Přeskočit na obsah

Finanční bilance na konci roku

Konec školního roku se kvapem blíží a s ním se množí i dotazy týkající se finanční bilance. Také řešíte, zda a jak vyčerpat finanční normativ? Zda je nutné finanční bilanci na konci roku vynulovat? Tak přesně pro vás je určen následující článek, kde se dozvíte vše podstatné.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Ze školních jídelen opakovaně přicházejí dotazy, zda a jak se musí vyčerpat finanční normativ. Protože v tomto školním roce nejsou finanční bilance jídelen v důsledku epidemie koronaviru v dobrém stavu a nebylo zatím dost času je nějak vyrovnat, je toto téma nyní obzvlášť aktuální.

Co uvádějí předpisy

Vyhláška č. 107/2005 Sb. ani žádné jiné předpisy čerpání finančního normativu detailně neupravují. V § 1 uvedené vyhlášky je pouze uvedeno: „Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 k této vyhlášce a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce“. Dále v § 5 najdeme následující větu: „Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.“ Z ní vyplývá, že strávník platí za oběd částku ve stanovené výši, a když tedy platí, zřejmě má i právo dostat jídlo v této částce.
Legislativa přímo nemluví o tom, že by bylo nutno finanční normativ vyčerpat k nějakému datu nebo za nějaké období, a nezná ani pojem finanční bilance. To je nástroj, který byl ve školním stravování zaveden, aby bylo možno čerpání finančního normativu sledovat.

Je nutné vyčerpat finanční normativ?

Intuitivně všichni cítí, že by bylo spravedlivé finanční normativ jednou za čas vyčerpat, nejlépe na konci školního roku. Neexistuje však žádný právní předpis, který by pro to stanovil nějaké rozhodné datum. Mnoho jídelen proto finanční bilanci cíleně nenuluje, snaží se jen, aby její zůstatek kolísal kolem nuly v nějakém přiměřeném rozpětí.
Kontroly ČŠI, které hospodaření s normativem sledují, obvykle (i když ne vždy) požadují, aby byl vyčerpán na konci školního roku, aby bylo zřejmé, že strávník si své peníze „projedl“. To je určitě objektivní, avšak hospodaření firem a organizací je vázáno i na kalendářní rok a proto lze pochopit také praxi těch jídelen, které tak činí ke konci prosince.

V praxi pak nastává více situací.

 • Některé jídelny bilanci nulují na konci školního roku – aby neobraly strávníky.
 • Jiné jídelny bilanci nulují na konci kalendářního roku – aby bylo jednodušší účetnictví na přelomu roku.
 • Mnoho jídelen bilanci nuluje jak před letními prázdninami, tak na konci kalendářního roku.

Co znamená vynulovat

Stejně jako není určeno, k jakému datu se musí finanční normativ vyčerpat, není ani určena částka, pod kterou se zůstatek musí dostat. Proto si pojem „vynulovat finanční bilanci“ může každá jídelna popsat sama ve svém vnitřním předpise.

Aby byl zajištěn určitý standard ve financování potravin, za rozumné se považuje kolísání zůstatku bilance v rozmezí plus mínus jedna až dvě finanční normy. Tomu odpovídá i pravidlo, že možný zůstatek na konci roku je ve výši plus minus norma za 1 stravovací den. V řadě jídelen se ale používají podstatně přísnější limity: například 1 Kč na strávníka nebo 100 Kč na jídelnu.

Občas se dokonce požaduje vyrovnat finanční bilanci na konci každého měsíce. Takovým požadavkům by se jídelny měly bránit a ptát se na důvod, na základě jakého předpisu se toto chce.

Jeden příklad za všechny: Jídelna měla na konci roku dost ušetřeno, a protože věděla, že po novém roce dojde ke zdražování, chtěla si tyto finance ponechat do nového roku. Kontrola zřizovatele sice připustila, že je možné zůstatek převést do nového roku, ale že je nepsaným pravidlem finanční normativ vyčerpat ke konci kalendářního roku. To vše ovšem kontrola vznesla jen ústně.

