Přeskočit na obsah

Jak funguje centrální školní jídelna

Slučování školních jídelen je tématem, o kterém se hodně hovoří. Má své zastánce i protivníky. Zajímavý model centrální školní jídelny pracuje již mnoho let v Litoměřicích. Pojďme se podívat, jak funguje!

Autor: Ing. Pavel Ludvík

V současné době se hodně hovoří o slučování školních jídelen. Vedou k tomu neúprosné ekonomické tlaky. Již od roku 1993 působí v Litoměřicích samostatná příspěvková organizace, zabývající se poskytováním školního stravování. Roku 1995 rozhodnutím Rady města zde do této organizace sloučili všechny školní jídelny a vytvořili tak zajímavý model centrální městské školní jídelny. Tato příspěvková organizace má centrální kuchyni s jídelnou, 3 další kuchyně připravující jídla a dvě výdejny, všechny pod jediným vedením. Centrální jídelna připravuje kolem 2 tis. obědů pro ZŠ a SŠ ve městě, rovněž se v ní stravují cizí strávníci z firem a důchodci. Jídla se odsud vyvážejí do 2 výdejen. Středisko 2 připravuje 450-500 obědů pro žáky škol i cizí strávníky, středisko 3 vaří cca 350 obědů pouze pro školní děti  a ve středisku 4 se stravuje cca 500 žáků škol i cizích strávníků. Celkový poměr počtu uvařených obědů jídelny činí zhruba 55 % na žáky a studenty, ze 45 % slouží cizím strávníkům. V centrální školní jídelně pracuje 85 zaměstnanců.

Protože kuchyně stojí v samostatných objektech v různých částech města, je náročné koordinovat jejich činnost, tok informací a přenos dat. Poradu všech vedoucí pracovníků organizují 1x za měsíc. Jak uvádí ředitel jídelny p.Trnka, nejméně 1x týdně každé středisko osobně navštíví. Výbornou spolupráci má vedení jídelny s odborem školství Městského úřadu, s nímž úzce spolupracuje.

Udržet krok
Centrální jídelna ukazuje, že dobrých ekonomických výsledků je možno dosáhnout i bez špičkového a drahého vybavení. Udržet krok s požadavky, které současná doba klade na vybavení jídelen, je však obtížné. Žádná z provozoven neprošla v posledních letech zásadní rekonstrukcí. Průběžně obměňují kotle, smažící pánve a vybavují se konvektomaty. Aby vyhověli požadavkům na dodržení nepřerušeného chladicího řetězce, kompletně rekonstruovali a přestavěli chladicí boxy. V některých provozovnách rekonstruovali vzduchotechniku a částečně opravili stropy. Na léto 2008 připravují jednu větší rekonstrukci v hodnotě 8,5 mil Kč.

Jak informují strávníky
Z důvodu více výdejních míst, množství škol i firemních zákazníků je obtížné všechny strávníky řádně informovat. Centrální litoměřická jídelna má vlastní webové stránky (www.centralka.cz), poskytující všem strávníkům potřebné množství informací. Udržuje úzkou spolupráci s řediteli všech škol, jejíchž žáci a studenti se v jídelně stravují. Právě přes ředitele instruuje žáky a jejich rodiče; ředitel jídelny p.Trnka je pravidelně zván na rodičovské schůzky, kde může rodiče přesněji informovat. Zásadní informace jdou k rodičům – občanům města prostřednictvím odboru školství. Důležitou možnost ve spolupráci jídelny a strávníků představuje fakt, že rodiče mohou přijít s dětmi do jídelny, mohou si prohlédnout prostory, ochutnat jídla, zhodnotit kvalitu jídla, způsoby výdeje apod.
Na otázku, jak této možnosti rodiče využívají a jak ji hodnotí, Leoš Trnka odpovídá: „Rodiče tohoto využívají především u žáčků prvňáčků a dále pokud se např. přestěhují do Litoměřic a začnou zde navštěvovat školské zařízení.“

