechny kritické diskuse z poslední doby. V mnoha různých vyjádřeních se tam několikrát opakují tato hlavní témata:

 • VIS je drahá
 • VIS není dostatečně vstřícná, neváží si letitých zákazníků
 • VIS je monopol a svého postavení zneužívá
 • VIS užívá klamavou reklamu
 • když máme karetní systém, nelze SW VIS opustit
 • cenami karet nás mohou vydírat, jak chtějí, karty jsou předražené
 • programy VIS jsou složité na ovládání a pochopení
 • na horkou linku se nedá dovolat, záznamník, placení …

Ke všem těmto kritickým výtkám se pokusím uvést tyto dodatečné informace v následující struktuře:

 • nezpochybnitelná, prokazatelná fakta
 • vlastní komentář (tj. můj subjektivní pohled na věc zevnitř firmy VIS)
 • konkrétní možnosti zlepšení (tedy kde vidím cesty k nápravě)

Všechna fakta, která v tomto článku uvádím, jsem připraven všem zájemcům z řad našich zákazníků zcela věrohodně prokázat – třeba i nahlédnutím do archivních dokumentů VIS včetně účetnictví. Čísla, která dále uvádím, jsou zaokrouhlená – ale jen tak, aby nezkreslila konkrétní situaci a argumentaci.

Cílem tohoto článku je kromě uvedení věcí na pravou míru též poctivé zamyšlení nad tím, co můžeme ve VIS zlepšit, aby naši zákazníci neměli k podobným kritikám důvod.

VIS je drahá

Fakta:

 • VIS vyhrává cca 50% absolvovaných výběrových řízení, kde hlavním kritériem bývá cena
 • nejlevnější nabídky bývají maximálně o 20% levnější než nabídky VIS
 • nejdražší nabídky pro školství bývají až o 50% dražší než nabídky VIS
 • cena SW VIS (srovnatelných modulů) v roce 1992 i dnes je na obdobné úrovni
 • cena SW tvoří nepodstatnou část nákladů na informační systém (méně než 1/4)

Komentář:
Kdysi jsme veřejně prezentovali tzv. „garanci nejnižší tržní ceny“. Vždy jsme byli připraveni prokázat, že k naší nabídce v daném čase neexistuje nabídka s nižší cenou a srovnatelnou kvalitou. Asi před pěti lety jsme tuto taktiku opustili – jako lídr na trhu jsme tím totiž tlačili cenu dolů a to se projevovalo v konkurenčním boji nesmyslnými kompromisy v kvalitě. Nyní veřejně deklarujeme, že nejsme nejlevnější, a ukazujeme výhody, které naše (dražší) řešení přináší. Tento přístup umožňuje nám i konkurenci další rozvoj. Opačný postup by mohl vést až k zániku odvětví – takových příkladů, kdy cenová válka zahnala celé odvětví do slepé uličky, je známa celá řada. Cena SW dnes tvoří nepodstatnou část celkových nákladů na informační systém a její další snižování by vedlo k výraznému snižování užitné hodnoty, kterou má informační systém zákazníkům přinášet. Taková cesta je nevýhodná nejen pro VIS, ale i pro naše zákazníky.

Možnosti zlepšení:

 • vedle naší standardní produkce dodáváme i zjednodušené verze s velmi nízkou cenou
 • zákazníci mohou platit SW průběžně paušálem – platby jsou nižší a zajišťují stabilní rozpočet u zákazníka i ve VIS
 • obchodníci VIS musí více a častěji se zákazníky komunikovat, lépe jim vysvětlovat výhody i nevýhody drahých i levných řešení

VIS není dostatečně vstřícná, neváží si letitých zákazníků

Fakta:

 • staří zákazníci získávají SW za zvýhodněné ceny
 • slevy na SW jsou 10 – 80% z plné ceny dle četnosti aktualizace
 • více než 90% zakázek VIS je pro stálé zákazníky
 • VIS začala důsledně účtovat servisní služby dle přesně definovaných  podmínek

