Přeskočit na obsah

Jak vypracovat časový snímek práce

Potřebujete mít přehled, kolik času zaberou různé činnosti v jídelně? Chce po vás ředitel či zřizovatel tzv. časový snímek práce? Co je k jeho pořízení potřeba, jak jej sestavit? Pročtěte si souhrn, na co nezapomenout a co do časového snímku zahrnout.

Autor: Redakce Jídelny.cz
Jak vypracovat časový snímek práce

Pokud si již časový snímek nevytváříte v jídelně sami od sebe, abyste viděli, kde je možné zefektivnění práce, pak se s požadavkem na jeho vytvoření nejčastěji setkáte od ředitele či zřizovatele. Pomocí něj můžete například prokázat nedostatek pracovní síly na pracovišti nebo je podkladem pro sledování plnění určitých směrnic či k čerpání dotací.

V časovém snímku se měří nejčastěji trvání jednotlivých pracovních operací v časovém sledu v průběhu celé nebo části směny. Získaný výsledek může prokázat, zda pracovníci na dané pozici mohou za běžných a přijatelných podmínek zvládnout práci v průběhu své směny.

K pořízení časového snímku je potřeba, abyste:

  • znali technologii výroby a pracovní činnosti měřeného pracovníka
  • měli čas strávit měřením celou nebo část směny měřeného pracovníka
  • měli po ruce stopky, papír, psací potřeby

Co zahrnete do časového snímku

Je třeba, aby časový snímek obsahoval všechny činnosti a okolnosti, se kterými souvisí práce na dané pracovní pozici za běžných podmínek – chůze (z kuchyně do skladu a zpět), čekání (při předávání zboží), technologické pauzy apod.

Zaznamenejte do něj také čas a dobu trvání přestávky na oběd a odpočinek.

Vypracování časového snímku – jak na to

Zapište nejprve čas zahájení dané činnosti a k němu připište, o jakou činnost se jedná. Když se činnosti opakují, můžete nahradit jejich název čísly. Jestliže jsou naopak velmi pestré, zaznamenejte je slovně, abyste při zpětném hodnocení časového snímku měli naprostou jistotu, o jakou činnost se jedná. Při závěrečných úpravách můžete názvy činností zjednodušit.

Může vypadat například takto:

6:00přechod do skladu
6:10sypání surovin do hrnce
6:20míchání
6:30dochucování
6:50přechod do skladu
7:00míchání
7:15přestávka
7:30strouhání
8:00krájení
8:20míchání
8:30přechod do skladu

Tímto způsobem zapisujte všechny činnosti v průběhu pracovní směny. Jakmile budete mít vše změřeno, sečtěte časy jednotlivých pracovních operací a taky celkový čas všech pracovních operací (bez přestávek).

Co zjistíte z výsledku měření:

  • kterou činností trávíte vy nebo měřený pracovník nejvíce času
  • jaká je celková časová náročnost dané pracovní pozice

Výsledek může být jak inspirací pro organizační a technologická opatření, která by mohla ušetřit čas a zvýšit efektivitu práce, tak důkazem pro navýšení úvazku ve vaší školní jídelně.

Komentář k časovému snímku:

„Časový snímek se dá sestavit opravdu podrobný, jako je zde rozepsaný, ale z praxe víme, že většinou postačí rozpis (posloupnosti) hlavních činností. V tomto ohledu je však nutné mít kolektiv, který je již zaběhnutý a ví, které dílčí úkony má v časovém okně splnit, aby např. v 7:00 „nandání“ bylo hotovo.“ Lukáš Buczek, vedoucí ŠJ v MŠ Dubeč

Redakce Jídelny.cz ve spolupráci s ASPOS – Asociace společného stravování, z.s. 

Autor: Redakce Jídelny.cz

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se