Přeskočit na obsah

Máslo pod drobnohledem

Snažíte se do vaší jídelny nakupovat kvalitní máslo nebo sledujete hlavně jeho cenu? Jaká másla jsou vůbec na trhu? Másla byla v poslední době tématem několika rozsáhlých testů. Seznamte se s jejich výsledky.

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Máslo se u nás těší vysoké oblibě a ročně ho Češi spotřebují kolem 5 kg. Čas od času se máslo stane středem zájmu nejen státních kontrolních orgánů, ale i spotřebitelských organizací, které provádějí testy potravin a dalšího zboží. Shodou náhod se v posledních měsících věnovaly testům másla Státní zemědělská a potravinářská inspekce, časopis dTest a magazín Test DNES. V následujících řádcích vám přiblížíme, jak tyto kontroly dopadly.

Kontrola SZPI odhalila nevyhovující másla

Na podzim roku 2015 se na kontrolu jakosti másla zaměřila Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Její zaměstnanci odebrali v maloobchodních prodejnách 32 různých šarží másla, u kterých bylo kontrolováno, zda jejich složení odpovídá právním přepisům. Složení másla je jednoznačně upraveno Evropským nařízením č. 1308/2013: je to výrobek s obsahem mléčného tuku nejméně 80 %, avšak méně než 90 %, s obsahem vody nejvýše 16 % a nejvyšším obsahem tukuprosté mléčné sušiny do 2 %.

Mezi vzorky byla jak másla vyrobená v Česku, tak i zahraniční. Laboratorními zkouškami bylo zjištěno, že dvě šarže másla od stejného belgického výrobce překračují závazný limit pro obsah vody a tím vlastně klamaly spotřebitele. Potěšitelné je, že ostatní vzorky másel byly v pořádku.

Testování v dTestu

Test másla se stal hlavním tématem 1. letošního čísla měsíčníku dTest. Tam si pro své zkoušky vybrali 28 různých másel, z toho 2 másla se smetanovým zákysem, a zaměřili se nejen na obsah tuku a vody, ale i na senzorické vlastnosti (vzhled, barva, chuť, vůně a konzistence), na obsah nežádoucích látek (polychlorované bifenyly, dioxiny, pesticidy) a na informace uvedené na obalu.

Ve čtyřech vzorcích bylo více vody

Výsledky laboratorního šetření ukázaly, že ve čtyřech máslech byl překročen povolený obsah vody. Nejvíce (17,1 %) jí bylo ve výrobku Moravia Máslo Tradice z Vysočiny od výrobce Bohemilk. Obsah tuku, který vlastně ovlivňuje chuť másla i hotových pokrmů, byl ale u všech výrobků v pořádku. Nejtučnější byly Bio máslo Milko z Polabských mlékáren a máslo z Mlékárny Kunín, které obsahovaly 85 % tuku. Přitom je vhodné poznamenat, že všechna másla obsahovala pouze povolený mléčný tuk.

Senzorické hodnocení

Senzorického hodnocení se zúčastnilo pět odborníků, kteří ochutnávali másla namazaná na bílém pečivu. Nejlépe ohodnotili České máslo z mlékárny v Hlinsku pro jeho příjemnou vůni, dobrou chuť a přiměřenu konzistenci a vzhled. I většina dalších výrobků dopadla v této části testu dobře. Našla se však i taková másla, která bychom kvůli lojovité chuti nebo zatuchlém zápachu v kuchyni neradi viděli. Za zmínku stojí, že jedno máslo obsahovalo kvůli docílení příjemného nažloutlého zabarvení karoten (povolené barvivo).

Informace na obalech

Další část testu se zaměřila na informace uváděné na obalech. Nešlo přitom jen o to, zda údaje o množství tuku souhlasí s laboratorními zjištěními. Komise se zajímala i o marketingové slogany, kterými chtějí výrobci přitáhnout pozornost kupujících. Atmosférou z počátku 20. století na nás dýchnou věty „oblaží vaši chuť“ nebo „toto jest zaručenou novinkou“ a můžeme se nad nimi jen shovívavě pousmát. Poněkud zavádějící je však tvrzení „roztíratelné máslo z Vysočiny“, protože při testování nebyla jeho roztíratelnost v porovnání s ostatními lepší.

Test másla v magazínu Test DNES

Shodou okolností se další test másla objevil začátkem ledna také ve spotřebitelském magazínu Test DNES. Ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR v něm otestovali 12 másel vyrobených v Česku. Zajímali se v prvé řadě také o obsah tuku a vody – a všechna másla vyhověla předepsaným požadavkům. V další části došlo na mikrobiologické vyšetření vzorků se zaměřením na plísně, kvasinky, bakterie i antibiotika. Ani zde nebyla zjištěna žádná pochybení.

Závěr testu: dobrá úroveň kvality

Senzorické posuzování másel proběhlo na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Zúčastnilo se ho sedm odborníků, kteří ověřovali, jak testovaná másla voní, chutnají a jak se roztírají. Nejlepší známky u nich získalo Máslo Dr. Halíř a Čerstvé máslo Poděbrady. Nejhůře v této části dopadlo Bio máslo Milko, a to zejména díky nepříjemné vůni a špatné roztíratelnosti. K podobnému ohodnocení tohoto másla došla také komise časopisu dTest. Za celkového vítěze bylo označeno máslo Dr. Halíř, které porotě nejvíc chutnalo a navíc bylo nejlevnější.

Závěr tohoto testu másel je potěšitelný, protože nebyly shledány žádné nedostatky, které by snižovaly jejich kvalitu. Také prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. z VŠCHT, která se podílela na hodnocení, byla úrovní másel mile překvapená a celkově ji shrnula jako dobrou.

Značka hraje při rozhodování hlavní roli

Redaktoři dTestu i Testu DNES se ve svých komentářích dotýkají i zajímavostí tykajících se výrobců a prodejců másla a jejich označení. Jako u jiného zboží i u másla hraje často při nákupu hlavní roli značka a ne konkrétní výrobce. Toho lze určit až rozšifrováním povinně uvedeného údaje v oválku na obale. Např. máslo, které má ve svém názvu Poděbrady a prodávají ho Polabské mlékárny sídlící v Poděbradech, se někdy vyrábí v mlékárně v Opočně a někdy v Čejetičkách. Tam se ale také vyrábí máslo s nepřehlédnutelným označením Mlékárna Kunín…

Být stále ve střehu

U obou testů můžeme nalézt i informace, které už pro mnohé z nás v jídelnách nejsou žádnou novinkou. Týkají se výrobků označovaných jako máslo selské, tradiční, čerstvé, stolní, farmářské, máslo se smetanovým zákysem nebo směsný roztíratelný tuk: co je pro jednotlivé druhy charakteristické a jaké jsou mezi nimi rozdíly. Při nakupování bychom si měli dát pozor na výrobky, které vypadají jako máslo, často jsou v nabídkových katalozích vyobrazeny hned vedle másla, ale skutečná másla to nejsou. Mají podobný velikost i vzhled obalu, na kterém ale nenajdete slovo „máslo“ – tím by výrobci porušovali zákon. Obsahují totiž větší množství rostlinného tuku než mléčného. Do střetu se zákonem se nedostávají ani případy, kdy máslo vypadá na první pohled jako čtvrtkilové, ale přitom váží jen 200 g. Nakupování (a to nejen másla) nás tak nutí být stále ve střehu!

Zdenka Macháčková je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Autor: Zdenka Macháčková
je vedoucí ŠJ ve Všestarech

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se