Přeskočit na obsah

Metodický pokyn MŠMT k odměňování

22.3.2007 se na www stránkách MŠMT objevil aktualizovaný metodický pokyn k odměňování ve školství a k použití Katalogu prací. Chcete vědět, kam MŠMT doporučuje zařadit vedoucí a další profese ve ŠJ? Jakou mají mít platovou třídu?

Autor: Ing. Pavel Ludvík

22.3.2007 se na webových stránkách MŠMT objevil aktualizovaný metodický pokyn č. j.: 30 207/2003-25 k odměňování pracovníků ve školství a k jejich zařazování podle Katalogu prací. Dokument má více než 40 stran, je ve tvaru DOC nebo PDF a lze si ho stáhnout zde.

Základy odměňování – nutné minimum
V úvodu se konstatuje, že materiál je určen jako pomůcka při zařazování zaměstnanců do platových tříd, má usnadnit orientaci v katalogu prací a že není pro ředitele škol a školských zařízení závazný.
V úvodní části jsou shrnuty právní předpisy, kterými se odměňování obecně řídí:
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
• nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
• nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě
• nařízení vlády č. 469/2002 Sb., katalog prací 
 
Následuje výčet paragrafů Zákoníku práce, které se týkají odměňování:
• obecná ustanovení o mzdě i platu jsou uvedena v § 109 až § 112
• odměňování mzdou obsahuje § 113 až § 121
• odměňování platem – viz § 122 až § 137
• odměně z dohod pojednávají § 111 a § 138, o odměně za pracovní pohotovost § 140

Téměř 4 strany jsou věnovány základním pojmům v oblasti odměňování: rozdíl mezi platem a mzdou, popis nenárokových a nárokových složek platu (např. typy příplatků). Dokument upozorňuje na nutnost platového výměru, vysvětluje pojmy jako platový tarif, platová třída, platový stupeň, kvalifikační předpoklady, léta praxe a náhradní doby.

Katalog prací
Následují výňatky z katalogu prací: Pedagogičtí pracovníci, společné specializované práce – psycholog a zdravotničtí pracovníci. Školní jídelny asi bude nejvíce zajímat část od str. 21 – Ostatní zaměstnanci. Zde jsou popsány náplně práce např. těchto pracovních pozic:
1.1.1: administrativní a spisový pracovník
1.2.2: mzdový  účetní
1.2.3: účetní
1.2.4: rozpočtář
1.2.5: finanční referent
1.6.4: skladník
2.5.1: cukrář-moučníkář
2.5.2: kuchař
2.5.4: prodavač
2.5.5: pracovník obchodního provozu
2.5.6: provozář

Zařazení nepedagogických zaměstnanců do platových tříd
Na straně 35 začíná Tabulka zařazení nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení do platových tříd (PT). Vedoucí školní jídelny je zde navržena k zařazení do 7.-11. platové třídy takto:

vedoucí ŠJ– součást školy,školského zařízení
7.-8. PT (provozář 2.5.6)
7.-8. PT (účetní 1.2.3)
9. PT (rozpočtář 1.2.4.)

vedoucí ŠJ – součást školy – velkokapacitní se směnným provozem
9. PT (provozář 2.5.6)

vedoucí ŠJ – samostatný právní subjekt
9. PT  (zajišťování financování organizace 1.2.5)
10. PT  (sestavování rozpočtu organizace 1.2.4)

vedoucí ŠJ – samostatný právní subjekt–velkokapacitní
11. PT (finanční referent 1.2.5 )

V dokumentu je uveden i Vzor platového výměru.

Aplikace katalogu prací
V poslední části dokumentu (Aplikace katalogu prací a vysvětlení některých pojmů) se v odstavci 3 (Zařazování do platových tříd) výslovně uvádí, že „zaměstnavatel zařazuje zaměstnance do příslušné platové třídy podle nejnáročnější činnosti, kterou na nich požaduje.“
Na závěr této části je to zdůrazněno znovu: „Vedoucí zaměstnanci škol a školských zařízení včetně ředitelů se zařazují do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sami vykonávají.“
A ještě jedna myšlenka ze závěrečného resumé: „Nedostatek finančních prostředků není důvodem pro zařazení zaměstnance do nižší platové třídy, než mu vzniká nárok podle vykonávané práce.“

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: xxxxx

  velkokapacitní kuchyně
  Která platová třída přísluší ved.stravování, která pracuje v internátní kuchyni se směnným provozem
  a je zde zapsáno 270 internátních studentů + 250
  studentu na obědy. Je to velkokapacitní kuchyně?
  Vedoucí dosud pobírá 7. pl. třídu a řed. nepřipouští
  diskusi o nějaké jiné třídě a nejvyšší vykonávaná
  práce ho vůbec nezajímá. Jaký má argument na změnu třídy?