Komentář:
Tak, jak se firma VIS zvětšuje, přicházejí noví pracovníci. Mají méně zkušeností, neznají ani historii firmy, ani její letité zákazníky. Jednání na základě citu a dlouhodobého partnerství je nahrazováno jednáním dle stanovených pravidel. To je projev každé větší firmy a vždy to bude působit poněkud nevstřícně při srovnání s malou firmou o 3-8 lidech. K pocitům nevstřícnosti určitě přispělo i poměrně přísné (ale spravedlivé) účtování naprosté většiny servisních prací (zvláště telefonní servis), dále příjem požadavků na telefonní záznamník. Kromě těchto objektivních příčin jsme udělali i několik vážných chyb – především jsme nedokázali k té vstřícnosti a citu pro zákazníka vychovat nové pracovníky, výjimečně i starší zaměstnanci jakoby zapomínali, pro koho tady jsme. Nyní to pracně napravujeme – několik pracovníků již muselo firmu VIS opustit právě z těchto důvodů.

Možnosti zlepšení:

 • ke vstřícnosti začínáme naše pracovníky systematicky vychovávat
 • obchodníci VIS musí umět nabídnout nejvhodnější typ servisního zajištění dle požadavků zákazníka

VIS je monopol a svého postavení zneužívá

Fakta:

 • stravovací systémy ve významném rozsahu dodává na trh v ČR více než 10 nezávislých firem
 • tyto firmy jsou na trhu dobře známy (jen v těch kritických diskusích zazněla jména asi šesti z nich)
 • VIS podporuje přístup k informacím a otevřenou diskusi – nebrání se srovnávání s konkurencí

Komentář:
Nevím, kde se vzal pojem „monopol“. Já bych spíš řekl, že VIS je lídr (firma s vedoucím postavením na trhu), který v řadě situací určuje další směr rozvoje odvětví informačních systémů v hromadném stravování. A aby ho mohla určovat, musí svého postavení využívat (ne zneužívat). Zneužití není možné už jen proto, že je zde nejméně 10 aktivních konkurenčních firem.

Možnosti zlepšení:

 • více a častěji zákazníkům vysvětlovat záměry firmy VIS
 • možná více poodhalit zákulisí firmy VIS (nejsme firma s „pohádkovými“ platy ani zisky)

VIS užívá klamavou reklamu

Fakta:

 • pracovní kodex firmy VIS klamavou reklamu nepřipouští
 • propagace firmy VIS je prakticky vždy provázena písemnými materiály
 • žádný písemný propagační materiál VIS neobsahuje klamavé prvky v rozporu se zákonem

Komentář:
Tato kritika se točila kolem dodávek systémů HACCP. V souvislosti s vyslovenou kritikou mně nyní (po třech letech) jeden náš partner potvrdil, že i on měl při propagaci HACCP firmou VIS pocit strašení zákony, právníky, osobní zodpovědností. Já si na to vzpomínám. Říkali jsme: HACCP přenáší veškerou zodpovědnost za nezávadnost stravy na Vás. Pokud dojde k nákaze, Vy budete muset prokázat, že jste udělali vše, co jste udělat mohli. Vše musíte umět doložit. Za ublížení na zdraví hrozí velké finanční pokuty i trestní postih. A HACCP Vás chrání… Ano, tak nějak jsme to říkali a strašili. Ale bylo to opravdu strašení? Je snad realita jiná? Ne, vše řečené platí a bude platit stále víc. 15 milionů korun jako náhrada škody školou za vážné ublížení na zdraví je dnes realitou. Jediné, co je jinak, je fakt, že se již nelpí na nesmyslně složitých rozborech a záznamech a prakticky zmizela nutnost požívat SW na generování výrobních schémat. Kvůli změně, kterou jsme nepřinesli my, ale zákonodárci, se stal SW KrBo téměř zbytečnou investicí za maximálně 9000 Kč (vše ostatní z ceny HACCP bylo školení a jeho výsledky jsou využitelné dodnes). A ani ta investice nakonec úplně zbytečná nebyla – bez projektu HACCP bychom nikdy nemohli podpořit vznik portálu Jídelny.cz částkou přesahující 3 miliony korun.

