Přeskočit na obsah

Platové zařazení personálu školní jídelny (1)

Nejste si jisti svým platovým zařazením? Máte správně stanovenou třídu a stupeň? Ověřte si to na velké řadě komentovaných příkladů z praxe, na kterých snáze pochopíte, kdo má mít jaké platové zařazení. Určitě se v nich najdete.

Autor: Mgr. Alena Strosserová
metodička školních jídelen

V prvním díle tohoto článku vám přinášíme typické příklady z prostředí spíše menších školních jídelen týkající se především pracovních pozic kuchařka, pomocná síla. Na těchto příkladech uznávaná odbornice a metodička školních jídelen Mgr. Alena Strosserová komentuje, jak by měla vypadat platová třída a stupeň. 

Kuchařky, pomocné kuchařky, pomocné síly

1) Do mateřské školy nastupuje pomocná kuchařka, žena po mateřské dovolené, nevyučená, věk 35 let. Jak má být správně platově zařazena, jakou má mít třída a stupeň?

Platové zařazení kuchařky musí být určeno podle toho, jakou nesložitější práci zastává. U kuchařky mateřské školy je to zpravidla 5. platová třída, protože připravuje pokrmy podle výživových norem (spotřebního koše).
Zařazení do platového stupně je možno podle skutečně odpracované praxe, kterou pracovník doloží nebo až do 5. platové třídy je možné pracovníka zařadit rovnou do 12. platového stupně, bez ohledu na skutečnou praxi. Záleží na tom, zda jsou finanční prostředky na pokrytí 12. platového stupně. Toto je nutné konzultovat s ředitelem školy nebo zřizovatelem.

V tomto případě je situace trochu složitější, ale řešitelná. Od 3. platové třídy je požadavek na střední vzdělání s výučním listem. Ale to se dá ošetřit, dle Nařízení vlády 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, je možné udělat výjimku, a to podle § 3 odst. 4: Nemůže-li zaměstnavatel obsadit pracovní místo zaměstnancem, který dosáhl potřebného vzdělání, nebo zaměstnancem, kterého může výjimečně zařadit do platové třídy podle odstavce 3, a nestanoví-li jiný právní předpis jinak, může zaměstnance výjimečně zařadit do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání,
a) až na dobu 4 roků,
b) na dobu delší, jestliže předchozí praxí nebo po dobu výjimečného zařazení podle písmene a) prokázal schopnost k výkonu požadované práce.

2) Jako pomocná síla v kuchyni mám platovou třídu 3. Odpovídá to? Jaký bych měla mít stupeň?

To záleží na nesložitější práci, kterou vykonáváte, ale zpravidla toto zařazení odpovídá. Dle katalogu prací se pomocné síly zařazují jako 2.05.05 Pracovník obchodního provozu, kde 3. platová třída odpovídá práci: 1. Expedice zboží, pokrmů, cukrářských výrobků, polotovarů jednotlivě nebo hromadně.

Co se týká platové stupně, u 3. platové třídy můžete být zařazena buď podle skutečně doložené dosavadní praxe, nebo rovnou do 12. platového stupně. V praxi převažuje zařazování do 12. platového stupně.

3) V jídelně základní školy pracuje pomocná nevyučená kuchařka. Na této pozici je v jídelně už 15 let. Jakou má mít třídu a stupeň?

To záleží na tom, jakou práci vykonává. Pokud plně vaří, může být zařazena do 5. platové třídy a do platového stupně podle započtené praxe nebo do nevyššího stupně. Výuční list je možné odpustit, pokud pracovník prokázal schopnost k výkonu požadované práce (viz dotaz č. 1).

4) V mateřské škole pracuje hlavní kuchařka a pomocná síla. Kuchařka je vyučená, vaří pro přibližně 50 dětí a 4 dospělé. Má platovou třídu 5, je to správně?

Vaše pracovní zařazení se odvíjí podle vaší práce, nikoliv od počtu jídel, které připravujete.
Hlavní kuchařka, která připravuje stravu podle výživových norem, může být zařazena do 5. platové třídy. Ale pokud normuje, sestavuje jídelní lístky nebo připravuje dietní stravu, měla by být zařazena do 6. platové třídy.

