Přeskočit na obsah

Jak se poprat se zdražováním

Máte stále obavy, jak v roce 2023 vyjdete s penězi? Zkuste začít ekonomickým rozborem a podle výsledku se pak zaměřte na ty oblasti, kde nejrychleji najdete nové úspory nebo nové příjmy. Budete vybaveni daty a argumenty pro vyjednání vyšších dotací.

Autor: Ing. Vladimír Bureš
člen výboru Asociace společného stravování
Jak se poprat se zdražováním

Inflace dopadá na nás všechny. Rostou ceny potravin, energií i služeb. Rostou mzdové nároky vašich zaměstnanců. Ale rozpočet máte jen jeden. Jak z toho ven? Jaké má ředitel školy nebo ředitelka školní jídelny možnosti?

Všeobecné zdražování ubírá další prostředky z napjatého rozpočtu školy nebo školní jídelny. Připravili jsme několik rad, jakými cestami může ředitel zajistit svůj vyrovnaný rozpočet a jak mu s tím můžete pomoci.

Řešení je třeba hledat na obou stranách rozpočtu

Rozpočet má vždy dvě strany. Příjmy a výdaje. Pokud výdaje přesahují příjmy, musíte hledat řešení na obou stranách. Jednodušší se zdá být hledání úspor v nákladech. Prostě něco přestanete nakupovat nebo budete nakupovat méně nebo najdete levnější řešení a spokojíte se s nižší kvalitou. Musíte přitom ale dávat pozor na to, abyste díky nižší kvalitě nepřišli o vaše zákazníky. Těmi jsou ve škole především vaši žáci a vaši strávníci.

O něco pracnější, ale často bezpečnější cestou je hledání nových příjmů. Pokud získáte více žáků, zvýší se příjmy školy. Pokud získáte více strávníků ve školní jídelně, opět se zvýší příjmy. Další dodatečné příjmy může získat škola doplňkovou činností. Řadu vyzkoušených námětů pro doplňkovou činnost jsme pro vás sepsali v článku Desatero pro zahájení doplňkové činnosti.

Vícezdrojové financování

Peníze přicházejí z různých zdrojů a většinou je přesně určeno, na co se mohou použít. Od státu získáváte peníze na mzdy a v samostatném balíčku na dohody. Někdy vám v jednom balíčku peníze chybí a v druhém přebývají. V tom případě stačí zažádat o změnu a poskytovatel prakticky vždy vyhoví.

Stejně tak peníze na režijní náklady vám zřizovatel poskytuje na základě schváleného rozpočtu. I zde platí, že nedostatek prostředků v jedné položce lze snadno nahradit přebytkem v položce druhé. Vše je třeba pouze včas zjistit, zdůvodnit a správně zažádat o změnu.

Co ale v případě, kdy vám přebývají prostředky na mzdy a chybí peníze na režie nebo naopak? Tyto peníze přesouvat samozřejmě nelze, jednalo by se o porušení rozpočtové kázně. Dá se ale najít řešení, kdy např. zvýšením režijních výdajů výrazně snížíte pracnost přípravy jídel ve školní jídelně a ušetříte část úvazku. Anebo naopak můžete snížit režijní výdaje např. tak, že účetní práce zajišťované externí firmou alespoň částečně budete řešit vlastními silami.

Někdy je třeba vyjednávat

Když už nemůžete vyrovnaný rozpočet sestavit sami, můžete se pustit do vyjednávání s poskytovatelem dotací (kraj, zřizovatel). Na takové jednání se ale musíte dobře připravit. Poskytovatelé dotací mohou povolit výjimku, ale musíte jim k tomu dodat pádné argumenty. Měli byste dobře znát, čím se vaše škola liší od ostatních. Co způsobuje, že právě vy potřebujete více peněz? Může to být nezateplená budova, zastaralé vybavení školní jídelny, komplikovaný rozvoz a výdej stravy atd.

Jak posuzovat oprávněnost nákladů

Škola i školní jídelna má určitou vizi. V té vizi jsou některé prvky zásadní a jiné okrajové. U každého nákladu byste si měli položit tyto otázky:

  • Jak tento náklad přispívá k zásadním prvkům naší vize? Je ten náklad úměrný přínosům?
  • Šetří nám tento náklad nějaké jiné náklady? Je úspora větší než ten náklad?
  • Zajišťuje nám tento náklad nějaké dodatečné příjmy? Jsou tyto příjmy větší než související náklady?
  • Chrání nás náklad před nějakými riziky?

Náklady, které nepřispívají významným způsobem k vaší vizi, nešetří jiné náklady, nevytvářejí nové příjmy ani vás nechrání před významnými riziky – je třeba nemilosrdně škrtnout. A to i v případě, že vám prostředky zbývají. Ušetřené peníze vždy dokážete použít na něco, co podpoří další rozvoj vaší školy i školní jídelny, co opravdu pomůže naplnění vize.

Ing. Vladimír Bureš – člen výboru Asociace společného stravování

Potřebujete pomoci při hledání efektivních postupů, úspor či nových zdrojů příjmů? Ekonomický rozbor (miniaudit.visplzen.cz) vás upozorní na chyby a rizika při vedení účetnictví a při rozhodování o ekonomických otázkách provozu školní jídelny. V současné době je aplikace k dispozici zcela zdarma.

Autor: Ing. Vladimír Bureš
člen výboru Asociace společného stravování

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se