Přeskočit na obsah

K čemu je jídelnám hodnocení jídelníčku?

Portál Jídelny.cz již několik let zajišťuje hodnocení jídelníčků. Zatímco některé jídelny jsou z této služby nadšené, mnoho dalších se tváří skepticky a uvádí, že to nemá praktické použití. Do dnešního článku jsme pro vás posbírali zkušenosti našich zákazníků. K čemu jim je hodnocení jídelních lístků?

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Když před několika lety začal portál Jídelny.cz nabízet hodnocení jídelníčků, vstupovali jsme všichni do neprobádané oblasti. Pokusy o hodnocení jídelníčků sice byly, ale byly jen náhodné a málo systematické. V jídelnách jste nevěděli, co od této služby můžete čekat a jak hodnocení využít.
Doba však pokročila a mnoha z vás neuniklo, že dnes již zajišťujeme hodnocení pravidelně, každý měsíc obvykle čtyři jídelníčky. Při hodnocení se uplatňuje nejen pohled na skladbu jídelníčku, vhodnost používaných potravin, obměnu technologických postupů, vhodnost určitých kombinací jídel. Záleží také na přiměřenosti jídel věku strávníků, barevnost jídel, ročním období apod. Pokročili jsme již tak daleko, že při hodnocení se bere do úvahy i použití určité technologie či mimořádná situace, ke které v jídelně došlo. Celý tým lidí, kteří hodnocení zajišťují, se snaží, aby hodnocení věrně odráželo výživovou hodnotu jídel i úsilí, které jejich přípravě jídel personál věnuje.

K čemu je jídelně hodnocení jídelníčku?
V řadě jídelen o hodnocení nemají zájem. Nevědí, k čemu by jim to bylo, považují to za zbytečnou věc, dokáží si jídelníček zhodnotit sami. Jiné jídelny přitom volají a prosí, abychom jim hodnocení zajistili:
a) Nejsou si kvalitou svého jídelníčku jisty a chtějí znát názor odborníka.
b) Chtějí hodnocení ke svému jídelnímu lístku doložit a prezentovat tak rodičům a veřejnosti kvalitu své práce.
c) Chtějí jídelní lístek a jeho hodnocení použít jako obranu před stěžujícími si rodiči, učiteli a cizími strávníky.
d) Musí tento dokument dodat vedení školy jako přílohu k výroční zprávě školy.

Hodnocení můžete často shlédnout na webových stránkách školy a nebo jídelny (viz Všestary, Příbram, Uherský Brod).

Hodnocení a cizí strávníci
Ředitelé a zřizovatelé často nutí jídelny k tomu, aby získaly co nejvíce cizích strávníků a přizpůsobovaly jim jídelníček, aby jídelníček byl pro tyto strávníky atraktivní. To znamená více masitých a smažených jídel, více omáček apod. Jenomže zodpovědné vedoucí se to nelíbí, protože školní stravování je pro dětské strávníky a tudíž musí vařit podle pravidel daných vyhláškou. Přicházejí nám žádosti o zhodnocení jídelních lístků vedené snahou, aby vedoucí těchto jídelen měly v ruce nějaký podklad, že je zcela v pořádku, když jsou ryby a luštěniny každý týden, že je potřeba snížit množství smažených apod. S takovým dokumentem pak je možno jít na jednání a bránit se snahám o neodborný zásah do skladby jídelního lístku.

K čemu je hodnocení řediteli?
Ozývají se nám ale i ředitelé škol a mají tutéž prosbu: zhodnotit jídelní lístek. Pan ředitel si je vědom, že není odborníkem, a při posuzování jídelního lístku váhá. Na jedné straně je tlak strávníků, na druhé straně argumenty personálu kuchyně. Proto si objedná nezávislé hodnocení. Setkali jsme se i s případem, že hodnocení řediteli pomohlo překonat nechuť kuchařek k uplatňování určitých stravovacích trendů.
Mnozí ředitelé si uvědomují, že výtečné hodnocení jídelního lístku je důležitý PR dokument a že jím lze velmi ovlivnit celkový obraz školy v očích veřejnosti. Hodnocení také používají ve výročních zprávách školy i při náboru nových žáků.