Nabídka jídel bez objednávek
Ve střediscích centrální jídelny Litoměřice nabízejí 3 druhy jídel a širokou paletu doplňků na prodej. Základní menu se skládá z hlavního jídla, doplňku a nápoje. Hlavní jídla připravují podle běžných receptur. Pod pojmem doplněk je chápána polévka, nebo některý až ze 6 druhů ovocných či zeleninových salátů, případně také jednotlivé kusy ovoce (jablko, banán, kiwi apod.) Jako nápoje připravují převážně slazené a neslazené čaje, nebo multivitamínové nápoje. Strávník si vybere některé z hlavních jídel, k tomu polévku nebo třeba některý ze salátů. Může si také vzít polévku i salát, nebo navíc ovoce, ale v tom případě se mu strava „navíc“ účtuje již v plné ceně. V těchto možnostech „prodeje“ však nejsou zahrnuty sladkosti a podobný sortiment. Dítě tak má volnost při výběru, ale současně je zajištěno, že nemůže vybírat z nevhodného sortimentu.
Při tomto poměrně volném i v podstatě velmi složitém způsobu nabídky jídel překvapí fakt, že v litoměřické centrální školní jídelně nepoužívají žádný objednávkový systém. Tedy ani stravenky, ani nějaký druh automatických objednávek. Každý strávník má jen kartu s kreditem, z níž se mu odebraná strava odčítá. Firmy, kam se strava dováží, pochopitelně musí počet objednávek do rána nahlásit, ale strávníci přicházející do jídelen si nic neobjednávají: přijdou k výdejnímu pultu, vyberou si z nabízených 3 druhů a přes výpočetní systém je jim hodnota stravy odečte z karty. Zdá se to nemožné, ale funguje to !!! Když jsem se ptal, jak uhodnou přesný počet porcí, pan ředitel centrální školní jídelny vysvětlil: S velkou přesností se dá říci, že v běžných dnech vaříme mezi 2000-2050 obědy. Ředitelé nám hlásí všechny mimořádné akce (jako např. výlety), které způsobí větší odliv strávníků. Používáme statistiky vydaných obědů: s využitím těchto dat a dalších našich zkušeností jsme schopni poměrně přesně určit, kolik čeho navařit.
Jídla se však průběžně dováří, aby zejména na konci výdeje měl strávník stále z čeho vybírat. Perfektní organizace práce personálu u výdeje a kuchařů je v tomto případě podmínkou. Souhra jde dokonce tak daleko, že i bezobjednávkový systém mohou používat i výdejny. V případě nedostatku některého druhu jídla hlásí operativně požadavek do kuchyně, odkud jim potřebný počet porcí neprodleně dodají. Po ukončení výdejní doby centrální školní jídelna provádí doprodej neprodaných obědů za sníženou cenu. Této možnost využívají sociálně slabší občané, důchodci apod.

Diety
V Litoměřicích připravují i dietní jídla a to strávníkům, kterým toto, na základě jejich zdravotního stavu naordinuje lékař. Jedná se o tyto druhy bezcholesterolová, diabetická, šetřící a bezlepková. Celkem jde o max. 20 jídel denně. Tato jídla se vydávají pouze v centrální kuchyni, a to z důvodů obtíží při případnému převozu do výdejen. Dietnímu stravování se věnuje vyčleněná kuchařka, která je k tomu i vyškolena – má kurz dietní sestry. Dietní kuchařka má zpracované receptury, technologické postupy a sama si objednává speciální druhy potravin pro přípravu jídel.

Doplňková činnost
V doplňkové činnosti se zaměřují především na stravování podniků a firem, které nabízejí svým zaměstnancům možnost závodního stravování. K dalším aktivitám patří zabezpečování cateringovými službami, organizování rautů, banketů, rodinných i firemních oslav apod.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: kleopatra

  centrální jídelna
  Je to velmi zajímavý způsob školního stravování. Kloubouk dolů. Myslím si, že při vzniku tohoto projektu museli mít jeho zakladatelé velkou podporu města. Zajímalo by mě, jaké ceny jídel si drží tato centrální vývařovna a jestli se počet obědů nepromítl do kvality jídla a velikosti porcí. V takové jídelně určitě nejsou dětem poskytovány přídavky jak je tomu zvykem v malých školních jídelnách, kdy starší žáci snědí i 12 knedlíků (ty, co nesní děti mladší). Připadne mi, že v tomto případě už nejde o školní stravování, ale o „byznys“. Vše probíhá neosobně a o výchově dětí k zdravé výživě se snad ani nedá hovořit. Zajímalo by mě jakým způsobem zajisti, aby si dítě nevybralo z tzv. nezdravého sortimentu. Taky mě zaráží počet zaměstnanců. Pokud porovnám naši malou jídelnu 3 pracovnice /2,63 úvazku/ na 180 porcí tj. cca 60 porcí na l pracovnici. A 2000 obědů – 85 pracovníků cca 24 porcí na l pracovníka. Je však pravdou, že tito pracovníci si zřejmě na sebe vydělají i jinou činností a zaměstnávají nejen kuchařky, ale i řidiče, pracovníky na výdejnách, prodavačky. uklizečky,účetní, provozářky a různé vedoucí. Osobně si však myslím, že tento způsob stravování pro školní stravování moc vhodný není. Vše se nedá měřit jen penězy, je nutné i přihlédnout k tomu, co bude pro naše děti nejlepší. To je však jen můj názor.