Možnosti zlepšení:

 • z HACCP jsme se poučili a například při propagaci registračních pokladen jsme již byli opatrnější (VIS opravdu nechce tahat peníze ze svých zákazníků zbytečně – takové myšlení by bylo příliš krátkozraké)

Když máme karetní systém, nelze SW VIS opustit

Fakta:

 • karetní systém je zpravidla investice na 4-8 let
 • VIS se nebrání připojení karetního systému ke konkurenčnímu SW
 • v současné době jsou karetní systémy VIS provozovány s 5 různými SW produkty

Komentář:
Při jakékoliv investici s dlouhodobou životností je třeba vybírat dodavatele velmi pečlivě, protože kompletní výměna je skutečně nákladná. Kritika v diskuzích na portálu se zaměřovala na SW firmy VIS, zde ale firma VIS na zákazníky žádnou past nevytváří. Naopak, každému zákazníkovi je připravena umožnit používání SW, na který je zvyklý, nebo pro který se rozhodne – a to i v případě, že si zvolí produkt našeho významného konkurenta. Stejně tak umožňujeme připojit k našemu SW jakýkoliv konkurenční karetní systém. Je zajímavé, že tato naše vstřícnost jednat v zájmu a dle volby zákazníka není naší konkurencí opětována. Pokud se zákazník dostane do opačné situace, kdy chce náš SW připojit ke konkurenčnímu karetnímu systému, pak se takový konkurent zpravidla tvrdě brání. Proč asi?

Možnosti zlepšení:
Našim cílem je přesvědčit konkurenty a dohodnout se na jakési normalizaci propojení karetního systému a SW pro evidenci strávníků. To by umožnilo zákazníkům poměrně volně měnit svůj SW. Zatím ale nenacházíme ochotu k takovému kroku na druhé straně.

Cenami karet nás mohou vydírat, jak chtějí, karty jsou předražené

Fakta:

 • před 13 lety laminovaná karta VIS stála 10 Kč
 • postupně jsme zvyšovali cenu na 15, 20 a 30 Kč
 • před každým zdražením jsme zákazníkům umožnili předzásobení za původní cenu
 • tržbou z karet dotujeme vývoj SW a servis
 • vysoké přirážky u výrobků s nízkou cenou a zvláště u karet jsou na trhu obvyklé
 • průměrná jídelna zaplatí za karty obdobnou částku, jako dříve za stravenky, přitom karta má pro strávníka i jídelnu mnohem více výhod

Komentář:
Každá firma musí svojí cenovou politikou průběžně zajišťovat dodatečné tržby pro svoji dlouhodobou a udržitelnou existenci. V naší branži ovlivňujeme své tržby především cenou SW, cenou servisu a cenou karet. Když zdražíme SW, budou mít zákazníci tendenci zůstávat u starých produktů, bude se jim prodražovat servis (problémy s nekompatibilitou), budou nespokojeni. Když zdražíme servis, budou se snažit servis nevyužívat – důsledkem budou zanedbané chyby v datech, chybné nebo nevhodné postupy, nevyužití všech dobrých vlastností SW, tedy opět nespokojenost zákazníků. Když zdražíme karty, tak nedojde k předchozím negativním jevům a vzhledem k většinovému financování karet strávníky ani dále nezatížíme již tak napjatý rozpočet školní jídelny. K této volbě dále přispívá fakt, že jak SW, tak především servis je nejnáročnější právě pro zákazníky s karetním systémem. Chci Vás ujistit, že rozhodování o zdražení identifikačních karet bylo opravdu složité. Velmi pečlivě jsme zvažovali částky 25 Kč a 30 Kč. Nakonec jsme zvolili větší skok (o 50% – stejně jako kdysi z 10 na 15 Kč, což odpovídá naší dlouhodobé filosofii – když už zdražit karty, tak raději ve větších skocích, ale méně často.

Možnost zlepšení:
Laminovaná karta je sice velmi úspěšný, ale přece jen již trochu zastaralý výrobek. Pro většinu strávníků je ideálním řešením elektronický čip ve formě robustního přívěsku na klíče – nerozbíjí se, nezapomíná se, neztrácí se. Ceny čipů téměř jistě stoupat nebudou, spíš se dá očekávat pokles.

