Přeskočit na obsah

Jak získat dotace pro ŠJ (3)

Příkladem velmi zajímavé dotace pro školní jídelny na Vysočině je „Zdravé stravování ve školách 2008“. Jedná se o grantový program na podporu zdravého školního stravování. Tento grant vyhlásil Fond Vysočina v rámci Programu rozvoje kraje Vysočina.

Autor: Vladimíra Nejezová

V předcházejících článcích tohoto cyklu jste se dozvěděli, jak vypracovat žádost o dotace (Jste připraveni na dotace?), jak dotace pro ŠJ získat, proč o ně žádat a co je to projekt (Jak získat dotace pro ŠJ (1)), co je to výzva a kde ji hledat (Jak získat dotace pro ŠJ (2).)

Cíl programu
Cílem je zlepšit informovanost a povědomí mladé generace, učitelů, pracovníků školních stravoven a rodičů o zdravé výživě, která následně povede k dodržování zdravého životního stylu. Správně pak bude chápána významná role zdravé výživy a vyvážené skladby jídelníčku v prevenci nemocí a v poruchách příjmu potravy, jako jsou bulimie a anorexie, či obezita. Prostřednictvím školního stravování lze v širokém záběru pozitivně působit na děti tak, aby se zdravé stravování stalo přirozenou součástí jejich života a svůj postoj mohli přenášet na další generace.

Popis a rozsah programu
Podpora programu je zaměřena především na aktivity zaměřené na děti, rodiče, vzdělávání ředitelů a pedagogů základních škol, vedoucí a kuchaře školních jídelen základních škol. Je určena na realizaci projektů spolupráce školy, rodiny a dalších subjektů.

Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování zejména pro:

 • pravidelnou celoroční činnost (např. schůzky, besedy)
 • vytvoření a realizaci vzdělávacích a výchovných programů pro děti, mládež, pedagogy a pracovníky školních stravoven
 • projektové dny
 • zlepšení prostředí školních jídelen, stolování
 • nákup odborné literatury
 • osvětovou a vzdělávací činnost, tvorbu výchovných materiálů
 • nákup potravin na zdravé stravování k propagaci veřejného stravování
 • činnost kroužků zdravé výživy

Některá kriteria projektu
Projekt je zaměřen na efektivní propagaci zdravých potravin a pokrmů, a na zvýšení podílu zdravých jídel ve školní jídelně. Upřednostňovány budou také nové přístupy ve výživě, správně prostřený stůl a zlepšení prostředí školní jídelny.

Příjemci podpory:

 • právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele
 • příspěvkové organizace územně samosprávných celků
 • instituce veřejné správy
 • NNO (nestátní neziskové organizace) založené podle zákona 284/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
 • NNO založené podle zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů
 • NNO založené podle zákona 3/2002 Sb., o církvích, náboženských vyznání a náboženských společnostech

Minimální a maximální výše příspěvku
Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 5 000,- Kč, maximální výše příspěvku je při realizaci projektu v jedné škole (jednom subjektu)  30 000,- Kč  a při realizaci projektu ve více školách (subjektech) 70 000,- Kč.

Časový harmonogram realizace projektu:
Projekt bude zahájen v měsíci září 2008 a ukončen nejpozději do 30. června 2009.
Žadatelé o podporu projektů musí předložit kompletně vyplněnou Žádost o poskytnutí podpory na předepsaném formuláři.
Žádosti se přijímají v termínu do 5. 5. 2008.

Bližší informace
Bližší informace včetně formuláře žádosti naleznete na:
Fond Vysočiny, Žádost o poskytnutí podpory, Výzva k předkládání projektů

Zaujal vás tento projekt?
Setkali jste se již s podobným grantem? Jaké jste s ním měli zkušenosti?
Pokud vás tento projekt zaujal, nebo se ho budete přímo účastnit, napište nám. Rádi vaše příspěvky zveřejníme.

Ing. Vladimíra Nejezová je spolupracovnicí redakce

Autor: Vladimíra Nejezová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: jiřka

  Výzva -termín
  Je nějaký formulář na podání výzvy .Je dost málo času to stihnout do termínu. Myslím si že informace jsou dost opožděné pro zpracování do termínu 5.5.2008. Děkuji .

  • Autor: Pavel Ludvík, Jídelny.cz

   Re: Výzva -termín
   Odkazy na formuláře jsou v článku. V současné době je na to asi pozdě, takové věci se musí začít zpracovávat podstatně dřív.
   Sledovat podobné příležitosti musí jídelny samy. Takových grantů začíná být mnoho, u akcí regionálního významu jste navíc v regionech informováni mnohem lépe a rychleji než redakce portálu.