Přeskočit na obsah

Nařčení jídelen z poškození zdraví strávníků se opakuje

Asociace ASPOS se snaží očistit jméno školních jídelen, které byly opakovaně obviněny z toho, že přípravou dietní stravy poškodily zdraví strávníků. V této souvislosti zaslala dopis ministryni školství Valachové. Seznamte se s podrobnostmi.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Asociace ASPOS v posledních měsících upoutává opakovanými protesty proti jednání některých úředníků z ministerstev, kteří v souvislosti se zaváděním dietního stravování do škol opakovaně porušují základní etické principy, jimiž by se při své práci měli řídit. Velký ohlas vzbudil zejména dopis premiérovi . O odpovědi premiéra jsme referovali v článku Větší svoboda vybojována. V posledních týdnech ASPOS usiluje o očištění jména školních jídelen, které byly opakovaně nařčeny z poškozování zdraví dětí.

Kauza poškození zdraví dětí

Oč v tomto případě jde? Na mnoha školeních a seminářích k zavádění dietního systému zaznělo, že školní jídelny přípravou dietních jídel v minulosti poškodily zdraví strávníků. Tento fakt si naše redakce ověřovala na MŠMT a odpověď Mgr. Víta Krčála, který uvedl, že o těchto případech mají jen „neindividualizované poznatky,“ potvrzovala to, co všichni ve školním stravování tušili: informaci o poškození zdraví nelze doložit žádnými hodnověrnými údaji.

Tvrzení o poškození zdraví dětí se však v září znovu dostalo na veřejnost. V časopise Řízení školy – Speciál, číslo 1/2015, byl zveřejněn článek o dietním stravování ve školství, který tuto dosud nepodloženou informaci znovu obsahuje. V článku, v části, která popisuje důvody, proč se do školních jídelen zavádí systém dietního stravování, se uvádí: „…nebyly ojedinělé případy, kdy nedodržením platných předpisů došlo k poškození zdraví dítěte.“

ASPOS si stěžuje u ministryně školství

Návštěvníka internetových stránek asociace ASPOS tak zaujme zpráva, že předsedkyně ASPOS poslala jako reakci na zmíněný článek další stížnost, tentokrát ministryni školství Kateřině Valachové. Ve svém dopisu, jehož plné znění najdete na stránkách asociace, mimo jiné píše:

Domníváme, že pokud tyto případy nelze doložit konkrétními fakty, pokud o nich existují pouze „neindividualizované poznatky“, není možné o nich psát způsobem jak v uvedeném článku. Taková vyjádření poškozují nejen dobré jméno českého školního stravování, ale i pověst MŠMT, protože to příp. „poškozování zdraví strávníka“ dlouho jen nečinně přihlíželo.

Dále asociace ASPOS žádá ministryni školství, aby upozornila RNDr. Krmíčkovou na neetičnost jejího působení v redakční radě zmíněného časopisu, protože úředník má informace související s výkonem jeho práce sdělovat především prostřednictvím oficiálních informačních kanálů zaměstnavatele. To se u této úřednice dlouhodobě neděje.

Výzva čtenářům

Protože k tvrzením, že školní jídelny poškodily dietními obědy zdraví dětí, nejsou stále žádné důkazy, vyzýváme čtenáře: Víte-li o něčem takovém, prosíme, napište to do diskuse pod tímto článkem.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Mgr. Naďa Eretová

  neočerňujeme školní jídelny
  Jako šéfredaktorka redakce školství nakladatelství Wolters Kluwer, která vydává vámi zmiňovaný, avšak nepřesně pojmenovaný Speciál pro školní jídelny, se musím velmi důrazně ohradit proti obsahu dopisu. Ani jeden z článků v uvedeném časopise neočerňuje školní jídelny, naopak. Vytrhli jste 1 větu z kontextu čtyřstránkového článku, dále je důležité zdůraznit, že se jedná o článek 4 autorek – na obsahu textu se spolupodílela MUDr. Trestrová z Ministerstva zdravotnictví, Ing. Furstová z ČŠI a Mgr. Starnovská z VNP ČAS. Celý článek i další texty v tomto periodiku se pracovnic školních jídelen zastávají a upozorňujeme mimo jiné na mnoho mýtů, které kolem školního stravování přežívají. Dále přinášíme odborné texty, které mají pomáhat pracovnicím školních jídelen zorientovat se ve změnách, které na školní jídelny dopadají. Velmi dobře si uvědomuji jejich nelehkou situaci a množství problémů, se kterými se potýkají. Právě proto vznikl tento časopis.

 • Autor: Pavel Ludvík

  Lze to tvrzení doložit?
  Mrzí mě, že to takto chápete. O vašem nakladatelství jsem se vůbec nezmínil, o vašem časopisu a zmíněném článku jen velmi okrajově. Podstatou mého článku bylo informovat o aktivitě asociace ASPOS, ale zejména o tom, že uvedené tvrzení se opakovaně objevuje na veřejnosti, aniž ho jsou úředníci schopni doložit. Nyní se bohužel objevilo ve vašem časopisu. Když se dříve objevilo jinde, upozorňovali jsme na to také.

 • Autor: Venca

  ŘŠ Speciál pro školní jídelny
  Nahládla jsem do ukázky časopisu Řízení školy – Speciál pro školní jídelny. V ukázce doslovně čtu v odstavci – Důvody novelizace vyhlášky o školním stravování ,pododstavci – tlak veřejnosti:
  „v závislosti na přibývajícím počtu dětí, které potřebují léčebnou výživu, roste tlak rodičů na řešení této oblasti. Je pravda, že mnohé školní jídelny léčebnou výživu poskytovaly, ale nebyly ojedinělé případy, kdy nedodržením platných předpisů došlo k poškození zdraví dítěte“.
  Tak tomu všemu přestávám rozumět. Poškodily ty mnohé jídelny, nebo nepoškodily?

  • Autor: Vladimír Bureš

   No o to právě jde. někteří úředníci to opakovaně tvrdí a píší do časopisů, ale na výzvu, aby předložili důkazy, odpovídají velmi vyhýbavě. A pokud na takové tvrzení nemají důkazy, neměli by to veřejně tvrdit.

   Já se domnívám, že školní jídelny v minulosti v souvislosti s vařením dietní stravy nikoho významně nepoškodili. Kdyby ano, tak toho je plná televize a noviny.

 • Autor: marcik

  Zamyslete se!!!
  Kdyby jídelny v minulosti někoho poškodily, hned by se to patřičně rozmázlo a vaření diet by se začalo řešit minimálně kvůli tomuto problému, ne kvůli tlaku rodičů nebo přibývajícím nemocným dětem. Proto své smyšlené výroky autoři nemohou doložit! Školní jídelny byly,jsou a budou snadným terčem kritiky.