Přeskočit na obsah

Občanská sdružení ve školním stravování

O oblast školního stravování v naší zemi pečují s různou intenzitou a pečlivostí různé úřady a organizace, např. Ministerstvo školství, krajské úřady, hygienické stanice. Na tomto poli však vyvíjí svou činnost i některá občanská sdružení. V dnešním článku vás s nimi seznámíme.

Autor: Ing. Pavel Ludvík

O oblast školního stravování v naší zemi pečují s různou intenzitou a pečlivostí různé úřady a organizace, např. Ministerstvo školství, krajské úřady, hygienické stanice. Na tomto poli však vyvíjí svou činnost i některá občanská sdružení.

Společnost pro výživu (SPV)

Tím prvním je Společnost pro výživu – sdružení odborníků v oboru výživy. Toto sdružení bylo založeno v roce 1945, jeho činnost je bohatá a nepřehlédnutelná. Shromažďuje a vyhodnocuje poznatky o lidské výživě, popularizuje zásady zdravé výživy na veřejnosti. Angažuje se při tvorbě legislativy, vydává vlastní časopis a odborné publikace s výživářskou a potravinářskou tematikou, pořádá školení a konference. Mezi jeho akce patří např. i každoroční konference Školní stravování, která je nejvýznamnějším setkáním pracovníků školních jídelen.

Asociace společného stravování (ASPOS)

Od roku 2007 vyvíjí svou činnost Asociace společného stravování. O charakteristiku tohoto sdružení jsem poprosil jeho předsedkyni, Ing. Lucii Janotovou.

Co je cílem vaší organizace?
ASPOS je profesní organizace pracovníků společného stravování a jeho sympatizantů. Usilujeme o vzrůst odbornosti svých členů, snažíme se zvýšit jejich odborné znalosti a umožnit výměnu poznatků a zkušeností, např. v oblasti ekonomiky, resp. financování jídelen, v oblasti hygieny – to je ve stravování velmi důležitá oblast. Snažíme se také o zlepšení postavení školních jídelen.

Kdo se může stát vaším členem?
Může to být kdokoli, koho oblast společného stavování zajímá a kdo bude dodržovat naše stanovy. Členský poplatek činí 100 Kč ročně a po jeho zaplacení může člen čerpat všechny bezplatné výhody, jako např. přístup do sekce našeho webu určené členům, účast na kongresu nebo poradenství za zvýhodněných podmínek.

Představte nám vaši činnost. Co můžete vašim členům nabídnout?
Každoročně pořádáme celostátní kongres, který bilancuje naši celoroční činnost. Kromě toho však kongres má bohatý odborný program. Se svými přednáškami na něho přijíždí špičkoví odborníci z různých oblastí, to vše s minimem reklamy. Tato stránka kongresu bývá opakovaně výborně hodnocena. Účastníci kongresu také velmi pozitivně přijímají možnost neformálního setkání s kolegy a vzájemné výměny profesních zkušeností, poznatků a názorů.

Co ale děláte mimo kongres?
Několikrát ročně jednáme s úřady a státními orgány, nejčastěji je to např. s MŠMT, kde si vyjasňujeme sporná ustanovení některých právních předpisů. Na základě impulzů od našich členů jsme např. také oslovili Ministerstvo zemědělství ČR s žádostí o stanovisko v souvislosti s možností používat vlastních výpěstků ve školních jídelnách nebo v souvislosti s možností nakupování surovin pro školní stravování na farmářských trzích.
Poskytujeme poradenství, pomoc a konkrétní praktické rady a doporučení v konkrétních případech, kdy se naši členové ocitnou v nějaké složité profesní situaci, když např. vedoucí jídelny je nucena k protiprávnímu jednání. Poskytujeme jim pomoc a podporu při kontrolních nálezech a zajišťujeme pro ně informace, které jsou důležité z hlediska plnění zákonných povinností.

To znamená, že člen vás individuálně může požádat o pomoc?
Ano, naši odborníci a někteří členové, kteří mají kvalifikaci nebo mnohaleté zkušenosti, takové žádosti vyřizují, podávají návody k jednání; doporučují, jak v konkrétním případě postupovat, zasílají jednoduché právní rozbory, nebo radí, o jaké předpisy a paragrafy se opřít. V  roce 2011 jsme takových případů měli asi 10. Ještě bych chtěla doplnit, že vloni jsme byli jednou vedoucí upozorněni na stanovisko ČŠI, týkající se mzdových nákladů jídelen při provozování doplňkové činnosti, resp. porušení rozpočtové kázně. Jeho uplatnění by mohlo mít nepříjemné důsledky pro tisíce jídelen. V této záležitosti jsme oslovili ČSI s žádostí o jasná pravidla, jednání jsou však velmi zdlouhavá a obtížná a stále ještě pokračují.

Název vaší asociace jsem několikrát zahlédl v různých protestních dopisech.
Ano, snažíme se připomínat důležitost školního stravování a zastat našich členů v případě, že jsou neoprávněně napadeni – typickým příkladem byl rozhovor p. Šoleho v roce 2008, kdy v médiích nestydatě očernil školní jídelny. Byla to právě naše asociace, která zorganizovala celostátní protestní akci. V loňském roce jsme zase nesouhlasně reagovali na reportáž TV Prima věnované školním jídelnám.

Jak s členy komunikujete?Kromě osobních setkání informujeme o našich aktivitách také na webu ASPOS a pomocí newsletterů. Na našem webu také zveřejňujeme získaná stanoviska úřadů a státních orgánů.

Z čeho je vaše činnost financována?
Jednak z členských příspěvků, pak dostáváme několik menších sponzorských darů a dalším příjmem jsou účastnické poplatky z kongresu. Je toho málo, ale děláme, co můžeme. Kdyby byl zájem o členství větší, mohli bychom si dovolit více.

Asociace školních jídelen ČR (AŠJ ČR)

Na sklonku roku 2011 bylo založena Asociace školních jídelen ČR. Záměrem našeho článku bylo představit i toto občanské sdružení. Prezident asociace Mgr. Michal Malát však téměř 7 týdnů nereagoval na pokusy redakce ho zkontaktovat. Nakonec si nechal poslat otázky mailem a po urgenci poslal mail se vzkazem, že podstatné informace lze nalézt na webových stránkách asociace. Případní zájemci o členství si tak budou muset názor na tuto asociaci utvořit zcela sami.Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Autor: Ing. Pavel Ludvík

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Barbora

    Asociace školních jídelen
    Myslím, že oni by měli být těmi prvními, kteří by měli oslovit školní jídelny. Takovéto jednání se mi nelíbí. Vypadá to zase jenom jako „loby“ někoho.

  • Autor: tara

    Občanská sdružení ve školním stravování
    Taky jsem už nedůvěřivá, ale když to vezmete z té druhé strany , nebudou školní jídelny- nebudou mít odbyt prodejci. Tak že bych to šmahem neodsuzovala, nějaké zastání mít musíme. Až to bude delší dobu fungovat a ponese to ovoce pro obě strany, tak v tom nevidím nic špatného. Odbory si také platíme a všechno za nás taky nevyřeší – ALE JSOU NUTNÉ !!!! Pokud to bude nezisk. organizace a její zaměstnanci budou brát úměrný plat, tak proč ne, ale aby taky fungovala nějaká kontrola.