Programy VIS jsou složité na ovládání a pochopení

Fakta:

 • 70% zákazníků se SW VIS naučí používat prakticky bez naší pomoci, jen s použitím návodů a se zcela ojedinělými dotazy na Horkou linku eventuálně servis do rozsahu 2 hod/rok
 • 20% zákazníků využívá naši servisní podporu do rozsahu 2-8 hod/rok
 • 10% zákazníků využívá servisní podporu v rozsahu nad 8 hod/rok
 • cca 1% zákazníků má trvalý problém SW pochopit, zvládnout a bezproblémově užívat

Komentář:
SW VIS zvláště v minulosti (verze DOS) býval skutečně složitější než jednoduché konkurenční produkty, protože měl podstatně více funkcí a byl připraven pro provozovny nejrůznějších typů a provozních zvyklostí. Naše nová produkce v prostředí Windows se s těmito problémy již nepotýká. To velké množství funkcí tam je stále, ale běžný uživatel je nevidí a nepoužívá, na ploše má pouze svá tlačítka, svoje funkce, navíc uspořádaná tak, jak je právě on potřebuje používat – to v případě, že si zvolí možnost přizpůsobit program přesně pro potřeby svého provozu. Nebo si při instalaci SW z několika vzorů provozu vybere vzor nejpodobnější tomu svému a pak používá tzv. „krabicové řešení“ (Pozn.: Krabicový software je hromadně šířený SW, který má pevně dané vlastnosti, nic se složitě nenastavuje, pouze se nainstaluje a používá). Pracuje přesně dle podrobných a přehledných návodů, nebo podle stručných několikastránkových „kuchařek“. Pro naprostou většinu zákazníků tedy není problém SW zvládnout. Těm váhavějším pomáhá námi organizované společné školení v rozsahu 8 hod/produkt. Součástí programů je také tzv. videonávod – praktická obrazová i zvuková ukázka všech nejdůležitějších pracovních postupů.

Možnost zlepšení:

 • SW dále zjednodušovat (vždy je co vylepšit)
 • přesvědčit zákazníky, aby využívali úvodní společná školení (to opravdu zásadním způsobem pomáhá)


Na horkou linku se nedá dovolat, záznamník, placení

Fakta:

 • svůj požadavek nebo dotaz nám na záznamník nahraje denně 50-150 zákazníků, zpravidla během prvních 2-3 hodin
 • zpravidla do 30 min, nejpozději do 60 minut zákazníkův požadavek potvrdíme a oznámíme přibližnou dobu, kdy zákazníkovi zavolá technik
 • naprostou většinu havarijních věcí řešíme tak, aby nedošlo k žádnému narušení provozu jídelny
 • až na naprosté výjimky plníme podmínky sjednané v servisní smlouvě s výrazným předstihem (při neplnění poskytujeme slevy)
 • většinu požadavků řešíme týž den, pouze nespěchající věci a odpolední požadavky přecházejí do dalšího dne (samozřejmě jsou i „táhnoucí se“ problémy, jejichž řešení už z podstaty trvá déle)
 • oprávněné reklamace řešíme vždy zdarma
 • do určitého rozsahu (dle velikosti původní zakázky) poskytujeme služby Horké linky zdarma
 • zákazníci s Rozšířenou servisní smlouvou VIS volají přímo technikovi (nemá-li zrovna hovor)
 • zákazníci se Smlouvou o individuální péči VIS mohou volat stále stejnému určenému styčnému pracovníkovi

Komentář:
Rozumím tomu, že automat působí nepřívětivě – ani my toto řešení nepovažujeme za úplný standard.  Standardem je pro nás živý operátor pro zákazníky s Rozšířenou servisní smlouvou, nadstandardem je  přidělení individuálního servisního pracovníka v rámci Smlouvy o individuální péči. Každopádně tento občas zatracovaný systém umožňuje dát zákazníkům formou servisní smlouvy velmi seriózní slib a tento slib pak také plnit – každý den, v době uzávěrek, v době nemocí, dovolených. Každý se dovolá. Vždy má vážný problém přednost před méně závažnou a odložitelnou věcí, vždy má zákazník s vyšším typem servisní smlouvy přednost před nižším typem smlouvy nebo dokonce bez servisní smlouvy. Hovory jsou nahrávány, každá nevstřícnost a neodbornost je prověřována a napravena. Je to možná trochu odlidštěné, není v tom nadšení malé firmy, ale funguje to. Kvalitu servisu lze měřit a systematicky zlepšovat.