Hodnocení jídelníčku v marketingu školy
A jsme u další možnosti, k čemu hodnocení může sloužit. Klesající počet dětí školního věku postupně zvyšuje konkurenci a nutí školy k hledání nových forem práce. Jednou z těchto cest je i marketingové chování školy. Stravovací služby nepochybně k marketingu školy patří. V mnoha městech (zejména velkých) dobře vědí, že ta a ta škola je známá dobrou kuchyní, jiná škola již méně. A pozitivní odborné hodnocení jejího jídelníčku dává této pověsti punc.

Stížnosti na jídelníček
Pak ovšem dítě začne chodit do školy a jídelny a nastanou první problémy. Dítě si někdy stěžuje na školní jídelnu jen z toho důvodu, že není na některá jídla zvyklé z domova. Nebo očekává více jídel smažených a sladkých. Stěžovateli jsou však i rodiče: chtějí pro děti jídlo, o kterém se domnívají, že je jediné odpovídající, aniž by měli o skutečně vyváženém jídelníčku pojem. Vyskytnou se i oprávněné námitky a ředitel, protože není v této oblasti odborníkem, zde může narazit na výmluvy a neochotu personálu jídelny.
Nedávno jsme zajišťovali hodnocení jídelního lístku právě z tohoto důvodu. Ředitel jedné školy nevěděl, zda má ve sporu dát za pravdu rodičům nebo vedoucí jídelny. Dostal hodnocení podporující kvalitu práce jídelny a napsal nám, že teď má v ruce argument pro rozhodnutí.

Bojíte se negativního hodnocení?
Hodnocení jídelníčku může být pochopitelně i negativní a rozumíme tomu, že se ho bojíte. To však nemusí být způsobeno jen špatným personálem či nevhodným složením stravy. Jeho příčinou může být i nevyhovující technologické vybavení kuchyně. Dokument s odborným hodnocením jídelníčku tak může pomoci i jako argument u zřizovatele při získávání financí na nové vybavení.

Zájemců je více a dotace málo
Hodnocení jídelních lístků zajišťujeme již několik let a v poslední době přitom spolupracujeme s Ústavem preventivního lékařství LF MU Brno. Díky malé dotaci, kterou pro tento účel máme přidělenu, zatím jídelny za hodnocení neplatily nic. Jenže zájemců přibývá a dotace přestává stačit. Některým zájemcům také nevyhovují podmínky, za kterých jsme ochotni hodnocení dotovat. Jaké ty podmínky jsou?
– Jídelní lístek nesmí mít příliš komplikovanou strukturu (např. celodenní stravování s výběrem z více jídel), protože pak by vyčerpal finanční prostředky třeba i pro dva další.
 – Jídelna musí souhlasit s neanonymním zveřejněním jídelního lístku včetně hodnocení na portálu Jídelny.cz.
Aby se dostalo na všechny, zajistili jsme i hodnocení většího počtu jídelníčků a za úplatu. Pokud bude dotace vyčerpána a zájemce bude na hodnocení trvat, nebo nebude souhlasit s podmínkami, rádi mu hodnocení zajistíme, ale bude si tuto práci hradit.

Jak si hodnocení jídelníčku objednat
– Hodnocení se objednává u redakce portálu Jídelny.cz na adrese redakce@jidelny.cz.
– Počet jídelních lístků, jejichž hodnocení je hrazeno z dotace, je však omezený na 4 ks měsíčně.
– Jídelníčky také musí vyhovovat podmínkám pro udělení dotace. O splnění podmínek rozhoduje redakce.
– Ostatní jídelníčky nebo jídelníčky nevyhovující podmínkám hradí zájemci na základě individuální kalkulace.
– Úplné podmínky této služby a přesný postup, jak ji objednat, naleznete zde.
– Jídelníčky škol a jejich hodnocení si můžete prohlédnout na stránkách portálu Jídelny.cz.

 Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se