Přeskočit na obsah

Nechceme rušit diskusi, ale …

V posledních týdnech se diskuse stala nejživější částí portálu Jídelny.cz, ale současně se v ní začaly objevovat některé negativní tendence. Zvulgarizoval se její styl, objevují se v ní první náznaky podvrhů a osočování firem. Redakce považuje za nutné zaujmout k těmto trendům stanovisko.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

V posledních týdnech se diskuse stala zdaleka nejživější částí portálu Jídelny.cz, ale současně se v ní začaly objevovat některé negativní tendence. Zvulgarizoval se její jazyk a styl vedení debaty; objevují se v ní první náznaky podvrhů, kdy autor píše pod jménem někoho jiného; objevují se hrubá osočování lidí a firem, pro která mají autoři jen chabé argumenty.

VIS versus Jídelny.cz
Několik diskusních témat je vedeno myšlenkou, že portál Jídelny.cz je každodenně řízen společností VIS Plzeň. K tomu následující vysvětlení:
Společnost Jídelny.cz, s.r.o. je vlastněna společenstvím 10 fyzických a právnických osob, jejichž seznam si snadno můžete ověřit v Obchodním rejstříku. Někteří vlastníci se přímo podílí na tvorbě portálu, jiní vůbec ne. Mezi vlastníky je i VIS Plzeň, avšak její podíl nečiní ani 50 %, tzn. že VIS sama nemůže rozhodovat o práci portálu.
Vlastníci společnosti se scházejí jedenkrát ročně na valné hromadě, která určuje hlavní cíle činnosti, ale ponechává na vedení portálu, jak jich dosáhne. Žádný z vlastníků nemá majoritu, tzn. k závěrům se musí dojít vzájemnou dohodou.
Jídelny.cz mají vlastní, na VIS nezávislé vedení, a v týmu, který portál tvoří, je většina pracovníků, kteří nemají s VIS žádné pracovně právní spojení. Obsah portálu je tvořen zlínskou redakcí, která zároveň koordinuje další rozvoj portálu. Ohledně portálu je tedy zbytečné vynášet či kritizovat Vladimíra Bureše, ředitele VIS, protože ten za nic nemůže, každodenní obsah portálu tvoří redakce.

Cenzura diskuse?
Za poslední měsíce v diskusi několikrát zaznělo, že její obsah je cenzurován (firmou VIS?)) Není to pravda. Do diskuse může zasáhnout pouze zlínská redakce portálu Jídelny.cz. A ta to zatím kromě asi 2 příspěvků se zjevnou reklamou nikdy neudělala. Zatím…
Všichni diskutující by si měli uvědomit, že přispívají do veřejně přístupného informačního média s velkým dosahem a že portál Jídelny.cz za diskusi nese zodpovědnost. Demokracie nespočívá v tom, že si mohu mluvit a dělat kde chci a co chci. Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Na internetových portálech je proto běžné, že nelze psát do diskuse cokoli. Nelze do ní zapisovat vulgarismy a dále vše, co by mohlo urážet jiného člověka, zejména výroky urážející rasu, pohlaví či národnost člověka. Při porušení těchto pravidel žádná redakce neváhá proti jedincům zasáhnout, příspěvek smazat nebo dokonce násilně diskusi zastavit či odstranit. O tom se můžete přesvědčit např. na těchto adresách:

Najít tyto příklady nedalo mnoho práce, dochází k nim dost často.

Bude-li tento trend vulgarizace a špinění pokračovat, jsme rozhodnuti postupovat obdobně tvrdě jako redakce jiných portálů.

Reklama v diskusi
Někdy si v diskusi doporučujete dodavatele, vyměňujete telefony a maily na ně. Zatím jsme to jen sledovali a těšili se, jaký z toho máte užitek. Začíná se toho však zneužívat. Některé firmy se neváhají prostřednictvím méně či více fingovaných zápisů tvrdě propagovat. Ve dvou případech jsme již museli zakročit. V diskusi by se neměla objevovat reklama, názvy firem, jejich výrobků a jakékoli kontakty na firmy.
A jak byste to měli udělat, když si chcete vyměnit kontakty? Předat si vlastni telefonní čísla či e-maily a domluvit se soukromě.
Je to sice trochu komplikovanější, ale pokud bychom to povolili, stane se portál jednou obrovskou a nepřehlednou inzertní tabulí.

