Přeskočit na obsah

Kde může vedoucí školní jídelny ušetřit čas

Připadá vám, že některé úkoly zabírají příliš času? Opravdu musí být tak časově náročné, nebo se někde dá ušetřit čas? Na příkladu několika běžných činností vedoucí školní jídelny vám ukážeme, jak si usnadnit práci a získat čas, který můžete věnovat něčemu jinému.

Autor: Zdeněk Král
Kde může vedoucí školní jídelny ušetřit čas

Příčin, proč vedoucí školní jídelny neustále řeší nedostatek času, může být mnoho. Mezi časté patří i nedostatečné zaškolení při přebírání jídelny. I to může mít více důvodů, vedoucí převzala jídelnu s tím, že takto se to tu vždy dělalo a má to tak být. Na následujících řádcích si pomocí krátkých příkladů z praxe ukážeme, že i na základních, zdánlivě jednoduchých činnostech lze ušetřit čas a zefektivnit práci. Projdeme si některé vybrané úkony či situace, s kterými jsem se setkal na jídelnách, a doporučení, jejichž aplikací vedoucí mohou ušetřit čas.

Výběr záloh

Příklad: Jídelna se potýká s dlužníky, vybírá zpětně za odebranou stravu, ne všichni rodiče jsou disciplinovaní a řádně hradí odebranou stravu, jak tomu předejít, lze vybírat zálohu, v jaké výši?

Řešení: Doporučuji výběr záloh, i z toho důvodu, že nedochází k porušování rozpočtové kázně, zároveň má vedoucí větší kontrolu nad dlužníky. V případě nezaplacení zálohy může „zavčas“ strávníka upozornit, případně odhlásit stravu do výše konta, podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. Zařízení školního stravování může stanovit zálohu na úplatu nejvýše na dva měsíce, nedohodne-li se se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jinak.

Přeplatky a jejich vracení

Příklad: Často i ze strany kontrolních orgánů se setkáváme s názorem, že jídelna, která vybírá zálohou, musí vracet přeplatky od určité částky nebo i několikrát ročně. Vedoucí potom každý měsíc stráví spousty času s hlídáním výše přeplatků a musí je vracet nad určitou částku. Je to nutné? Jak tomu předejít?

Řešení: Výběr záloh je stanoven vyhláškou č. 107/2005 Sb., která určuje, že můžete vybrat zálohu maximálně na dva měsíce dopředu, to ale neznamená, že u strávníků nemůžete mít vyšší přeplatek. To žádný zákon nezakazuje. Je ale potřeba, aby měla jídelna ve svém vnitřním řádu ošetřeno, jak se vybírá, jak se vrací. Ani přeplatky na konci školního roku není nutné vracet všem. Jsou jídelny, kde vrací pouze odchozím strávníkům. Ale abyste nebyli nařčeni za zadržování peněz, je dobré to ošetřit ve vnitřním řádu i možností vratky na vyžádání. Nejlepší řešením je vybírání záloh pomocí složené jistiny.

Výběr jistinou

Příklad: Rodiče volají na jídelnu ohledně vysvětlení částky za stravu, vedoucí jim pak složitě a zdlouhavě vysvětluje, proč byla stržena právě ta konkrétní částka.

Řešení: Nastavit vybírání pomocí jistiny. Strávník složí na počátku zálohu (jistinu), která je evidována na jeho kontě. Jídelna poté dopočítává každý měsíc částky na základě skutečně odebrané stravy. Výhodou tohoto systému je mimo jiné i jednodušší pochopení strhávané částky pro rodiče, a tím i ušetření zdlouhavého vysvětlování strhávaných částek.

Samostatný účet pro školní jídelnu

Příklad: Škola má jeden účet. Vedoucí i účetní mají problém odkontrolovávat si pohyby samostatně pro jídelnu.

Řešení: Škola či jídelna může mít více běžných účtů. Doporučuji zavést samostatný běžný účet na stravné a úhradu potravin. Výhodou je lepší kontrola.

Finanční bilance – nulování ke konci roku

Příklad: Vedoucí „čaruje“ ke konci roku s výdejkami tak, aby vyhověla paní účetní a dosáhla ve výsledku nulové bilance. Je toto potřeba?

Řešení: Není. Finanční bilance je z účetního pohledu pohledávkou nebo závazkem ke strávníkovi. Není třeba ji nulovat. Naopak ji můžete převést do dalšího období. Jde jen o to, udělat účetní zápis, kterým ji převedete do dalšího účetního období. Samozřejmě je ale potřeba držet finanční bilanci v rozumných hranicích podchycených ve směrnici školní jídelny.

Uvedli jsme si několik nejčastějších příkladů z běžné školní jídelny. Pokud jste se našli i jen v jednom nejjednodušším příkladu, určitě se vyplatí udělat určitá opatření, která vám pomohou s úsporami času.

Zdeněk Král – servisní technik VIS Plzeň

Autor: Zdeněk Král

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se