Přeskočit na obsah

Označování potravinářských výrobků

Víte, které druhy informací má obal potravinářského výrobku obsahovat, co jednotlivé údaje znamenají a jak mohou ovlivnit náš výběr?

Autor: Vladimíra Nejezová

Na obalu potraviny by se měly nacházet tyto údaje:

 1. Množství: Čisté množství výrobku vyjádřené v objemu nebo v hmotnosti. U pevných potravin nacházejících se v nálevu musí být kromě celkové hmotnosti uvedena i hmotnost pevné složky.
 2. Název výrobku: Název musí obsahovat informace o fyzikálním stavu potravin nebo o zvláštní úpravě, kterou potraviny prošly (sušené, mražené, koncentrované, uzené apod.)
 3. Seznam složek: Všechny složky se musí uvést v sestupném pořadí hmotnosti (kromě směsí ovoce nebo zeleniny), včetně těch složek, o kterých víme, že vyvolávají alergické reakce u jednotlivců (například arašídové oříšky, mléko, vejce, ryby). V případě složek, které jsou vyjádřené v názvu výrobku (například „rajčatová polévka“), na obrázku anebo slovem (například „s jahodami“), případně které jsou nezbytné při popisu potravin (například procento masa v „chilli con carne“), musí být i jejich procento uvedené.
 4. Trvanlivost: Data „konečné spotřeby“ a „minimální trvanlivosti“ uvádí, jak dlouho zůstanou potraviny čerstvé a bezpečné pro konzumaci.
  Konečná spotřeba se uvádí u potravin, které se rychle kazí (například maso, vejce, mléčné výrobky). Všechny balené čerstvé výrobky jsou označeny datem konečné spotřeby. Potraviny po datu konečné spotřeby byste již neměli konzumovat, protože to může způsobit otravu potravinami.
  Minimální trvanlivost se používá u potravin, které je možno uskladnit delší dobu (například obiloviny, rýže, koření). Není nebezpečné konzumovat výrobek po uvedeném datu, ale potraviny mohou začít ztrácet barvu a konzistenci.
 5. Výrobce/dovozce: Název a adresa výrobce, balírny nebo dovoze musí být zřetelně uvedená na obalu, abyste věděli, koho máte kontaktovat v případě žádosti anebo přání získat dodatečné informace o výrobku.
 6. Organický výrobek: Použití výrazu „organický výrobek“ je v označení přísně regulováno právními předpisy EÚ. Toto označení je povolené jen v případě zvláštních postupů produkce potravin, které splňují vysoké normy týkající se ochrany životního prostředí a zvířat. Evropské logo „Organické zemědělství-kontrolní systém ES (Organic farming-EC Kontrol System)“ mohou použít výrobci, kteří splňují požadované podmínky.
 7. Původ: V případě určitých kategorií výrobků jako maso, ovoce, zelenina, je povinné uvést krajinu anebo oblast původu. Je taktéž povinné uvést původ, když by obchodní název anebo ostatní části označení, jako obrázek nebo odkaz na místo, mohli spotřebitele klamat, co se týká skutečného původu výrobku.
 8. GMO: Když potravina obsahuje více než 0,9 % geneticky modifikovaných organismů, musí být označená značkou GMO.
 9. Informace o nutriční hodnotě: V těchto informacích se uvádí energetická hodnota a výživové látky potravin (například protein, tuk, vláknina, sodík, vitamíny a minerály). Tyto informace je potřebné uvést, když se na výrobku nachází vyhlášení o nutriční hodnotě (čti níže uvedené).
 10. Vyhlášení o nutriční hodnotě a zdravotní vyhlášení: Všechny zdravotní vyhlášení a vyhlášení o nutričních hodnotách na obalech potravin musí být pravdivé a založené na vědeckých faktech.
 11. Údaj o určení potraviny pro zvláštní výživu: (např. že potravina je určena pro diabetiky).
 12. Údaj o způsobu skladování: jde-li o potraviny, u nichž by po otevření obalu spotřebitelem došlo k rychlému snížení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti.
 13. Údaj o způsobu použití: jde-li o potraviny, u nichž by při nesprávném použití mohla být ohrožena zdravotní nezávadnost nebo stanovená jakost.
 14. Údajem o ošetření potraviny nebo suroviny ionizujicim zářením
 15. Označení alergenů: označování alergenních složek nebo jakýchkoli látek z nich pocházejících, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie anebo je spotřebitelé nesnášejí a tyto alergie nebo nesnášenlivosti představují nebezpečí pro zdraví dotyčných osob.

Označování na obalech potraviny musí být:
– srozumitelné
– uvedené na viditelném místě
– snadno čitelné
– nezakryté
– nepřerušené jinými údaji
– nesmazatelné
– vyjádřené v nekódované formě

Pokud je potravina určena pro tuzemské spotřebitele, musí být obchodní jméno výrobce nebo dovozce a název potraviny uveden v českém jazyce.
Podle návrhu Evropské komise by měla být na etiketách používána minimální velikost písma 3 mm. Tato velikost má umožnit rychleji najít požadované informace. Marketingové slogany by neměly odvádět pozornost od povinných informací.
Obaly, jejichž největší plocha povrchu je menší než 10 cm2, musí být označeny minimálně názvem, údajem o množství a trvanlivosti.

Ing. Vladimíra Nejezová je spolupracovnicí redakce

Autor: Vladimíra Nejezová

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se