Přeskočit na obsah

Nové právní výklady MŠMT ke stravování

Přinášíme odkazy na další právní výklady MŠMT ke školnímu stravování a stravování zaměstnanců, které byly vydány na přelomu starého a nového roku.

Autor: Pavel Ludvík

Informace z 30.12.2004
Těsně před koncem roku se na stránkách MŠMT objevila souhrnnější informace o stravování zaměstnanců škol a školských zařízení v roce 2005. Materiál uvádí rovněž metodické pokyny pro školní jídelny, zabývá se rovněž financováním stravování zaměstnanců, jeho dopadem na rozpočty a možnostmi příspěvků na toto stravování. Plné znění tohoto dokumentu najdete na http://www.msmt.cz/_DOMEK/default.asp?ARI=103088&CAI=3239.

Informace z 6.1.2005
V čtvrtek 6.1. 2005 se na stránkách MŠMT objevil další dokument, který rekapituluje stav legislativy týkající se školního stravování, příp. stravování zaměstnanců a uvádí její další předpokládány vývoj. Jeho plné znění uvádíme zde (vyznačeno kurzívou):

Postup v období od 1.ledna 2005, v situaci, kdy nebudou vydány ještě všechny vyhlášky (nařízení vlády) navazující na nový školský zákon, resp. na zákon o pedagogických pracovnících.
Dnem 1.ledna 2005 nabývají účinnosti zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. K tomuto datu bude zrušen zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních. Tím pozbudou vyhlášky a nařízení vlády, které byly vydány na základě zmocnění obsažených v těchto zrušených zákonech, své zákonné opory, stanou se tak neústavními a v důsledku toho je nebude možno aplikovat (samozřejmě s výjimkou těch právních předpisů, popř. jejich jednotlivých ustanovení, s jejichž použitím po stanovenou dobu počítají přechodná ustanovení nových zákonů a vyhlášek).
Nové vyhlášky budou vydávány postupně; předpoklad termínu vydání většiny vyhlášek je do konce ledna 2005.
Do doby, než budou na základě zmocnění  zákona č. 561/2004 Sb. a zákona č. 563/2004 Sb. vydány nové prováděcí právní předpisy , budou dotčené subjekty postupovat podle příslušných ustanovení obou nových zákonů .
Jednotlivé prováděcí právní předpisy bude MŠMT uveřejňovat na svých internetových stránkách vždy neprodleně poté, co budou předány k uveřejnění ve Sbírce zákonů.

Je současný stav normální?
Můžeme jen litovat, že podobná prohlášení nebyla vydána o měsíc dříve (pokud by ovšem prováděcí předpisy neměly již být dávno na světě) a že MŠMT vydalo školní jídelny všanc legislativním zmatkům. MŠMT pracuje v tomto směru na stejné úrovni jako další ministerstva a státní orgány. V tomto státě se stává zcela běžnou praxe, kdy jednotlivé právní předpisy na sebe časově nenavazují, navzájem se popírají, jeden omezuje účinnost druhého, kdy zákony a vyhlášky jsou vydávány na poslední chvíli, takže organizace a podnikatelé nemají čas se na jejich platnost připravit. Je to zlý úmysl nebo neschopnost úředníků? Slabou útěchou školním jídelnám může být fakt, že podobných situací, jako je tato, zažily podnikatelské subjekty již mnoho.

 

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce zpravodajství portálu Jídelny.cz

Autor: Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se