  • Autor: Leoš TRNKA

   Re: centrální jídelna
   Dobrý den,
   děkuji za uveřejnění článku o
   Centrální školní jídelně v Litoměřicích a dovolte mi prosím, abych reagoval na příspěvek kolegyně kleopatry.
   Ceny jídel pro děti jsou samozřejmě v souladu s př. 2 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a také jsou uveřejněny na našich stránkách www.centralka.cz.
   Pro názornost podle kategorie :
   0. 18,- Kč ( 3 – 6 let)
   I . 21,- Kč (7-10 let)
   II. 22,50 Kč ( 11 – 14 let )
   III. 24,- Kč (15 a více let )

   Cena pro cizí strávníky je pochopitelně smluvní…..

   Podle mého názoru kvalit jídla není v žádném případě ovlivněna takto vysokými stavy. Porce pro děti jsou dostatečně velké a není nemožné, tak jak uvádíte vy 15 a více knedlíků, 20 bavorských vdolečků apod. V žádném případě nám nejde o bussines nýbrž o velmi kvalitní, pestrou a výváženou stravu pro děti a mládež. Aby si dítě nevybralo z tzv. nezdravého sortimentu u nás není možné, protože nezdravý sortiment u nás nenaleznete.
   Co se týká počtu zaměstnanců – ty jsou dány krajským normativem Ústeckého kraje, který CŠJ v žádném případě nemůže překročit, jelikož však máme velkou doplňkovou činnost, máme několik zaměstnaců, kteří jsou placeni pouze z této činnosti . Celkový počet 85 zam. je souhrnným počtem v HČ i VHČ.
   Nechci zde polemizovat o vhodnosti či nevhodnosti tohoto systému, vše záleží na tom jak to funguje a na práci každého zaměstnance a jaký má ke své práci vztah. Já osobně si vážím práce každého zaměstnance Centrální školní jídelny v Litoměřicích…
   Na závěr mi dovolte, Vás všechny mílé kolegyně a kolegové do naši školní jídelny pozvat. Můžete samozřejmě ochutnat naši stravu nebo si jen tak popovídat…..
   S přáním hezkého dne
   Bc. Leoš TRNKA – ředitel PO CŠJ Litoměřice

   • Autor: Kamila

    Re: centrální jídelna
    Děkuji za hezký článek a měl by nám všem být inspirací. Problém vidím v tom, že naše školní jídelna je součástí školy a i když jsme si na sebe vydělali v dopňkové činnosti, byl velký problém peníze získat. Po několika dlouhých měsících se mi nyní podařilo prosadit další sílu, ale byly to velké nervy! A to nemluvím o tom, že vzníklý zisk na konci roku je přerozdělen do fondu rezerv a do fondu odměny, z kteréhož odměny nevidíme. A tak mám pocit, že školní jídelna dotuje (pedagogické) zaměstnance školy.P.S.: Nevydané obědy na konci výdeje si za cenu věcné režie kupují pedagogičtí pracovníci !

   • Autor: Jarmila

    Re: centrální jídelna
    Dobrý den, velice nás zaujal Váš článek o centrálni kuchyni. Moc by nás ro zajímalo, jak to vše probíhá. Naše školní jídelna také vaří na bezobjednávkový systém, vaříme 4 jídla, polévku, moučníky, saláty. Většina strávníků a rodičů je spokojena. Za posledních 15 let nebyla u nás ani jedna stížnost, spíše chvála.Protože mi připadá, že že bychom potřebovali motivaci, hledala jsem podobnou jídelnu abychom si mohli vyměnit zkušenosti. Pokud by jste měli zájem napište nám a mohli bychom se domluvit na návštěvě Vaší centrální jídelny. Zdraví Vás Dostálová Jarmila

    Naše webové stránky www.zs-habrmanova.cz