Možnosti zlepšení:

 • budeme školit naše servisní pracovníky na vstřícnější komunikaci
 • budeme zkracovat průměrnou dobu řešení všech požadavků

Co říci na závěr:
Ještě jednou děkuji za kritiku – určitě nebyla zbytečná. Nastavili jste nám zrcadlo, do kterého nyní nahlíží mnoho pracovníků firmy VIS a přemýšlí, co dělají špatně, jak být lepší. Existuje ale i rychlejší cesta, jak řešit Vaše starosti. Jste – li s čímkoliv nespokojeni, pište rovnou do VIS – třeba mně, svůj mail uvádím ve všech diskusích na portálu www.jidelny.cz. Každou reklamaci prověřujeme a řešíme v souladu se zákony a smlouvami. Tuto nabídku za 15 let působení VIS dávám našim zákazníkům opakovaně a opravdu nejsem zavalen reklamacemi, jak by se mohlo z proběhlé diskuse zdát. Opravdu jsem připraven se Vám věnovat.
 
Chci dosáhnout možná nerealizovatelného cíle – přes naši velikost se z hlediska vstřícnosti chovat obdobně, jako se chová malá začínající firma. Chcete-li mi v tom pomoci, napište mi. A nemusí to být anonymně, nejsem Váš ředitel, zřizovatel ani kontrolní orgán. Firma VIS se za kritiku nikomu nemstí, není důvod se něčeho obávat – a konkrétní kritika se řeší mnohem snáze. Pokud jsem něco nevysvětlil nebo špatně pochopil, opět mi napište. Přeji Vám méně starostí s VIS a více radostí v životě.

Ing. Vladimír Bureš je ředitelem společnosti Veřejná informační služba, spol. s r.o., Plzeň 

Autor: Vladimír Bureš

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Evča

  VIS
  Mám program od VISu teprve chvíli, ale musím poděkovat za ochotu s jakou probíhalo školení, jakýkoliv problém se snaží vždy hned řešit. A program nepovažuji za drahý a ani služby. Stačí porovnávat.

 • Autor: M.Z.

  ……….
  Pane Bureši, v celém článku popisujete, jak je VIS vlastně výborná, zdůvodňujete proč zdražujete to či ono a vlastně je vše v pořádku až na drobné chybky , o kterých víte. Jak si ale potom vysvětlujete tolik negativních reakcí? Všichni všechno chápou, vše jednoduché, růžové. Proč tedy ta zahlcenost horké linky? Proč automat? Jak to, že tak malé množství reklamací nestíhá jedna odpočatá operátorka? Píšete, že máte 100 zaměstnanců? Není to náhodou moc nebo naopak málo? Funguje řízení a kontrola skutečně, jak má? Nejsou např. investice (jak jste uvedl 3mil do tohoto webu) neuvážené? Není něco špatně, když nemáte pohádkové platy a zákazníci skučí, že jste drazí? Váš článek je v podstatě óda na VIS a ………………………………….., ale do skutečné sebereflexe má velmi daleko. Známe se již asi 15 let a věřte mi, že to s Vámi myslím upřímně. ………………………………….. Pane Bureši, vím , že nejednáte nezákonně, ale to ………………………………….. Pro Vaši inteligenci věřím, že ale ještě nejste úplně nadobro do sebe zahleděn a VIS má šanci na skutečnou proměnu. Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci i osobním životě.

  • Autor: Pavel Ludvík, redakce Jídelny.cz

   Re: ……….
   Ing. Bureš jasně oznámil, že se nyní chce věnovat nápravě jevů kritizovaných v diskusi. Je proto zbytečné, abyste diskusi znovu rozviřovala.
   Některá místa vašeho zápisu mají charakter spíše osobních výpadů, tyto věci řešte, prosím, osobně a přímo s Ing. Burešem, ne zde.
   Váš příspěvek navíc obsahuje několik negativních hodnocení firmy bez doložení důkazů a není v souladu s pravidly, která byla zveřejněna v článku Nechceme rušit diskusi, ale… z 6.2.2007. Proto jsem tato místa vytečkoval.

