Přeskočit na obsah

Jak vypočítat velikost pracovního úvazku v jídelně

Podnětem k dnešnímu článku bylo několik dotazů na téma, jak vypočítat velikost pracovního úvazku v jídelně, jak zkontrolovat, že výše úvazku, který mám, je v pořádku. Věříme, že tento návod se pro vás stane cennou pomůckou.

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Pozn. redakce: Podnětem k dnešnímu článku bylo několik dotazů, které jsme do redakce dostali během září a října. Měly společné téma: „Jsou nějaké tabulky, které by stanovily, kolik pracovníků s jakým úvazkem musí kuchyni být? Vařím 150 obědů, z toho 20 cizích. Jaký úvazek musí kuchařka mít? Mám úvazek 0,7. Zdá se mi to málo.“
Jednoduché a všeobecné tabulky nejsou. V dnešní době musíme vycházet při výpočtu těchto údajů z tzv. krajských normativů.


Co lze vyčíst z krajských normativů


Jídelna při MŠ
Pro modelový příklad jsem si vybrala nejprve jídelnu při dvoutřídní mateřské škole s 50 dětmi, která se nachází v Jihomoravském kraji. Ve zdejší krajské metodice rozpisu přímých výdajů na rok 2008 se uvádí, že se finanční prostředky ze státního rozpočtu poskytují podle počtu stravovaných vykázaných ve výkonových výkazech. Při stanovení počtu zaměstnanců si musím nejdřív najít tabulky normativů pro ŠJ při MŠ. Podle počtu strávníků v levém sloupci jsem si našla příslušný řádek:

 

Ukazatele rozhodné pro stanovení kraj. normativů

Základní částka na jednotku výkonu

Strávníci

No

Po

ONIV

NIV celkem

z toho MP

50

29,22

12125

50

6871

4979

No je průměrný počet jednotek výkonu připadající na 1 nepedagogického pracovníka, to znamená, že při celkovém počtu 50 zapsaných dětí připadá na 1 kuchařku 29,22 dětí. Z toho si vypočítám, že na 50 dětí je normativ 1,7 pracovníků (50 : 29,22 = 1,7).

Pokud bych počítala pracovníky ve stejné jídelně v Královéhradeckém kraji, musím si nejdřív pročíst principy rozpisu přímých nákladů zdejšího odboru školství. V něm se mimo jiné píše: „Informace o výkonech pro zpracování rozpisu rozpočtu jsou přebírány z výkazu Z 17-01. K přesnému rozdělení počtu strávníků v říjnu 2007 na stravování dětí MŠ, žáků ZŠ a ostatní žáky je využit podklad jednotlivých ŠJ ze samostatného šetření.“ A dále: „Za účelem omezení negativních dopadů nízké docházky dětí MŠ na velikost rozpočtu (úvazku) v ŠJ MŠ stanovujeme limit pro zohlednění průměrného počtu stravovaných dětí oproti zapsaným: 90% zapsaných strávníků do 75 dětí, 85 % u ostatních.“ Tyto počty strávníků se použijí, pokud skutečný průměrný počet strávníků v říjnu bude nižší oproti zapsaným. V tomto příkladě budu tedy hledat řádek s počtem strávníků 45.

počet žáků celkem

komp. Np 2008

komp. No 2008

Kped 2008 Kč

Kneped 2008 Kč

MP/stráv pedag.  Kč

MP/stráv neped. Kč

mzdy/stráv celk. 2008 Kč

45

x

29,340

0

11823

0,0

4835,58

4835,58

Z těchto údajů si vypočítám normativ 1,5 pracovníků (45 : 29,34 = 1,5).


Jídelna při ZŠ
Jako další příklad si vyberu jídelnu při základní škole, která má zapsaných 200 strávníků. Toto je řádek z příslušné tabulky pro Jihomoravský kraj:

Ukazatele rozhodné pro stanovení kraj. normativů

Základní částka na jednotku výkonu

Strávníci

No

Po

ONIV

NIV celkem

z toho MP

200

57,60

12 125

38

3 499

2 526

A po výpočtu 200 : 57,60 vyjde normativ 3,47 pracovníků.


Pro stejnou jídelnu v Královéhradeckém kraji se vychází z průměrného počtu skutečně uvařených obědů za měsíc říjen, který jsem si pro svůj příklad odhadla na 180. 

počet žáků celkem

komp. Np 2008

komp. No 2008

Kped 2008 Kč

Kneped 2008 Kč

MP/stráv pedag. Kč

MP/stráv neped. Kč

mzdy/stráv celk. 2008 Kč

180

x

51,920

0

11823

0,0

2732,6

2732,59

Stejným postupem jako v předešlých příkladech zjistím normativ 3,47 pracovníků (180 : 51,92 = 3,47)


Jak je vidět, výpočet normativního počtu pracovníků není nijak složitý. Než se ale do toho pustíme, je nutné se seznámit s metodikou rozpisu normativů v našem kraji. A pak už jenom na internetových stránkách krajských úřadů vyhledat mezi různými tabulkami ty správné!

Zdenka Macháčková je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Jana

  Objem mzdových prostředků
  Rozumím tomu tedy dobře tak, že v posledním příkladu – Královéhradecký kraj – dostanou 180 x 2732,49 = 491 866,20 Kč na mzdy na celý rok.
  To jsou peníze na mzdy včetně odvodů?

  • Autor: slavka

   Re: Objem mzdových prostředků
   Já myslím že ne, to jsou mzdové prostředky pouze na  hrubou mzdu. Můžete si také vypočitat K nepedagog 11823 x3.47 a dále x 12 měsiců a dostanete hrubou mzdu. K tomu na kraji přičtou odvody(sociál, zdrav.FKSP)

 • Autor: elka

  neotevřelo
  dobrý den, chtěla jsem si najít v krajském náš normativ, ale neotevřelo se mi to. Zazipováno a dál jsem se nedostala.

  • Autor: jiji

   Re: neotevřelo
   …a nemáte někoho kdo by vám s tím pomohl – třeba syn, soused, vnuk je počítačový expert!

 • Autor: EvaH

  dotaz
  Poradíte prosím, do které tabulky mám nakouknout, když jsme MŠ a chodí k nám na oběd i děti ze ZŠ?Děkuji

 • Autor: EvaH

  počet pracovníků
  Ještě jeden dotaz. Už jsem do těch počtů nějaká zamotaná. Když vyjde např. na 50 dětí 1,7 pracovníků tak to znamená, že je jeden pracovník na úvazek 1,0 a druhý na 0,7 nebo jak tomu rozumět. A jak se potom třeba vypočítá, že když mám úvazek 0,15 h, že je to 6hodin týdně? Omlouvám se za hloupé dotazy, ale nějak v tom jplavu. Mám pocit, že nás naše paní ředitelky pěkně šidí.

  • Autor: autorka

   Re: počet pracovníků
   Pro vysvětlení: 1 úvazek 100% odpovídá pracovní době 8 hodin denně, tzn. 40 hodin týdně. Když vyjde ve výpočtu 1.7, znamená to 1 celý úvazek a 1 úvazek 70 % odpovídající 28 hodinám týdně.

 • Autor: irena

  dotaz na výši úvazku
  V naší školní jídelně vaříme cca 1 000 obědů, z toho máme
  750 dětí a 250 cizích strávníků. Jsme plátci DPH.Je možno alespoň orientačně vypočítat pracovní úvazek náležící
  vedoucí školní jídelny a účetní?
  Děkuji I.