Přeskočit na obsah

Jen bezpečné potraviny jsou pro nás dobré

Potravinové předpisy zachraňují životy – to je motto letošního ročníku Mezinárodního dne bezpečnosti potravin. Ten každoročně připadá na 7. června. Chcete se o bezpečnosti potravin dozvědět více? Rádi byste na toto téma upozornili i své strávníky? Následující řádky vám s tím pomohou.

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech
Jen bezpečné potraviny jsou pro nás dobré

Valné shromáždění OSN vyhlásilo 7. červen Mezinárodním dnem bezpečnosti potravin na svém zasedání v roce 2018. Po celém světě se totiž stále vyskytuje mnoho nemocí, které pramení z potravin a jídla, a někdy mohou mít i tragický konec. Většině těchto onemocnění lze předejít – a právě na to mají upozornit aktivity spojené s Mezinárodním dnem bezpečnosti potravin.

Úkoly Mezinárodního dne bezpečnosti potravin

Úkoly, které chce Mezinárodní den bezpečnosti potravin řešit, se dají rozdělit do 4 oblastí:

  1. Seznamovat veřejnost s problematikou bezpečnosti potravin
  2. Přinášet návody na prevenci nemocí z potravin
  3. Zlepšovat spolupráci při zajištění bezpečnosti potravin napříč různými odvětvími (prvovýroba, zpracovatelský průmysl, obchody, státní organizace, spotřebitelé)
  4. Hledat a podporovat nové způsoby zajištění větší bezpečnosti potravin

Všichni jíme, nakupujeme potraviny, vaříme. Je proto důležité, abychom věděli, že jen bezpečné potraviny jsou pro nás dobré. Než se jídlo z pole dostane až na náš stůl, projde obvykle dlouhou cestou, během níž čelí mnoha rizikům: virům, bakteriím, plísním, škůdcům, chemickým přípravkům… Je nutné s jídlem zacházet tak, aby byla tato rizika co nejmenší a nedocházelo k jeho znehodnocení.

Motto letošního ročníku: Potravinové předpisy zachraňují životy!

Potravinové předpisy představují způsob, jak zajistit bezpečnost a kvalitu potravin a jídla. Upravují způsob manipulace s potravinami pro pěstitele, zpracovatele, obchodníky i kuchaře. Definují maximální množství povolených přísad i různých kontaminantů tak, aby to bylo bezpečné. Určují, jak potraviny označovat z hlediska výživy a výskytu alergenů. Základem pro potravinové normy, vyhlášky i další předpisy v jednotlivých zemích jsou normy publikované organizací Codex Alimentarius (česky potravinářský zákoník). Jde o mezinárodní organizaci, která byla založena z popudu Organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) a Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 1963, a tak letos uplyne 60 let od jejího vzniku. Česká republika byla tehdy mezi zakládajícími členy.

Nejde o to jenom předpisy vydat, ale také je uvést do každodenní praxe a dodržovat. Však to sami známe ze svých provozů! Základním předpisem, kterým se musíme řídit, je vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby. Kromě toho máme v každé školní kuchyni vypracovaný systém HACCP, díky němuž máme vytipované rizikové momenty v příjmu a zpracování potravin i výdeji hotového jídla, tzv. kritické body, kterým musíme věnovat větší pozornost, abychom předešli jakémukoli znehodnocení. Nestačí ale jenom znát vyhlášky a mít správně napsanou příručku HACCP. Je třeba se jimi skutečně řídit a být si možných rizik skutečně vědom. Každý strávník k nám přichází s důvěrou, že jídlo, které mu nabízíme, je nejenom chutné, ale skutečně bezpečné a nepřivodí mu žádnou zdravotní újmu.

Bližší informace o bezpečnosti potravin

Chcete se o bezpečnosti potravin dozvědět více? Rádi byste na toto téma upozornili i své strávníky? Díky internetu je to snadné. Bezpečnosti potravin, jejich označování a dalším souvisejícím tématům jsou věnovány stránky na webu Ministerstva zemědělství. Spousta dalších článků, ale i různých obrázků a letáčků je k dispozici na specializovaných stránkách o bezpečnosti potravin.

Zdenka Macháčková – ředitelka Školní jídelny v Chlumci nad Cidlinou

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se