Přeskočit na obsah

Jak se vyrovnat s rostoucími cenami potravin

Objevily se některé dotazy k praktickému postupu při zvýšení cen stravenek. Někdy svědčily až o neznalosti principů tvorby cen ve školním stravování. Nejen pro začínající vedoucí jídelen jsme ve spolupráci s naší přední odbornicí p. Věříšovou připravili článek, který na uvedené dotazy reaguje.

Autor: Ing. Ludmila Věříšová CSc.
je spolupracovnicí redakce portálu Jídelny.cz.

Tak jako všude v našem životě, tak i mezi pracovníky školních jídelnách dochází k obměně zaměstnanců. Protože v některých oblastech v současné době už příliš dobře nefunguje metodická pomoc pro vedoucí školních jídelen, jsou nové pracovnice často hozeny do vody a „plavte, jak umíte“. Hlavně pro ně zopakuji některé hlavní zásady stanovení ceny stravného ve školních jídelnách.

Výše stravného ve vyhlášce
Základním právním předpisem platným pro školní stravování je Vyhláška č.107/2005 Sb., o školním stravování. Její plné znění najdete na tomto portálu v sekci Právo. Tam si všimněte paragrafu č. 5, který řeší výši úplaty za školní stravování (tzv. stravného) a který platí pro školní jídelny zřizované státem, kraji, obcemi nebo dobrovolným svazkem obcí.
Podle zmíněného § 5 odst. 1) je úplata za školní stravování určena výší finančního normativu. Podle odst. 2) pak výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančního limitu na nákup potravin podle cen v místě obvyklých. Rozpětí finančních limitů na nákup potravin najdete v příloze č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb.

Tento jediný paragraf neplatí pro soukromé školní jídelny. Ty mohou úplatu za stravování stanovit bez omezení, ale všechna ostatní ustanovení vyhlášky se na ně také plně vztahují.

Kdo určuje cenu?
Výši finančního normativu určuje podle § 2 odst. 4) provozovatel stravovacích služeb, což je vedoucí samostatné školní jídelny nebo ředitel školy, jejíž součástí je i školní jídelna. V tomto případě samozřejmě ve spolupráci s vedoucí školní jídelny. Výše normativu musí zaručit plnění měsíčního spotřebního koše potravin uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. To může odpovědně posoudit především vedoucí školní jídelny. Velké jídelny, které mají třeba výhodu různých slev od velkododavatelů, mohou mít nižší finanční normativ, než maličké jídelny základních a mateřských škol v malých obcích, které nakupují v místním obchodě.

Co zřizovatel
Z toho vyplývá, že zřizovatel může mít v této záležitosti pouze poradní hlas. Konečné rozhodnutí je na škole nebo jídelně. Tak to ostatně vyplývá i z §2 odst. 4) vyhlášky č.107/2005 Sb.

Spotřební koš a rozdíly mezi kategoriemi
Při zvyšování cen potravin na trhu musí jídelna přistoupit ke zvýšení finančních normativů (výše stravného) tak, aby zajistila nadále i plnění spotřebního koše. Proto je sledování jeho plnění důležité. Je hlavním podkladem pro zdůvodnění zvýšení ceny stravného. Zvýšení musí zhruba odpovídat zdražení cen potravin, ale zatím je nutné udržet se v rozmezí stanovenému v příloze č. 2 vyhlášky č.107/2005 Sb. Např. oběd pro žáka věkové kategorie 7-10 let nesmí přesáhnout 23 Kč, pro strávníky nad 15 let to nesmí být víc, než 26 Kč. Je třeba také udržet odpovídající rozdíl mezi stravným pro jednotlivé kategorie na výši, která zhruba odpovídá vyšším normám potravin pro starší strávníky.

Padesátníky nebo koruny
Vzhledem k tomu, že nás čeká zrušení 50 h mincí, doporučuji, abyste se na to připravili a nové ceny stravného už kalkulovali v celých korunách. Je to ale pouze doporučení, lze pokračovat i s cenami na 50 h a zaokrouhlovat až konečnou částku.

Jsme na horní hranici normativu
Co dělat, pokud už je v současnosti jídelna na horní hranici finančního normativu? Doporučuji zamyslet se nad jídelníčkem, omezit používání pohotových potravin, kde už je v ceně kalkulována režie a pokrmy připravovat vlastními silami.

Bude vyhláška 107 novelizována?
Dobrá zpráva: MŠMT už připravuje novelu vyhlášky č. 107/2005 Sb., kde bude horní hranice finančních limitů zvýšena. Horší zpráva je to, že legislativní proces má svá pravidla a podle mého názoru i zkušeností asi novela nebude platit od 1. ledna 2008, ale podstatně později. Do té doby je třeba vyjít s normativy v platné vyhlášce. Doporučuji sledovat www.sbirka.cz, kde jsou nové předpisy uveřejňovány, a kde byste nejdřív mohli zjistit, že očekávaná vyhláška je na světě. Redakce portálu Jídelny.cz na ni určitě také upozorní.

Ing. Ludmila Věříšová, CSc. je spolupracovnicí redakce portálu Jídelny.cz.

Autor: Ing. Ludmila Věříšová CSc.
je spolupracovnicí redakce portálu Jídelny.cz.

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Evča 1

  hranice finančního normativu
  Jsme dětský domov s 48 dětmi ve věku od školkových po učně. Rozmezí finančního limitu na celodenní stravu od 52,50 – 75 Kč tedy nepovažuji zrovna za dostačující. Zajištění stravy tak, aby si naše děti nepřipadaly ochuzené vedle dětí z rodin, je dost náročné. A vybrat si levnějšího dodavatele, který je ochoten vzít v úvahu i malé vesnice a vesničky je také dost složité. Pokud neodebereme určité množství, / ale co se zbožím, které nedokáži tak rychle spotřebovat? /, tak se k nám ani neobtěžují zajet. Tyto děti si nevybraly, v kterém domově budou. Já, a nejsem sama, obracíme každou korunu, za co ji utratit, co dětem za ni koupit. Větší města mají opravdu větší možnosti. A samozřejmě, pokud mají více strávníků, tak o tom už ani nemluvím.

 • Autor: kuchta

  pravidla
  Dobrý den.
  Reaguji na článek paní Věříšové, které si velmi vážím a děkuji jí za dlouholetou práci a pomoc nám všem.
  Zpět k článku. Chybí mi v něm metodický návod, jak se dostat k požadované částce. Krajská medotička doporučuje začít na nejnižší částce ve vyhlášce a vynásobit ji určitým procentem. Např. strávníci 3 -6 let u přesnídávky 4,50 Kč x 1,30%, oběd 11,00Kč x 1,30% a svačina 4,50Kč x 1,30%.
  Stejně máme postupovat ve všech kategoriích. Díky této metodě se dostaneme k číslům, která je třeba zaokrouhlit. Tak mě napadá, zda je tento postup správný, nebo jestli je nějaká lepší cesta.
  Poradíte mi?