Přeskočit na obsah

Jaké změny přinese daňová reforma školním jídelnám?

Vládní daňová reforma přináší také změny v oblasti DPH. Tou nejvýznamnější změnou, která se dotkne každé školní jídelny, která provozuje svoji činnost v režimu plátce DPH, je zvýšení snížené sazby daně z 5 na 9 %. Jak se tato legislativní změna v organizaci projeví?

Autor: Pavel Fencl

S účinností od 1.1.2008 přináší vládní daňová reforma také změny v oblasti daně z přidané hodnoty. Tou nejvýznamnější změnou, která se dotkne každé školní jídelny, která provozuje svoji činnost v režimu plátce DPH, je zvýšení snížené sazby daně z 5 na 9 %. Jak se tato legislativní změna v organizaci projeví? Musím zdražit finanční normu? Musím zdražit cenu oběda? Jaké kroky je potřeba provést v souladu s touto změnou? Rozdělme si tuto problematiku do dvou oblasti, podle toho, zda organizace je, nebo není plátce DPH.


Neplátce DPH
Podívejme se na problém zvýšení sazby DPH nejprve z pohledu neplátce DPH. Ten má situaci o něco jednodušší než plátce DPH. Pro něj tato změna de facto znamená zdražení vstupů nakupovaných surovin o 4%. Pokud tedy nechce jídelna od 1.1.2008 poskytovat strávníkům menší porce při zachování shodné ceny oběda, měla by v souladu se zdražením cen vstupů (nakupovaných potravin) provést zdražení svých výstupů (prodejních cen uvařených jídel). U neplátce DPH tak ke dni účinnosti novely zákona o DPH může dojít k rekalkulaci finančním norem resp. prodejních cen obědů pro všechny typy strávníků.


Plátce DPH
U plátce DPH je situace na pochopení maličko složitější. Zatímco neplátci DPH se vstupy zvýšením sazby DPH zdražují, u plátce DPH toto neplatí. Cena daňového základu u zboží zůstává totožná, mění se pouze výše ceny DPH. Plátce DPH však k 1.1.2008 musí provést zdražení svých výstupů v souladu se zvýšením sazby DPH.
Zrekapitulujme si tuto skutečnost na oblíbeném příkladu s jedním banánem, který znáte z našich metodik.

Při původní sazbě 5% banán bez DPH stojí 10 Kč, banán s DPH stojí 10.50 Kč. Pokud jídelna – plátce DPH – dá banán k obědu cizímu strávníkovi:

 • za banán zaplatí jídelna 10.50 Kč
 • ve výdejce bude banán za 10 Kč v nákladech
 • při zúčtování DPH na vstupu stát vrátí jídelně 0.50 Kč
 • jídelna má v nákladech za banán 10.00 Kč a tak přesně naplnila finanční normu
 • strávník zaplatil jídelně za banán částku 10 Kč bez DPH a k tomu 0.50 Kč DPH (protože platba není od DPH osvobozena)
 • v nákladech jídelny bude 10 Kč, ve výnosech bude též 10 Kč.

Pokud ale dojde ke zvýšení sazby DPH z 5% na 9% a nedojde ke zvýšení prodejní ceny oběda, pak bude situace vypadat následovně:

 • za banán zaplatí jídelna 10,90 Kč vč. DPH (došlo ke zdražení cen vstupů v rovině ceny DPH)
 • na výdejce bude banán za 10 Kč v nákladech
 • při zúčtování DPH na vstupu stát vrátí jídelně 0,90 Kč
 • jídelna má v nákladech banán za 10,- Kč a tak přesně naplnila finanční normu (finanční normu není nutné u plátců DPH zvyšovat)
 • strávník zaplatí za banán částku 10,50 Kč včetně DPH z nichž v nových sazbách činí přibližně 9,60 cenu základu a 0,90 cenu DPH. Cenu DPH 0,90 Kč však musí plátce DPH odvést finančnímu úřadu jako svou daňovou povinnost
 • v nákladech tak jídelna má banán za 10,- Kč, ve výnosech ale má banán pouze za 9,60 Kč! To je samozřejmě špatně, proto je nutné provést zdražení prodejní ceny oběda na cenu 10,90 vč. DPH.

Také u osvobozených strávníků (§ 57 – výchova a vzdělávání) bude situace vypadat po zvýšení sazby obdobně:
Banán bez DPH stojí 10 Kč, banán s DPH stojí 10.90 Kč. Pokud jídelna – plátce DPH dá banán k obědu dětskému strávníkovi:

 • za banán zaplatí jídelna 10.90 Kč (sazba 9%)
 • ve výdejce bude banán za 10 Kč v nákladech
 • při zúčtování DPH z daňového přiznání na konci čtvrtletí se dostane do nákladů ještě ten chybějící 0.90 Kč
 • jídelna plátce DPH má v celkových nákladech za banán 10.90 a tak přesně naplnila finanční normu vyjádřenou v ceně vč. DPH
 • strávník zaplatil jídelně za banán částku 10.90 Kč, která je osvobozena od DPH – tzn. celá tato částka bude ve výnosech
 • v nákladech jídelny bude 10.90 Kč, ve výnosech bude též 10.90 Kč.


Z výše uvedených příkladů jasně vyplývá nutnost rekalkulace a zdražení cen obědů (v rovině ceny vč. DPH) u plátců DPH při zachování totožného finančního normativu.
Pro koncového strávníka/odběratele, který není plátcem DPH, tedy dochází ke zdražení. Naopak u koncového strávníka/odběratele, který je plátcem DPH, k žádnému zdražení nedochází (základ daně je totožný).

Pavel Fencl, účetní specialista firmy Veřejná informační služba Plzeň

Autor: Pavel Fencl

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Blanka

  Limit DPH
  Mě by spíš zajímalo, zda nedojde ke zvýšení limitu, kdy se ješte DPH neplatí. Logické by to bylo, ale co je dnes logické? Úplně logické by bylo, aby školní jídelny byly osvobozeny od DPH úplně, i když částečně vaří i pro jiné strávníky.