Styl vedení diskuse
Některé debaty jsou vedeny svižně, vtipně, mají eleganci, jiné naopak připomínají pavlač, z níž se vylívají kbelíky špíny. Diskusní fórum je určeno k výměně názorů, neslouží k hanobení jiných či k publikování vlastních monologů. Váš příspěvek by měl buď končit otázkou, na kterou čekáte odpověď, nebo by měl reagovat na jinou otázku. Nezapomeňte, že účelem diskuse je najít pravdu, řešení, nikoli zadupat protivníka do země.
Byli bychom rádi, kdybyste vedli diskusi slušně, k běžné výbavě by měly patřit výrazy jako děkuji, prosím, omlouvám se nebo chcete-li, sorry.
Výkřiky jako Styďte se! Lžete! či Hanba! doprovázené mnoha vykřičníky, patří do westernových filmů, nikoli na odborný portál.
Prosím proto diskutující, aby zkultivovali své vyjadřování a sami se mezi sebou korigovali.

Napadání firem
Objevují se zápisy, tvrdě kritizující a napadající některé firmy. Jestliže kritizujete, měli byste svá tvrzení podložit důkazy, a to zejména v případě, kdy píšete kritiku velmi ostrou, stavějící kritizovaného na nebo za hranici zákona. Prosím autory, aby si uvědomili, že napadená firma se také může bránit. Není možné sice jednoduše zjistit bydliště každého účastníka diskuse, ale v určitých případech lze za pomoci internetových providerů a telekomunikačních společností vystopovat leccos.
Existuje ještě jedno nebezpečí, a to pro nás všechny. Vy, kdo navštěvujete portál, užíváte jeho služeb zadarmo. Veškerý provoz portálu je hrazen z příspěvků sponzorů. Co když sponzoři své příspěvky přestanou poskytovat? Mohou být znechuceni prostředím, v němž se objevuje jejich logo, nebo tak mohou učinit proto, že jejich firma je v diskusi bezohledně napadána a hanobena. My tak přijdeme o práci a vy o portál. Nebyla by to škoda?


Věřím, že má slova padnou na úrodnou půdu, že diskuse opět začne sloužit k tomu, k čemu má, že redakce nebude muset represivní nástroje použít. Ty se totiž obrátí vůči všem, nejen proti několika jedincům, kteří diskusi narušují. Všem slušným diskutujícím děkuji a prosím je, aby ve vlastním zájmu na těch pár nevychovanců dohlédli.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
 • Autor: Bohumil Barda

  Identifikace osob a kontakt
  Málokdo využívá možnosti napsat k příspěvku na sebe e-mail (někdo opomene při psaní vyplnit i jméno).
  Pokud by k dotazu v diskusi „pc program“ (z
  2.2.07′ 12:53) na doporučení SW paní sasasa napsala svůj mail, už by jistě měla nabídky od několika firem. Věřím, že náš portál sleduje většina dodavatelů, i když se zde otevřeně neprezentují.

 • Autor: Johana

  prosím nerušit diskuzi
  Byla by velká škoda diskuzi rušit.Vzájemně si tu radíme a pomáháme.Asi se najde všude někdo,kdo bez urážek a osočování druhých nemůže být a takhle anonymně je to pro něj velice snadné.Nešlo by tedy sem mít přístup pouze zaregistrovaní uživatelé.S tím,že emajl by byl zveřejněn pouze správci.

 • Autor: Bohumil Barda

  Registrace?
  O tomto tématu se v redakci živě diskutuje. Podle mého minimálně položka „jméno“ by měla být povinná (bez ní pak přípěvek neodešlete). Ovšem nikdo nezaručí, že do ní někdo nenapíše blábol typu „ABC“ a jsme tam, kde jsme byli. Taktéž do registrace, pokud bude čistě přes internet, můžete napsat v podstatě cokoliv. Ověřování registrace je sice možné, ale finančně náročnější a zabere čas nám i vám a některé uživatele může odradit od diskuse např. pro určitou složitost. Můj názor je jí zavést jen pro zájemce, kteří chtějí své příspěvky plně autorizovat a zabránit tak třeba podvrhům, kdy někdo by vystupoval jejich jménem.
  Neslušné přispěvatele ignorovat, vulgární po zjištění mazat.
  Docela by mě zajímaly vaše názory na tuto problematiku.

 • Autor: Brigitte

  Registrace?
  Už jsem se tady na portálu registrovala v sekci „objednejte si“ – chci si koupit knížku. Nešla by využít tahle registrace?

 • Autor: Anonymní

  informace od Vás
  Naše školní jídelna je v moravskoslezkém kráji a od 1.ledna 2005 nemáme metodičku školního stravování. Veškeré nové informace si musíme shánět sami. Na Vašich stránkách jsou rady a především nové zákony a diskuse k těmto zákonům.Jsem vděčna za nové a nové informace a ráda sleduji portál společného stravování.
  Do další práce Vám přeji mnoho úspěchů.