  • Autor: Vladimír Bureš

   Re: ……….
   Proč tolik negativních reakcí – napočítal jsem asi 6 vedoucích, které se do VIS opravdu tvrdě kriticky pustili. K tomu dalších 18, které se k těm kritikám souhlasně vyjádřili. Více než 2000 našich zákazníků navštěvuje tento portál – to je o něco více než 1% nespokojených zákazníků. mrzí nás to, raději bych, aby to byla nula – ale bohužel, dokonalí nejsme a děláme chyby.

   Proč zahlcenost horké linky, proč to nestíhá jedna operátorka – ta linka není zahlcená. 50-150 telefonátů denně je celkem přirozený počet dotazů. Prostě pro zákazníky je snazší zavolat, než hledat v návodech. Běžně odpovídají 3-4 pracovníci.

   Nejsou 3 mil. Kč investice do portálu moc – jsou. Původně jsme chtěli přispět cca 1 mil. Kč. Následně se ukázalo, že to nestačí a měli jsme dvě možnosti – projekt zastavit a nebo dotáhnout do konce. Dotáhli jsme ho do úspěšného konce a v průběhu 3 let jsme zaplatili 3 mil. Kč. A nyní je portál finančně soběstačný a až na výjimky chválený.

   Proč automat – vysvětleno v článku. Kdo nechce automat, může si vybrat ze dvou typů smluv, kdy volá přímo technika.

   K ostatním otázkám – i já si je opakovaně pokládám a v řadě situací neexistuje jednoznačně správná odpověď – ať se rozhodneme jakkoliv, vždy někomu vyhovíme a někomu ne. Proto máme, bohužel, i nespokojené zákazníky. A opravdu se snažíme, aby jich bylo co nejméně.

 • Autor: M.Z.

  Kultura
  Vážený pane Ludvíku, kdyby Vám něco říkala novinářská etika, věděl byste, že takový zásah do příspěvku je zcela nepřípustný. Prosím, máte-li alespoň trochu dobré vůle, odstraňte jej celý. Nechtěla jsem nikoho urážet a moje poselství panu Burešovi bylo míněno jako upřímná reakce na jeho článek a nikoliv k rozvíření plané diskuze. Pokud má však takové podřízené, kteří mu reakce „vytečkují“, je jakékoliv poselství zvenčí zbytečné.

  • Autor: Pavel Ludvík, Jídelny.cz

   Re: Kultura
   Ing. Bureš není mým přímým ani nepřímým nadřízeným. Na uvedený zásah do vašeho textu máme ze zákona právo, vznikl po konzultaci s právničkou společnosti Jídelny.cz s.r.o. Chráníme tím sebe i vás před případnou žalobou. Z právního hodnocení, které jsme si k vašemu příspěvku nechali zpracovat, uvádím některé jeho části: „… jsou to urážky, dotýká se to cti pana Bureše a poškozuje to jeho dobrou pověst (vycházím jak z Trestního zákona, tak z Obchodniho zákoníku… Flagrantní porušení osobní důstojnosti, bez důkazu, osočování, trestný čin pomluvy … navíc to splňuje i další náležitosti trestného činu pomluvy, a to je vystavení záměrně tam, kde to čte více lidí (tj. na portálu)…“

   • Autor: M.Z.

    Re: Kultura
    Právní posudek je jen jedna strana mince, definitivní slovo bych nechala na posouzení nezávislé justice. Nicméně příspěvek kultura se dotýká spíše etické než právní roviny a tam jsem vás žádala o projev dobré vůle, když nemůžete zveřejnit příspěvek v plněm znění, abyste smazal i to tečkované nesmyslné torzo. Včetně těchto ,tím pádem zbytečných, dovětků.

   • Autor: Lukáš

    Re: Kultura
    Možná by vaše právnička měla nahlédnout také do autorského zákona. Zjistila by, že i reakce v diskuzi je autorským dílem, do kterého jste vytečkováním neoprávněně zasáhli. Máte plné právo nevhodný příspěvek smazat, nesmíte však něčí příspěvek upravovat. Tvrdíte tím vlastně, že jeho původní autor ho právě takto napsal, což není přípustné.

 • Autor: Evča

  VIS
  Proboha! Neurážejte se zde, od toho to přeci není. Není toho okolo nás až příliš? Neměli by jsme spíš držet pohromadě a být věcní? Tady se škorníme malichernostmi a toho využívají ti, co by nám měli ze zákona pomáhat.