Hlavní kuchařky

5) V mateřské škole je zaměstnaná žena, která pracuje jako hlavní kuchařka (úvazek 0,7) a současně jako vedoucí jídelny (úvazek 0,3). Má 30 let praxe ve školním stravování. Jakou má mít třídu, ev. stupeň?

V tomto případě musí mít dvě pracovní smlouvy, na každou činnost zvlášť. Jako hlavní kuchařka by měla být zařazena do 6. platové třídy, jako vedoucí jídelny do 9. platové třídy. Platový stupeň 11. odpovídá praxi 30 let v oboru. Pokud má v jednotlivých funkcích jinou započitatelnou praxi, může mít u každé pozice jiný platový stupeň.

6) Před 15 lety jsem absolvovala hotelovou školu a jsem vyučená kuchařka. Po škole jsem ale pracovala mimo obor. Nyní jsem si našla práci jako hlavní kuchařka v jídelně, kde budu vařit pro asi 120 dětí. Mám nárok na 5. platovou třídu? Jak to bude s platovým stupněm?

Pokud budete pracovat jako hlavní kuchařka, máte nárok na 6. platovou třídu, protože budete plánovat jídelní lístky, normovat apod. dle činností vyjmenovaných v katalogu prací u funkce kuchař v 6. platové třídě. Platový stupeň získáte podle započtené praxe v oboru. Pokud máte málo praxe, lze vás zařadit do 5. platové třídy, v této třídě lze pracovníka zařadit do nejvyššího, tedy 12. platového stupně, bez ohledu na praxi. Když to shrnu, máte nárok na 6. platovou třídu, ale finančně pro vás může být výhodnější 5. platová třída. Je tedy na vás a dohodě s nadřízeným, jakou třídu přidělí, aby to pro vás bylo výhodnější.

7) Jsem hlavní kuchařka v jídelně, kde vaříme asi 200 obědů. Mám třídu 5. Letos máme z uvedeného počtu obědů 2 celiaky, pro které vařím bezlepkovou dietu. Třída se mi ale nezměnila. Ředitel zdůvodňuje, že se nezměnil počet stravovaných.

Pokud jste hlavní kuchařka, plánujete jídelní lístky, normujete, a ještě připravujete diety, máte jednoznačně nárok na 6. platovou třídu. Platová třída se určuje podle nejsložitější práce, kterou vykonáváte, a s počtem strávníků to nemá nic společného.
Počet strávníků má vliv na velkost úvazku, ale ten se dělí podle normativu mezi všechny pracovníky kuchyně.

8) Pracuji v jídelně střední odborné školy jako hlavní kuchařka. Máme celodenní stravování, snídaní asi 20, obědů 400 a večeří 100, k tomu 40 obědů pro učitele. Jak mám být správně platově zařazena?

Vaše pracovní zařazení se odvíjí podle vaší práce, nikoliv od počtu jídel, které připravujete. V každém případě jako hlavní kuchařka máte nárok na 6. platovou třídu a platový stupeň dle délky praxe.

Mgr. Alena Strosserová – metodička školních jídelen

Autor: Mgr. Alena Strosserová
metodička školních jídelen

Diskuze

Pro přidání komentáře se nejprve přihlaste.

Přihlásit se
  • Autor: Viny

    Plátová třída -kuchařka
    Dobrý den , žena pracuje jako kuchařka v domově pro seniory, připravuje celodenní jídla a dietní jídla ve 12,5 pracovním dni má dlouhý a krátký týden . Prosím o odpověď na otázky : 1. V jaké třídě má byt zařazena , 2. Zda je správně aby zaměstnanci kuchyně pracovali 12,5 hodiny a ostatní personal 12 hodin děkuji za odpověď

    • Autor: ko-te

      Dobrý den, záleží na tom kolik hodin týdně má odpracovat podle pracovní smlouvy. My máme 40 hodin a děláme taky kratky dlouhý týden a vyrovnávací obdobi červen.Takže si spočítate 40 hodin týdně děleno 7 dni a vysledek vynasobite počtem dnů v měsíci.Když si tak spočítate leden až červen tak tolik hodin by měla vaše žena odpracovat za půlrok.Ne víc