Převod zůstatku do nového roku

Pokud jídelna má uspořeno, v podstatě nedává strávníkům jídla, co by měli dostat. Pokud provařuje, teoreticky by neměla mít finance na nákup surovin nebo na vracení přeplatků. Držet finanční bilanci na nule je ovšem nemožné a pro plusový či minusový zůstatek jsou často objektivní důvody.

Na konci školního roku je to například proto, že jídelny budou o prázdninách vařit pro malý počet strávníků a očekávají, že budou provařovat. Na konci kalendářního roku je důvodem pro větší zůstatek často fakt, že po novém roce se očekává zdražení, že ceny zeleniny budou v lednu až březnu hodně vysoké, nebo že z důvodu vysoké nemocnosti poklesne počet strávníků a jídelna bude provařovat.

Ať je již zůstatek finanční bilance na konci kalendářního roku jakkoli vysoký, je nutné ho převést do následujícího roku! Česká školní inspekce dodržení tohoto pravidla považuje za velmi důležité, i když její jednotliví pracovníci mají různé názory na datum, k jakému bilanci vynulovat. Drobných komplikací v účetnictví spojených s převodem zůstatku do nového roku se účetní někdy obávají, nevědí, jak na to, a tak vyžadují, aby byl normativ zcela vyčerpán.

Pokud ve finanční bilanci existuje úspora, musí ji účetní převést na účet Výnosy příštích období (384), aby se nestala hospodářským výsledkem organizace. Provařuje-li jídelna na konci roku, půjde částka na účet Náklady příštích období (381). Tyto převody pak zajímají i kontroly z ČŠI. Na začátku nového roku se účetním zápisem opět vrátí úspora do výnosů (384/602) a provařenost do nákladů (501/381).

Pokud se jídelna dlouhodobě drží v provaru a nedaří se jí tento stav zvrátit do kladných čísel zařazením levnějších pokrmů nebo vyhodnocením nákupů (někdy zjistíme, že u jednoho dodavatele stojí 1 kg rýže 19 Kč a u jiného např. 40 Kč), je to signál ke zvednutí cen stravování.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Karla

  Provar na výdejkách
  Dobrý den, já mám dotaz.
  Jak vysvětlit panu ekonomovi, že neprovařuji na výdejkách Mš a Zš, ale nedaří se mi hospodařit u zaměstnanců a cizích…
  Má pocit, že okrádáme děti a proto mají peníze na víc a já jim dám jogurty a ovoce a dospělým nic.
  Má za to, že když se vaří v jednom hrnci, nemůže být někdo v plusu a někdo v mínusu a já nevím, jak to vysvětlit. Pomohl by mi tady někdo prosím!
  Děkuji

 • Autor: Karla

  Provar na výdejkách
  Dobrý den, já mám dotaz.
  Jak vysvětlit panu ekonomovi, že neprovařuji na výdejkách Mš a Zš, ale nedaří se mi hospodařit u zaměstnanců a cizích…
  Má pocit, že okrádáme děti a proto mají peníze na víc a já jim dám jogurty a ovoce a dospělým nic.
  Má za to, že když se vaří v jednom hrnci, nemůže být někdo v plusu a někdo v mínusu a já nevím, jak to vysvětlit. Pomohl by mi tady někdo prosím!
  Děkuji

 • Autor: Karla

  Provar na výdejkách
  Dobrý den, já mám dotaz.
  Jak vysvětlit panu ekonomovi, že neprovařuji na výdejkách Mš a Zš, ale nedaří se mi hospodařit u zaměstnanců a cizích…
  Má pocit, že okrádáme děti a proto mají peníze na víc a já jim dám jogurty a ovoce a dospělým nic.
  Má za to, že když se vaří v jednom hrnci, nemůže být někdo v plusu a někdo v mínusu a já nevím, jak to vysvětlit. Pomohl by mi tady někdo prosím!
  Děkuji