Přeskočit na obsah

Kalkulace ve školních jídelnách

Správně sestavená kalkulace jídla je velkým pomocníkem každé jídelny. Jde-li pouze o obědy pro žáky, je to snad jednoduché, co ale když se stravují i další strávníci, když jídelna odvádí DPH? Seznamte se na praktických příkladech s tím, jak vytvořit dobrou kalkulaci a co vše do ní zahrnout.

Autor: Marta Kacálková

Aktualizováno k 1. 11. 2018.

Co potřebujeme ke kalkulacím?

Abychom kalkulace sestavili správně, potřebujeme nákladové účty, nejlépe z předchozího kalendářního roku, a to pouze pro školní jídelnu, pokud je jídelna součástí školy. S tímto by měla pomoct hospodářka školy. A také počet uvařených obědů, svačin, večeří a spotřebovaných surovin. Je to velmi důležité pro sestavení dobré kalkulace pro následující období – kvalifikovaný odhad.
Dále ovlivňuje kalkulaci to, zda je organizace plátcem nebo neplátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Pokud se sestaví dobrá kalkulace hned na začátku, jsou pak snadnější změny kalkulace při zdražení potravin, nárůstu energií a třeba i změně sazby DPH.

Kalkulace na jeden uvařený oběd v DČ – obecný vzorec

Hodnota potravin
+ osobní režie
 věcná režie (výrobní + správní režie )
+ zisk
= základ daně
+ daň z přidané hodnoty
= plná cena oběda

Hodnota potravin – Jde většinou o normativ věkové kategorie nad 15 let podle vyhl. č. 107/2005 o školním stravování, ale může to být i jiná částka podle požadavků strávníků (např. mohou dostávat 120 g maso na porci) nebo stravování sportovců, celodenní stravování, různé akce apod.
Osobní režie – Mzdové náklady na jeden oběd. Do těchto mzdových nákladů se počítají hrubé mzdy zaměstnanců školní jídelny, odvody SP a ZP, náhrady za pracovní neschopnost a odvod do FKSP.
Mzdová režie může být trochu rozdílná pro hlavní činnost a pro doplňkovou činnost organizace, protože pro hlavní činnost se poskytuje komplexní stravovací služba a jsme zřízeni pro hlavní činnost – školní stravování. Doplňková činnost je na doplnění a využití kapacit a můžou se např. jen vyvážet obědy, neposkytuje se kompletní stravovací služba.
Věcná režie – Materiálové náklady a spotřeba energií na uvaření oběda. Ekonomický úsek byl měl rozdělit veškeré náklady školy na provoz školy a na provoz jídelny, tak aby bylo možné stanovit kalkulaci na jeden uvařený oběd. Patří sem především spotřeba materiálu mimo potravin, spotřeba energií, opravy budovy, přístrojů, ale také telefony, internet, SW, různé poplatky, ochrana objektu apod., pojištění, odpisy DHM a nákup majetku od 3 tis. do 40 tis. Kč
Zisk – Za účelem zisku se provádí doplňková činnost, takže zisk je pouze u této činnosti. Zisk si musí organizace stanovit sama. Nejlépe mezi 3 -10 % ze součtu = hodnota potravin+mzdová režie+věcná režie).

Kalkulace prakticky – příklady

Při kalkulaci (kvalifikovaném odhadu) ceny vycházíme z určitého období, např. minulé účetní období, nejlépe minulý kalendářní rok. Na následující rok se vychází z předpokládaného počtu jídel. Je dobré kalkulaci sledovat i během roku, a pokud, některá část kalkulace přesáhne odhad, je potřeba přepracovat kalkulace a neprodleně zdražit cenu oběda. Po skončení roku se provede kontrolní výsledná kalkulace v doplňkové činnosti.

Příklad – stanovení věcné režie v DČ v tis. Kč
Předpokládaný počet obědů v tis.21
Provozní materiál30
Energie, voda65
opravy10
Cestovné, služby18
Ostatní náklady, odpisy, drobný majetek27
Věcná režie celkem150
Věcná režie na 1 oběd v DČ7,14 Kč
Příklad – kalkulace na 1 oběd v Kč
Kvalifikovaný odhadVýsledná kalkulace
potraviny25,0025,00
osobní režie22,8023,00
věcná režie 7,006,87
zisk1,721,65
Základ daně56,5256,52
DPH 20 %8,488,48
Plná cena65,0065,00

Jak rozdělit náklady mezi hlavní činnost a doplňkovou činnost

 Pokud vaří jídelna pouze obědy, je rozdělení jednoduché, např. počet uvařených obědů v hlavní činnosti ku počtu obědů v doplňkové činnosti. Získá se poměr a tímto poměrem se rozdělí všechny společné náklady pro tyto činnosti. Takto rozdělené skutečné náklady se použijí jako náklady do kvalifikovaného odhadu cen pro následující období.
Jiná situace nastane, pokud jídelna dělá obědy, svačiny a večeře. Tam je vhodnější poměr mezi spotřebovanými potravinami. Pokud jídelna dělá vše v hlavní činnosti, není potřeba tyto náklady rozdělovat.

Marta Kacálková, ředitelka Školní jídelny Žamberk

Autor: Marta Kacálková

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: lelu

  přepočet svačinek a přesnídávek v MŠ
  Dobrý den ,při výpočtu kalkulace se musí přepošítat svačinky a přesnídávky na obědy a to tak,že se počet vydaných svačinek a přesnídávek za rok dělí částkou 2,5.Nebo to už neplatí?

 • Autor: čivava

  sazba DPH ve výpočtu
  Dobrý den,
  chci se jen zeptat, zda se v kalkulaci používají ceny s DPH nebo bez? Nikde jsem to nevyčetla. Děkuji

 • Autor: Sartuna

  jak na kalkulaci v MŠ
  Dobrý den,
  také by mě zajímalo jak přepočítat přesnídávky, a svačinky k obědům a vytvořit cenovou kalkulaci. Zatím jsem se to nikde nedočetla.