Přeskočit na obsah

Je vás dvakrát tolik!

V posledních měsících se výrazně zvýšil počet přístupů na portál a začínají ho používat noví návštěvníci, často i mimo obor. Opakovaně se objevují stejné otázky a řeší se podobné problémy. Článek podává novým uživatelům (a nejen jim) přehled o možnostech portálu a  snaží se odpovědět na všechny opakující se otázky.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

V prvním čtvrtletí roku 2007 se prudce zvedl počet přístupů na portál. Zatímco v roce 2006 jsme zaznamenali měsíční průměr 30,5 tis. přístupů, v 1. čtvrtletí 2007 to bylo 56 tis, tj. 91% více.

Tento fakt by si jistě zasloužil podrobnější rozbor. Spokojme se ale s konstatováním, že portál Jídelny.cz používáte dvakrát tolik. Možná portál navštěvuje více lidí, více pracovnic a pracovníků jídelen nebo nových zájemců o stravování v jídelnách. Mnozí soudí, že návštěvníků je pořád stejně, jen se prostě více diskutuje v diskusním fóru. Všechny tyto hypotézy jsou možné.
Je ale zjevné, že na portálu Jídelny.cz se začali ve větší míře objevovat lidé, kteří pracují zcela mimo obor, ale také vedení škol (ředitelé, ekonomové) a rodiče. Dlouholetí návštěvníci portálu jistě prominou, že následující řádky věnujeme právě novým návštěvníkům.

Pro nové návštěvníky
Pro nové návštěvníky nejprve stručné představení portálu. Jídelny.cz jsou portál určený pro hromadné (účelové) stravování: pro školní a závodní jídelny, jídelny nemocnic, ústavů sociální péče, dětských domovů, vysokoškolské menzy. Portál existuje od roku 2003 a kromě vlastních internetových stránek nabízí i další aktivity – převážně vzdělávací akce.
Kromě odborných článků na portálu najdete také diskusi, databáze jídelních lístkůreceptů, odbornou poradnu, přehled zákonů se zaměřením k oboru, katalog dodavatelů, nabídku prácebazar
Noví návštěvníci mění uživatelskou strukturu portálu. Rádi bychom nabídli zajímavé informace všem skupinám návštěvníků, i těm novým. K tomu ovšem potřebujeme lépe poznat nové profesní složení našich uživatelů. Pomozte nám v tom, prosím.
Odpovězte na anketní otázku Kde pracujete? Všem hlasujícím předem děkujeme.

Časté otázky v diskusi
Do redakce portálu jsou v poslední době směrovány některé otázky, které se stále opakují a na které jsme už odpovídali. Je zjevné, že je nekladou jen noví návštěvníci, ale i vedoucí jídelen.

1. Povolené a nepovolené potraviny v MŠ
Žádný takový seznam neexistuje. Všechny potraviny, které se v ČR prodávají, jsou zdravotně nezávadné a lze je používat při přípravě stravy v hromadném stravování. Otázkou je, v jakém množství a pro jakou věkovou skupinu. Toto téma vynikajícím způsobem zpracovala v roce 2006 Ing. Eva Šulcová v článcích:
K vašim dotazům na výživu dětí v MŠ
Polotovary ve školní jídelně – ANO či NE? (1)
Polotovary ve školní jídelně – ANO či NE? (2)

2. Zařazení potravin do spotřebního koše a jeho výpočet
Spotřební koš je popsán ve vyhlášce 137/2004. Je závazný pro zařízení zařazená v registru škol a školských zařízení. V praxi často nastávají problémy v tom, do jaké skupiny koše zařadit určité nové potraviny (směsi, polotovary).
K výpočtu spotřebního koše existuje starší, ale stále používaný metodický pokyn bývalé metodičky MŠMT Ing. L. Věříšové, CSc.
Metodika pro výpočet spotřebního koše, 1.část
Metodika pro výpočet spotřebního koše, 2.část
Metodika pro výpočet spotřebního koše, 3.část

V mnoha případech se stačí přečíst složení výrobku (musí být na etiketě) a zařadit výrobek buď podle převažujícího druhu nebo poměrem podle dvou hlavních převažujících komponent.

3. K čemu je vzkazovník
Vzkazovník – okénko pro poslání vzkazu do redakce – slouží k poslání vzkazu do redakce: připomínky, kritiky či pochvaly, náměty, co a jak bychom měli dělat, připomínky k portálu a jeho akcích apod. Vzkazovník nechápejte, prosím, jako možnost, jak položit redakci portálu odborný dotaz s tím, že redakce zajistí odpověď. V měsíci březnu došlo do redakce kolem 60 dotazů, v některé dny i 4 a více. Redakce nezaměstnává odborníky, kteří by mohli rychle a kvalifikovaně na tyto dotazy odpovídat. Musíte se s nimi obrátit na vaše vedení, daňové a účetní poradce, právníky apod.

4. Poradna
Na zařazení vašeho dotazu do poradny není automatický nárok. Redakce do poradny vybírá jen některé dotazy, které jsou nějak zajímavé, které se opakují a které by mohly zajímat širší okruh čtenářů.

5. Podle jakých norem vaří kuchyně
Kuchyně mohou používat různé soubory receptur, záleží na věku strávníků a typu stravování. Mohou rovněž používat vlastní receptury. Musí se ovšem vejít do finanční normy (stanoveného stropu financí) a musí dodržet spotřební koš.

Jídelní lístky a Recepty
Sekce Jídelní lístky a sekce Recepty jsou poměrně dost navštěvované. Ale jen málo návštěvníků do těchto databází přispěje! Kde jinde než v jídelnách mohou nové a zajímavé jídelníčky či receptury vzniknout. Podělte se o ně, prosím, s ostatními! Některé z vás nám receptury již posílají, děkujeme.

Chcete-li recepturou či jídelníčkem přispět, můžete ho poslat ke zveřejnění do redakce na adresu redakce@jidelny.cz.


 

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se